View RSS Feed

yakan622

Serkan Yakan

Değer Biç
KaLiteLi aŞkLarı özLedim be kardeŞim.

Sevdiğimizin ewinin Önünden qeÇerken Camdan bakıLan o kaÇamak bakıŞLar. Hani arkadaŞLarı waSıtaSıyLa eLine SıkıŞtırdıqımız o 3-5 CümLeLik mektupLar. Hani tanıdık biriSi qÖrür diye yapıLan o kaÇamak buLuŞmaLar. Yanında oLduğumuzda kızaran yanakLar. Bakmaya dayanamadıqımız 0 qÖzLer. ELini tuttuqumuzda terLeyen yüzLer.

15-16 yaŞındaki küÇük beyinLer Şimdi aŞkı yaŞadıkLarını mı zannediyorLar ? Bu ne uCuzLuk bu ne SahteLik bu ne ŞerefSizLik ?

İLk buLuŞmada birbirine teSLim oLan bedenLer , ben Sana aŞık oLdum diyenLer , Senden önCe hiç kimSe böyLe etkiLeyemedi diyenLer. HerkeSin iÇinde SarmaŞ doLaŞ qezenLer. Tek meSajLa SewqiLi oLanLar tek mesajLa ayrıLanLar . BirbirLerini her ortamda etiket edenLer . Adam qÖrünümLü madamLar. SewqiLiSi oLduğu haLde her kıza yawŞayan piçLer. Eteğini kıSaLtıp bi yerLerini qÖStermeye ÇaLıŞan oroSpuLar ..

Biz Sewdiğimizin qÖzLerine bakmaya kıyamazken Siz Sıcak we derin bir nefeSi aŞk mı zannediyorSunuz ?

Siz hiç aŞkın kutSaLLığını yaŞadınız mı ? aŞk öLmektir. aŞk SizLer qibi menfaat iLiŞkiSi deqiLdir. aŞk yüreğinin konuŞmaSıdır aqLamaSıdır. aŞk onda kayboLmak yeniden doğmaktır. aŞk fedakarLıktır Sayqıdır qüwendir . aŞkta qurur oLmaz be kardeŞim bu bitmek biLmeyen tripLeriniz de neyin neSi ?

Derdinizi diLden diLe anLatıp oroSpu etmek yerine kiŞiSeL iLetiLerinizde iSyan etmek yerine qÖmün kaLeminizede aŞık deSinLer ..

He bu arada bizim öLüp öLüp diriLdiqimiz Şu bankLarıda yiyiŞerek kirLetmeyin be amına koyayım bizede yazık deqiL mi ? Adam qibi

Sewin Lan adam qibi ..!!
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum