Engelli kavramı Ülkemizde % 40 Sağlık raporuyla ölçülmekte fakat ülkemizde ve dünyada hiçbir sağlık problemi olmamasına rağmen kapitalist sisteme hizmet etmediği için engellenmiş bireyler hatta kitleler bulunmaktadır, Gerçi hizmet edipte köleleştirilende en az bir o kadar var, alt sınıf diye tabir edilen bu sınıf hiçbir suçu olmamasına rağmen köle gibi çalışmak durumundadır, Aslında bu kitlelerde engellidir ve dünyadan bu pislik düzen yüzünden soyutlanmaktadır. Bu duruma birde sağlık sorunuyla %40 engelliler eklenince sanırım % 40 fonksyon kaybı olan raporlu arkadaş engellinin engellisi durumuna düşmüş oluyor.