Bugünlerde farklı olan her şeye karşı bir yoketme çabası var. Bu tartışma bunca yıl sonra yine toplumsal bir yaraya işaret ediyor maalesef.