facede olsun internet ortamında olsun ben bir engel yok platformu kurdum
işte adresleri
https://www.facebook.com/engelyokturkiye
bu bir sayfa
https://www.facebook.com/groups/engelyok2013/
grubumuzdur
sizleri bekleriz.
bu platformu kurma amacım özgürce herkes içinden geleni söylesin diye arkadaşlık olsun diye kurdum
sizleri bekliyrum
engel yok türkiyem