Toplam 14 mesajın 1-14 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  18:03
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  698
  Alınan Beğeniler
  201
  Verilen Beğeniler
  85

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Değerli Dostlar,

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, Torba Yasa Tasarısı kapsamında yapılmak istenilen değişikliğe yönelik durum tespiti ve önerimizi aşağıda görebilirsiniz. Yapılmak istenilen değişiklikle yeni bir ayrımcı uygulamanın kanunlaşmasına razı olmak mümkün değildir. Lütfen, bu ayrımcı yasa tasarısının, tasarıya ilişkin itirazlarımız dikkate alınmadan, haklarımız verilmeden, komisyonda kabul edildiği şekliyle TBMM Genel Kurulu’ndan geçmemesi için kamuoyu oluşturulmasında hep beraber çalışalım. Tüm siyasi partilere, onların yetkili organlarına ve temsilcilerine konunun önemini hep birlikte anlatalım.

  Eğer siz de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılmak istenilen değişikliğin engelli bireyler aleyhine sonuçlar doğuracağını düşünmekteyseniz; yaşadığınız ilden seçilen milletvekillerinden, siyasi parti il başkanlıklarından ve ilişkide olabileceğiniz tüm siyasi parti temsilcilerinden, fakslarla, e-postalarla, mektuplarla ve bizzat görüşerek yasanın TBMM Genel Kurul’unda red edilmesini talep ediniz.

  Saygılarımızla,

  Engelli Hakları Çalışma Grubu  _______________________________
  MECLİSTE BİR AYRIMCI TASARI DAHA,

  Torba Yasa olarak tabir edilen, yasa tasarısı içerisine biz engellileri yakından ilgilendiren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 50 ve 53. maddelerinde değişiklik öngörülmektedir.

  Değişiklik ile engelliler için devlet memurluğuna alımda merkezi bir sınav öngörülmektedir. Düzenleme ile engelliler yine genelden ayrılmakta ve adeta tecride maruz bırakılmaktadırlar. Kurumlar bünyesinde açılan sınavlardaki problemler düşünüldüğünde merkezi engelli sınavını kabul etmek gerekmiştir. Ancak, temelde ayrımcı olan bu uygulamanın muhtemel zararlarını törpüleyebilmek için TASARIYI TOPTAN REDDETMEK YERİNE BİR KISIM EKLEMELER YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR. Ekleme önerilerimiz ve gerekçelerini aşağıda bilgilerinize sunarız. Yine sorunun daha açık anlaşılabilmesi için, TBMM, SGK ve Maliye Bakanlığının ENGELLİ ALEYHİNE AYRIMCI HÜKÜM İÇEREN işe alım ilanlarını ekte sunma zorunluluğu doğmuştur.

  Tasarıya, önerdiğimiz eklemelerin gerekçelerini tek tek açıklamak gerekirse,

  Madde 53. fıkra 1
  Bilindiği üzere, Devlet Memurluğunda Engelliler için öngörülen yüzde 3’lük istihdam zorunluluğu, engelli istihdamında eşitliği sağlamayı amaçlayan pozitif ayrımcı bir düzenlemedir. Dolayısıyla, yüzde 3’lük oran asgari orandır ve kesinlikle azami oran olarak algılanmamalı ve uygulamamalıdır. Ancak, uygulamada özellikle istihdamdaki eşitsizlik nedeniyle oran azami olarak uygulanmaktadır. Bu algı ve uygulamanın AYRIMCI olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle yüzde 3’lük oranın önüne “en az” ibaresi eklenmiştir.

  YURT DIŞI TEŞKİLATI
  Tasarı, gerekçesiz bir şekilde yüzde 3’lük oranın tespitinde “yurt dışı teşkilatının” hesaba katılmayacağını öngörmektedir. Bu öngörü de ayrımcı ve engellilerin yurt dışı teşkilatlarında çalışamayacağı önyargısının sonucudur. Bu hatalı ve ayrımcı düzenlemeye yol açacak ibare tasarıdan çıkarılmıştır.

