View RSS Feed

vilanjik

Akrostiş Şiirleri 4

Değer Biç
M adem ki senden birgün ayrılacağım
Ü züntülerle dolup hıçkırarak aglayacağım
R esimlerine bakıp bakıp avunacağım
V e bilmiyorum senin yokluguna nasıl dayanacağım
E lbette biliyorum buzçiçegim
T atlı sözlerine kanıpta sana aldanmayacağım..

S arıyor içimi ılık güneşiyle bahar
İ çimde yine senle biten hayaller var
N asılda zor sensiz geçen zamanlar
E kleniyor acıma sessiz karanlıklar
M utlulugum yalnızca senin gözlerinde başlar...

N asılda oyununa geldim
İ steklerine boyun eğdim
H ayalım bu sefer olur dedim
A ma çok yanılmışım
L anet olası seni deli gibi sevdim

Ş airane bir aşk bu anlatamıyorum
E vde okulda hep seni anıyorum
R esmini yüregimde taşıyorum
İ smini uykularda bile sayıklıyorum
F iliz atmışsın her zerreme
E zberlemişim kokunu, gözlerini birtürlü unutamıyorum..

B ahardı seni gördüğümde,yeni açmış bir çiçektin
E ğildim koklamak için,heyecandan ölecektin
D uygularımı sınırsızca sundum,sanırım sevecektin
İ stedigim hiçbirşey olmadı kırçiçegim
A şka bulaştırmasaydın yüregimi,madem solup gidecektin

Ç ekip gittiğinden beri sevemedim kimseyi
İ çim almadı sensiz yaşanacak sevgiyi
G özlerim gözlerinde bulmuştu mutluluk denen şeyi
D önersin diye bırakamadım yolları gözlemeyi
E riyip tükensede nefesim
M ümkün mü bırakmam, seni özlemeyi

M utluluğu ben gözlerinde buldum
E rtelenmiş acılarımdan kurtuldum
L al oldu dilim,içimde hep sustum
İ smine ne hoş şiirler okudum
K albim sızlıyor çok derinden
E gilde bak saltanat kurdugun yerinden.

K uralsız başıboş bir duyguyla seni sevsem
E skiyen heyecanlarımın sarsıntılarını,yeniden hissetsem
Z amanla dalıp benliğine,sevinçlerine kendimi ortak etsem
B uruk bir sevdanın,buruk hüznüyle titresem
A şkın heyecanlarıma katık olsun be güzel
N e istedigini ah bir bilebilsem.

G örür görmez bakışlarımla sundum sevgimi sana
Ü zintülerimi,acılarımı yolladım anıların unutkanlığına
R üyalarımda sardım sevdamı kollarıma
C ansın,canımsın dedim
Ü mitsizliği bırakıp sevdamınkaralığını anlasana

N asılsa bir düşümde seni görecegim
A lıp düşümü yüreğime gömecegim
L eylak renginde açan duygularımla
E ğilip yerden aldığım yüreğini sevecegim.
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum