View RSS Feed

Zalimin mazluma zulmünü görüpde müdehale etmeden seyirci kalan zalimin tarafındadır.

Felsefe nedir ?

Değer Biç
42382575 -


FELSEFE NEDİR ?

Felsefe kelime anlamı olarak eski yunanlılarda philosophia yani bilgi sevgisi anlamına geliyor
ilk insanlar doğanın ve dünyanın çevrelerinde olup biten olayların nedenlerini bilimsel olarak açıklayamıyorlardı. Seller fırtınalar gibi felaketleri görüp buları kendilerinin dışında birtakım güçlerin gerçekleştirdiğini zannederek bu güçlere isim takıp onlara kendilerini cezalandırmamaları için hayvan genç kız bebekler kurban ediyorlardı.

Tarih ilerledikçe doğayı inceleme araçları geliştikçe özellikle antik yunan çağında düşünce tarihinde gelişimiyle matematik tıp felsefe gibi benzer bilim dallarının yardımıyla yunanlı filozoflar doğada olup biten olayları sorgulama yoluna girdiler örneğin herakleitos aynı nehirde iki kez yıkanılamayacağını iddia eder

18. ve 19. yüzyılda ise aydınlama çağında bilimsel buluşlar ve bilimsel bilgiler daha da gelişti. Fransız devriminde etkisiyle araştırmalar sorgulamalar hız kazandı insanlar doğayı doğaüstü güçlerle açıklamanın yanında maddi olgularla da evreni olayları açıklamaya çalıştılar tamda bu tarihlerde tartışmalar başladı felsefede ana iki akım olan idealizmin ve materyalizmin savunucuları hararetli tartışmalar içine girdiler idealistler toplumun ve yasalarının değiştirilemez olduğunu savunuyorlardı materyalistler ise Fransız devriminde olduğu gibi toplumun ve yasalarının değiştirilebilir olduğunu savunuyorlardı

Günümüzde felsefe tartışmaları hala devam ediyor çeşitli felsefe akımları dünyayı daha güzel adil sömürüsüz savaşsız huzurlu yaşanabilir bir dünya oluşturabilir görüyorlar

Sonuç olarak yukarda geçen tarihsel evrelerde de gördüğümüz gibi felsefe doğayı evreni açıkmak ister en genel sorunları inceler genel olmayan sorunları ise bilimler inceler bu sebeple felsefe bilimlere bağlı bir uzantıdır

LEV incelemeler felsefeye başlangıç 1

[ARG:5 UNDEFINED] tarafından güncellendi [12.11-2010 saat 16:01]

Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
İNCELEMELERİM

Yorum