  Madde 53. fıkra 2
  Birinci fıkrada ifade ettiğimiz, yüzde 3’lük oranın üst sınır olduğu algı ve uygulamasının sonucu olarak ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için yapılan KPSS sınavına girmek suretiyle başarılı olarak işe giren engellilerden bazılarının atamaları sırf engelli oldukları, özürlü kadrosundan işe girmedikleri gerekçesiyle iptal edilmiştir. Maalesef yargı, bu iptal edilen atamaları yanlış değerlendirerek engellilerin sadece özürlüler için yapılan sınavlara girmek suretiyle devlet memuru olabileceği yönünde, evrensel insan haklarına, başta Anayasa olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı bir durum oluşmuştur.

  Öte yandan sadece sağlıklı bireyler için olduğu sanılan KPSS sınavına girerek başarılı olan engelliler başta “emeklilik hakkı” olmak üzere, engelli kontenjanından işe girenlere sağlanan özlük haklarını kullanamamaktadırlar. Hatta, son yıllarda işe alım ilanlarında “yüzde 40 ve üzerinde engelli” olmamak ibaresi konulmakla, engellilerin engelli kadrosu dışında işe girmesi engellenmektedir. Bu uygulamaya, TBMM, SGK ve Maliye Bakanlığı’nın ilanları örnek gösterilebilir. Bu uygulamanın ayrımcı ve temel bir hak ihlal olduğu açıktır. İhlal ile, özellikle eğitimli engellilerin, meslek ve eğitim düzeylerine uygun işlerde çalışma olanağı kalmamıştır.

  Sorunun bir diğer ve önemli ayağı ise, engelliler için genellikle kariyer olanağı sunan kadrolar ayrılmamaktadır. Günümüzde kamu kurum ve kuruluşları uzmanlaşmaya önem vererek, çalışan personelini uzman kadrosuna almakta, kariyer mesleği dediğimiz uzman kadroları ihdas etmektedir. Ancak engellilerin kariyer mesleklerine atanmaları ülkemizde hayalden öteye gidememektedir.

  Mevcut tasarı ile, engelliler girdikleri sınavlar itibariyle de yalıtılacak ve uzmanlık ve kariyer ve yükselme olanağı olan işlere giremeyecektir. Engelli istihdamında bu husus da son derece önemlidir. Zira her engelliyi yardımcı hizmetli, telefon operatörü, büro memuru kadrosuna atamak yüksek öğrenim görmüş, eğitim almış engelli bireylere haksızlıktır. Bu durumunda çözüme kavuşturulmaya ihtiyacı vardır.

  Engelli kadrolarının özel olarak ayrılmasından vazgeçilerek, tüm kadrolara herkesin başvurabilme hakkının sağlanması gerekir.

  Mevcut uygulama, belirtilen nedenlere ciddi adaletsizlik ve ayrımcı uygulamalara yol açmış ve fakat tasarı ile AYRIMCI VE ADALETSİZ UYGULAMALAR niyetten bağımsız yoğunlaşacaktır. Tasarı, başta BM Engelli Hakları Sözleşmesi olmak üzere, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırıdır.

  Belirtilen sorunları giderebilmek için, tasarının ikinci fıkrasının sonuna “Bu sınav, özürlülerin özürlü kontenjanı dışındaki kadrolara başvuru hakkını engellemez ve kontenjan dışında istihdam edilen özürlü memur, özürlü kontenjanından işe giren memurun tüm özlük haklarına sahiptir. Açık kadrolara atamalar her iki sınav sonuçlarının açıklamasından sonra yapılır” ibaresi eklenmelidir.


  Önerimizi içeren yasa tasarısı metni aşağıdaki gibidir:

  Görüşülmekte olan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın çerçeve 91 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

  14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, 53 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:
  MADDE 53- Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda en az % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır, %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.


  Özürlüler için sınavlar ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır. Bu sınav, özürlülerin özürlü kontenjanı dışındaki kadrolara başvuru hakkını engellemez ve kontenjan dışında istihdam edilen özürlü memur, özürlü kontenjanından işe giren memurun tüm özlük haklarına sahiptir. Açık kadrolara atamalar her iki sınav sonuçlarının açıklamasından sonra yapılır.

  Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Başkanlık bu sorumluluğunu yerine getirirken özürlü açığı bulunan kurum ve kuruluşların talebi üzerine. Özürlü kontejyanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

  Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür gruplan dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usûl ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”


  Saygılarımızla,

  Engelli Hakları Çalışma Grubu

 2. #2
  Üye
  serkan005 Avatarı

  Gerçek Adı
  serkan
  Üyelik Tarihi
  27.06-2008
  Son Giriş
  20.06-2017
  Saat
  20:45
  Yaşadığı Yer
  mersin
  Mesaj
  896
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  güzel bir çalışma değişiklik önerdiğiniz konular çok mühim gerekliği desteği bulmasını dilerim

 3. #3
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  18:03
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  698
  Alınan Beğeniler
  201
  Verilen Beğeniler
  85

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhaba Serkan Bey,
  Bu desteği hep beraber oluşturmamız gerekiyor. Zira çok kısa süre sonra (belki bu çarşamba) meclise gelecek tasarı. Bu konu sizin de bahsettiğiniz gibi pek mühim.

 4. #4
  Üye
  Rekursion Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.12-2003
  Son Giriş
  18.03-2017
  Saat
  16:40
  Yaşadığı Yer
  Alamanya
  Mesaj
  618
  Alınan Beğeniler
  6
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: hozgul Mesajı Gör
  Kurumlar bünyesinde açılan sınavlardaki problemler düşünüldüğünde merkezi engelli sınavını kabul etmek gerekmiştir. Ancak, temelde ayrımcı olan bu uygulamanın muhtemel zararlarını törpüleyebilmek için TASARIYI TOPTAN REDDETMEK YERİNE BİR KISIM EKLEMELER YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR.
  tasariyi hepten reddetmek yerine eklemeler yapmak, burdan görebildigim kadariyla bana da hic de fena olmayan bi adim gibi geliyor ama merkezi engelli sinavini gerektiren problemler tam olarak nedir, biraz aciklar misin?...

  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: hozgul Mesajı Gör
  Öte yandan sadece sağlıklı bireyler için olduğu sanılan KPSS sınavına girerek başarılı olan engelliler başta “emeklilik hakkı” olmak üzere, engelli kontenjanından işe girenlere sağlanan özlük haklarını kullanamamaktadırlar. Hatta, son yıllarda işe alım ilanlarında “yüzde 40 ve üzerinde engelli” olmamak ibaresi konulmakla, engellilerin engelli kadrosu dışında işe girmesi engellenmektedir.
  eha, daha neler!... eger calishan kishi engelliyse (engellilik durumuna göre) belli haklara sahiptir (öyle olmasi gerekir yani), bunun kotayla-kadroyla nasil bi alakasi olabilir ki?!!!... sahi, ishe bashladiktan sonra engelli olanlar noluyo, bazi haklardan faydalanabilmek icin önce ishten cikarilip yeniden (engellilere uygulanan) sinava mi girmek zorunda kaliorlar? (yavash yavash ilerleyen, saglamken, bir iki yilda önemli derecede engelli durumuna getiren sakatliklari düshününce mesela)...

  bir de -bana mi öyle geliyor, bilmem ama - kota ile kadro sözcükleri birbirine karishtiriliyor galiba biraz... benim bildigime göre biri bazi dagilimlarda dengeyi saglayabilmek icin belirlenen sadece ve sadece bir rakamken, digeri kishileri, insanlari, calishan personeli ifade edior... bu baglamda engellilerle ilgili kota düzenlemesinden bahsedilirken "engelli kadrosu" gibi garip bir olushumu - fenomen mi desem? - kastetmek tuhaf kacior biraz (saglam kadrosu gibi bi ifadeye gerek duyuluyor mu hic?)... böyle sapla saman birbirine karishtirildigi sürece de sözde eshitligi amaclayan kota uygulamalari - amaclanilanin tersine - calishan personeli insanlarin ishiyle alakasi olmayan özelliklerine göre gruplara ayiran (ve cogunlukla da sadece belli ishleri yakishtiran) ayrimci tutum ve uygulamalara dönüshüyor daha cok...

  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: hozgul Mesajı Gör
  Engelli kadrolarının özel olarak ayrılmasından vazgeçilerek, tüm kadrolara herkesin başvurabilme hakkının sağlanması gerekir.
  ishin özü bu, bence...

  selamlar & basharilar ...

