Bizatihi kendim yaşadığım; lisans diploması tasdik işlemi esnasındaki takınılan tutum ve belgenin orjinal-fotokopi içerik kontrolü haricinde ikincil üçüncül kontrol yöntemlerine başvurulma yönelimini biraz içerlemiş bulunarak ve buradan yola çıkarak;
kör ve az gören arkadaşların özellikle satış vb. nitelikli işlemler dışındaki kendilerine ait belgelerin tasdik işlemleri esnasındaki deneyim paylaşımlarını ve, ortak hareket modeli ile çözüm önerilerimizi gündeme getirmeye ne dersiniz?