Zihinsel engelli ya da öğrenme bozuklu olan kişilerin katıldığı -her dört yılda bir olmak üzere- Uluslararası Yaz ve Kış Oyunları düzenleniyor. Uluslararası Özel Olimpiyatlar olarak adlandırılan bu etkinliklerin amacı katılanların topluma uyumunu sağlama, karar alma becerilerini geliştirme, özgüvenlerini artırma olarak özetlenebilir.

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri ve antrenörlerine başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir. (Yönetmelik 1. madde)

Yönetmeliğin sporculara ve teknik direktörleri ile antrenörlerine yönelik takdir ettiği ödüller incelendiğinde görülecektir ki dereceye giren sporcuya verilen ödülle teknik direktörleri ile antrenörlerine verilen ödüller sporcu lehine farklılaşır. (Kimi yerde sekiz misli kimi yerde ise yarısı olarak öngörülmüştür) Bana göre de doğru bir yaklaşımdır bu.

Ancak Yönetmeliğin 16. maddesinde düzenlenen Özel yaz olimpiyatlarında dereceye giren sporcularla antrenörleri arasındaysa bir farklılık yoktur. Dereceye giren sporcu antrenörüyle aynı ödüllü alabilecektir.

Sanırım bu anlayış ile zihinsel engelli ve öğrenme zorluğu olan kişileri nasıl gördüklerini kavrayabiliriz. Ödülü asıl eğiten kişinin hak ettiğini ima ediyor gizliden gizliye. Bana tuhaf ve rahatsız edici geldi. Buna bir çok bahane bulurlar muhakkak. Aslına bakarsanız beni bu bahaneler daha da rahatsız ediyor.