 5. #5
  Üye
  hodbin Avatarı

  Üyelik Tarihi
  10.03-2006
  Son Giriş
  31.07-2017
  Saat
  10:04
  Yaşadığı Yer
  Kocaeli/Gölcük
  Mesaj
  281
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  1
  Blog Mesajları
  66

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  kgokce;

  Sanırım, "ş" harfinin yerine "sh" harflerini kullanıyor, ama niye Bence de açıklığa kavuşturulmalı... Almanyada yaşıyor ya, acaba dilinde yani söyleyişinde öyle küçük bir farklılaşma olmuş da, yazarken onu mu yansıtıyor

 6. #6
  Üye
  Bacıbey Avatarı

  Gerçek Adı
  Havva
  Üyelik Tarihi
  30.06-2008
  Son Giriş
  24.06-2015
  Saat
  01:19
  Yaşadığı Yer
  Samsun
  Mesaj
  8.245
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Rekünün ne demek istediğini anlıyor musunuz? anlıyorsunuz.. O zaman dokunmayın rekümüze.. "işin" diyecekti de "ishin" demiş desin öyle seviyoruz, öyle alıştık..

 7. #7
  Üye
  Rekursion Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.12-2003
  Son Giriş
  18.03-2017
  Saat
  16:40
  Yaşadığı Yer
  Alamanya
  Mesaj
  618
  Alınan Beğeniler
  6
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  beyinlerinizin yeni formatlara alishmasini sizlere alishtirmak icin ugrashiorum, hepsi bu! kendim icin bishi istiorsam namerdim! ehuhehe...

  havva'cima koccamaaaan muckslarimi yolluyorum, ve yazdiklarimin sheklinden cok icerigiyle ilgilenenleri, istihdam konusuyla ilgili kafamdaki soru isharetlerinin giderilmesine yardimci olmaya,

  merkezi engelli sinavini gerektiren problemler tam olarak nedir, biraz aciklar misin?...
  özellikle de shu bashliga davet ediorum;

 8. #8
  Üye
  cem62 Avatarı

  Gerçek Adı
  cem düzgün
  Üyelik Tarihi
  13.01-2011
  Son Giriş
  12.10-2011
  Saat
  21:33
  Mesaj
  15
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  slm ben cem anlamdım yazdıklarından birşey

 9. #9
  Üye
  Rekursion Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.12-2003
  Son Giriş
  18.03-2017
  Saat
  16:40
  Yaşadığı Yer
  Alamanya
  Mesaj
  618
  Alınan Beğeniler
  6
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  hic mi bishi anlamadin, cem?... anlamadigin kisimlari sor, tekrar anlatayim...

 10. #10
  Üye
  Sema Avatarı

  Gerçek Adı
  Sema
  Üyelik Tarihi
  28.07-2004
  Son Giriş
  12.12-2017
  Saat
  17:16
  Yaşadığı Yer
  A.
  Mesaj
  4.345
  Alınan Beğeniler
  33
  Verilen Beğeniler
  17
  Blog Mesajları
  28

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Rekum biz yazdıklarını gayet iyi anlıyoruz ve yorumların ufkumuzu genişletiyor
  Forumun bu konuda ( http://www.engelliler.biz/forum/duyu...tletmeyin.html) pozitif ayrımcılık uyguladığı yegane üyesisin . Mesele sıradan üye olmamakta yatıyor zannımca .
  Öpüyorum seni

 11. #11
  Üye
  Rekursion Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.12-2003
  Son Giriş
  18.03-2017
  Saat
  16:40
  Yaşadığı Yer
  Alamanya
  Mesaj
  618
  Alınan Beğeniler
  6
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  o bashligin baglantisini ileterek hep birlikte kurtuldunuz mu bari "illetten" ...

  cok teshekkür ediorum ve ben de seni öpüorum, semacim... da, o bashlikta oturanboga'nin bahsettigi gibi foruma, üyelere vs. saygisizlik yaptigimi mi düshünüyorsun ki, o konuda bana pozitif ayrimcilik uygulandigini söylüyosun ...

  yedi küsür yildir burdayim ve sirf laf olsun torba dolsun diye bashtan savma tek bir mesaj bile yazdigimi hatirlamiorum... gerek mesajlari okurken, gerekse de yazarken hep zaman ayirmishimdir, hep özen göstermishimdir... insanlari kirmamak icin elimden geldigince dikkat etmishimdir, bi mesaji foruma yollamadan önce bir kere degil, belki on kere okumushumdur... uzun mesajlarimin okunabilmesini kolaylashtirmak icin mantikli paragraflara ayrimaya elimden geldigince gayret göstermishimdir... vs. vs. ...

  bütün bunlara ragmen 'sh'larima takilip ve bazi yerlerde "anliyorum" degil de "anliorum" ya da kisaca "anliom" yazmam saygisizlik olarak degerlendirilirse de benim kanima dokunur... farkli olmasindan dolayi dishlanmaktan yakinan üyelerin cogunlukta oldugu bu sitede o kadarcik farkim olmasina da tahammül edilemicekse bilemicem artik...

  yazdiklarimin sheklinden cok icerigiyle ilgilenip de "rekursioncami" ögrenmeyen kalmadigini görmek hoshuma gidiordu - niye yalan söyliym shimdi... ortami daha yumushak buluyor, kendimi daha rahat hissedior, daha samimi olabiliordum - sonucta doktora tezi yazmiorum burda, sohbet edioruz sadece... ama böyle sig meselelerde kili kirk yaran ortamlar kasar beni; istemiorum pozitif ayrimciliginizi falan, hükmüm neyse giydirin ...
  not; saygisizlik örneginin en güzeli bu bashlikta hozgul'e yapiolior bence... "rekursion'un rekursioncasi senin özene bezene yazip ayri bir bashlik altinda yayinlayarak hassasiet gösterilmesini istedigin mesajindan cok daha hassas ve önemlidir" dieyerek adamin actigi bashligi sabote edioruz resmen =)...

 12. #12
  Üye
  Sema Avatarı

  Gerçek Adı
  Sema
  Üyelik Tarihi
  28.07-2004
  Son Giriş
  12.12-2017
  Saat
  17:16
  Yaşadığı Yer
  A.
  Mesaj
  4.345
  Alınan Beğeniler
  33
  Verilen Beğeniler
  17
  Blog Mesajları
  28

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Hayır canım senin saygısızlık yaptığını düşünmüyorum elbet . Bu başlık önemli bir başlık , bu konuyu seninle daha derinlemesine konuşuruz ve ne anlatmak istediğimi izah ederim sana . İyi akşamlar...

 13. #13
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  18:03
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  698
  Alınan Beğeniler
  201
  Verilen Beğeniler
  85

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Değerli Arkadaşlar,

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin öneriniz, önergemiz ve çalışmalarımızın birkaç sonucu doğdu. Önergeyi Meclis'e 6 milletvekili imzasıyla taşıdık. Önergede imzası bulunan milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Mustafa Özyürek (İstanbul), Tayfur Süner (Antalya), Harun Öztürk (İzmir ), Atila Emek (Antalya), Bülent Baratalı (İzmir) ve Enis Tütüncü (Tekirdağ)

  Öte yandan aynı konuyla ilgili iki önerge daha verildi. Onlar %3 olan kotanın %5’e çıkarılmasını içermekteydi.

  BDP, CHP ve MHP ile yani mecliste grubu olan tüm partilerle önergemiz üzerinde konuştuk. AKP ile ise görüşemedik. Çünkü, önergenin iktidar partisi tarafından desteklenmesi için yaptığımız randevu talepleri red edildi. Önerge iktidar partisinin oylarıyla red edildi ve Uluslararası hukuktaki negatif yükümlülükler bakımından yapmama, saygı duyma ve koruma ilkeleri çiğnendi. Yasama organı ayrımcı uygulamanın tashihini red ederek ayrımcılığı meşrulaştırma çabasını ortaya koymuş oldu. Mesele özetle şuydu Sayın Arkadaşlar;

  %3’lük kota hesaplanırken Dış İşleri teşkilatında çalışan personel devre dışı bırakılıyordu. Biz toplam çalıştırılması gereken sayıya hariciye teşkilatının da eklenmesini istemiştik.

  %3’lük kota üst sınır olarak yerleşmişti. Halbuki %3 asgari sayıdır. Biz kanun metnine “en az %3” kelimelerinin geçmesini istedik

  Herkes için açık olan KPSS, engelliler için de açık olsun, engelliler kendileri için özel olarak düzenlenmiş kpss’ye girmese de atamaları yapılsın demiştik.

  Kariyer mesleklerde engelliler de çalışsın demiştik.

  Memur alımları için kpss ve özürlüler için yapılan kpss sonuçları ve atama ilanları eş zamanlı yapılsın demiştik.

  Ne yazık ki önergemiz red edildi. Aşağıya meclis tutanağını ekliyorum. Hükümet sanıyor ki kâr etti. Bakalım bu ayrımcılık tescilini uluslararası arenada nasıl anlatacaklar. Mayıs 2011’de Birleşmiş Milletler’e çalışma hakkının ayrımcılık yapılarak sınırlandırıldığını anlatan ikinci gölge raporumuzu vereceğiz. Yine duyduk ki BM Engellileri Haklarına İlişkin Sözleme’nin ülkemizde nasıl uygulandığına dair cilalı bir rapor verilmesi için çalışılmaktaymış. Bir raporda ona vereceğiz. Gerçi onlar bizim için "başımızın tacı” diyecekler. Bakalım o taç kimin kafasında kalacak.

  Selamlar,

  Hakan

 14. #14
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  18:03
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  698
  Alınan Beğeniler
  201
  Verilen Beğeniler
  85

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  102'nci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Görüşülmekte olan 606 sıra sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 102. maddesinde yer alan "% 3" ibarelerinin "% 5" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Mehmet Günal Erkan Akçay E. Haluk Ayhan Antalya Manisa Denizli Mustafa Kalaycı Nevzat Korkmaz Konya Isparta

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Görüşülmekte olan 606 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 102'nci maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, % 3 ibarelerinin % 5 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Şerafettin Halis M. Nezir Karabaş Hamit Geylani Tunceli Bitlis Hakkâri Sebahat Tuncel Akın Birdal İstanbul Diyarbakır

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Görüşülmekte olan; 606 sıra sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 102 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Mustafa Özyürek Tayfur Süner Harun Öztürk İstanbul Antalya İzmir Atila Emek Bülent Baratalı Enis Tütüncü Antalya İzmir Tekirdağ

  14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, 53 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:

  Madde 53- Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda en az % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır, %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
  Özürlüler için sınavlar ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır. Bu sınav, özürlülerin özürlü kontenjanı dışındaki kadrolara başvuru hakkını engellemez ve kontenjan dışında istihdam edilen özürlü memur, özürlü kontenjanından işe giren memurun tüm özlük haklarına sahiptir. Açık kadrolara atamalar her iki sınav sonuçlarının açıklamasından sonra yapılır.

  Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Başkanlık bu sorumluluğunu yerine getirirken özürlü açığı bulunan kurum ve kuruluşların talebi üzerine özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

  Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir."

  BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ RECAİ BERBER (Manisa) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.

  BAŞKAN - Hükûmet?

  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

  BAŞKAN - Sayın Özyürek, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

  MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarının 102'nci maddesindeki önergemiz üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

  Değerli arkadaşlarım, özürlülerle ilgili, bu torba yasada daha önce çok olumsuz bir madde vardı. Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Özürlüler Federasyonunun temsilcileri ve özellikle Sayın Milletvekilimiz Lokman Ayva'nın da direnişiyle, hep beraber o maddeyi bu tasarıdan çıkardık. O madde kalmış olsaydı, özürlü kardeşlerimiz fonksiyonsuz, sadece belli bir ünitede toplama kampında toplanmış gibi olacak ve düşük bir ücretle çalışıyormuş gibi gösterileceklerdi. Oysa özürlü yurttaşlarımız da çalışmak, üretmek ve emeğinin karşılığını almak istiyorlar. O bakımdan o maddenin çıkarılması son derece yerinde olmuştur.

  Şimdi, burada yeni bir düzenleme getiriliyor. Bu düzenlemeyle ilgili bizim önergemizde önemli konular var. Değerli arkadaşlarım ve Komisyonumuz dikkat ederse, Sayın Recai Berber de dikkat ederse, şimdi… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

  RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Ne oluyor orada?

  BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, arkadaşlar…

  MUSTAFA ÖZYÜREK (Devamla) - Evet, böyle bir yaylacı grup var orada, bol bol sohbet ediyorlar, Allah muhabbetlerini artırsın, ben derdimi anlatmaya devam ediyorum.
  Şimdi, şu anda yüzde 3 bir özürlü kontenjanı ayırıyorsunuz, ama bu özürlü kontenjanında, kontenjanın hesaplandığı tabanda yurt dışında çalışanları çıkarıyorsunuz. Niçin bunu yapıyorsunuz? Mesela Dışişleri Bakanlığı gibi, mesela Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi dış görevlerde de önemli personel çalıştıran kuruluşlarda dışarıda çalışan kişileri o tabandan düştüğünüz zaman yüzde 3 etkisiz hâle geliyor. Onun için, biz, burada "Toplam personel üzerinden bu hesaplansın." diyoruz, ama tasarıda "Dış görevdekiler hariç." diyor. Bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz ve bu düzeltmenin yapılmasını diliyoruz.
  Bir diğer önemli nokta, özürlü yurttaşlarımız için bu tasarıyla ayrı sınav açılması öngörülüyor. Peki, ayrı sınav açılsın, onların özel koşulları dikkate alınsın, ancak diğer yurttaşlarımız için açılmış olan sınavlara da özürlü yurttaşlarımız girebilsinler. Mesela, genellikle avukatlık sınavı özürlüler için açılmıyor, özürlüler için avukat olma şansı bütünüyle ortadan kalkıyor çünkü orada özürlü sınavına girmiş olanlar, girmemiş olanlar diye bir kafa karışıklığı olabilir. Biz burada diyoruz ki, özürlüler için açılmış sınavlara girebilsinler ama ayrıca diğer yurttaşlarımız için açılmış olan sınavlara da girebilsinler. Mesela avukatlık sınavı açılabilmişse herkes gibi özürlü yurttaşlarımız da girebilsinler; ki, belli görevlere onlar da gelebilsin. Bu yönde değişiklik taleplerimiz var.
  Özürlü yurttaşlarımız açısından önemli olduğunu düşündüğüm bu değişiklikleri yüce Meclisin takdirlerine sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

  BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özyürek.

  Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

  Şimdi okutacağım iki önergeyi birlikte işleme alacağım.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

  Görüşülmekte olan 606 sıra sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 102. maddesinde yer alan "% 3" ibarelerinin "% 5" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Mehmet Günal (Antalya) ve arkadaşları Diğer önergenin imza sahipleri: Şerafettin Halis (Tunceli) ve arkadaşları

  BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ RECAİ BERBER (Manisa) - Katılamıyoruz Sayın Başkan.

  BAŞKAN - Hükûmet?

  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

  BAŞKAN - Buyurun Sayın Paksoy. (MHP sıralarından alkışlar)

  MEHMET AKİF PAKSOY (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

  Kıymetli arkadaşlar, dünya nüfusunun yüzde 10'u 650 milyon kişinin çeşitli oranlarda özürlü olduğu, bu rakamın 200 milyonunu da çocukların oluşturduğu düşünülmektedir. Ülkemizde özürlülerin sayısı ve hastalıklar bazında dağılımı konusunda sağlıklı bir kayıt sistemi bulunmamakla birlikte, TÜİK verilerine göre yaklaşık yüzde 12,28, yaklaşık 10 milyon kişinin çeşitli oranlarda özürlü olduğu değerlendirilmektedir.
  Mevzuatımızda, başta Anayasa'mız olmak üzere, özürlülere yönelik çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Düzenlemelerin yeterliliği bir yana, koordinasyon bakımından tam bir kaos yaşanmaktadır. Hizmet sunucusu olarak yer alan Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu, Millî Eğitim, Sağlık, İçişleri, belediyeler, gümrük ve çok sayıda kurum ve kuruluş kendi başına hareket etmektedir. Bu alanda yetkili kuruluş olan Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamaktan çok uzak olup personel, örgütlenme ve yaptırım konusunda yetersiz, yetkisiz, sadece tabela bir teşkilat konumundadır. Özürlülerin, başta eğitim olmak üzere, istihdam, kamu hizmetleri, ulaşım, iletişim, eğlenme, dinlenme olanakları, örgütlenme, sağlık hizmetleri gibi alanlarda mağdur oldukları ve ayrımcılığa tabi tutuldukları, bunun sonucu olarak da diğer insanların sahip olduğu fırsat ve imkânlardan eşit düzeyde yararlanamadıkları bir vakıadır.
  Sayın milletvekilleri, özürlülerin istihdamına yönelik yüzde 3'lük hüküm zaten mevcut mevzuatta yer almaktadır. Üstelik, bu kadroların kullanımında dolu kadroların esas alınması, bazı kurumların sudan bahanelerle özürlü personel istihdamına yanaşmaması, bu duruma da Hükûmetin örtülü destek vermesi engelli vatandaşlarımızı derinden üzmektedir.

  Bu önergemizle, Hükûmetin her alanda yaptığı bir cinliği önlemek, özellikle referandum süreci olmak üzere, çeşitli defalar özürlü vatandaşlarımızı ihmal ve istismar etmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Ayrıca, önergemizle, yapıcı ve katkı sunucu muhalefet anlayışımızın, engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere, özürlü aileleri ve kamuoyunca paylaşılması hedeflenmiştir.

  Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre, 2 milyon 330 bin 990 toplam memur kadrosunun 1 milyon 769 bin 730'u dolu olup mevcut kadronun yüzde 75'i kullanılmaktadır. Ülkemizdeki istihdam ihtiyacı ve kamu hizmetlerinin etkin, sürekli ve hızlı sunulabilmesi için öncelikle bu kadroların doldurulması, devamında özürlü personel istihdamının yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir.
  Önergemiz kabul edildiği takdirde 93.237 engelli vatandaşımıza memur olma imkânı doğacaktır. Yine, Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre 50 bin olması gereken özürlü istihdamı 2010 yılı sonu itibarıyla ancak 21.875'e ulaşmıştır. Bu husus da Hükûmetin özürlülerin istihdamı konusunda samimi ve gayretli olmadığını göstermektedir. Teklifimiz kabul edildiği takdirde önümüzdeki dönemlerde kamuda 71.362 engelli vatandaşımız istihdam edilebilecektir. Şayet parmak usulüyle bu önergemizi reddederseniz, başta Sayın Lokman Ayva Bey olmak üzere, yaklaşık 10 milyonu bulan engelli vatandaşlarımıza samimiyetinizi şikâyet ediyor...

  Ben dilerdim ki İstanbul Milletvekili Sayın Lokman Ayva Bey bu kanun maddesi çerçevesinde Hükûmetinizin özürlülere yönelik icraatlarını değerlendirsin. Ancak siz sadece rakamlara takmış durumdasınız, şu kadar bakım aylığı, bu kadar özürlü aylığı, o kadar özel eğitim… Peki, Türkiye bundan ibaret mi? Her şey sayıdan ibaret mi? Öncelikle, kamuda boş olan yaklaşık 30 bin özürlü kadrosunu doldurmanızı ve sorunları sayılarla çözme konusundaki sakat anlayışınızdan vazgeçmenizi öneriyoruz. Bizim önerimize kulak tıkadığınız takdirde, inşallah, engelli vatandaşlarımız da 12 Haziranda size kırmızı kart gösterecek ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında önergemiz doğrultusundaki değişiklikler kısa sürede hayata geçirilecektir.

  Asıl engelliler vatandaşımız değil, onlara engel çıkartanlardır diyor, bütün engelli kardeşlerimi sağlık ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygıyla selamlıyor, bu duygularla önergemize desteğinizi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

  BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Paksoy.

  Diğer önergenin gerekçesini okutuyorum:

  Gerekçe:

  Tasarının 102. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. maddesi yeniden düzenlenmektedir. Madde metninde özürlü olarak tanımlanan engelli personel çalıştırma oranı %3 ile sınırlandırılmıştır. Engellilerin karşı karşıya kaldıkları en büyük zorluklardan biriside istihdam sorunudur. Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde her beş özürlüden yalnızca biri iş gücü piyasasında yer almaktadır. Ülkemizdeki mevcut engelli vatandaşların sayısı dikkate alındığında bu oranın en az %5 olması gerekmektedir. Böylece sosyal devletin engelli vatandaşlarını istihdam etme yükümlülüğü yerine getirilmiş olacaktır.

  BAŞKAN - Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

  Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.