Ombudsman: Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunu oluşturmaktır.

Arkadaşlar.. Kamuda engellilere uygulanan eşitsizlik, hak ve mahrumiyet gibi sıkıntıları Ombudsman'a iletebilirsiniz.

Engelliler olarak Ombudsman Abdullah bey ile bir çok kazanım sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
@OturanBoğa Bülent bey konularda öncülük edersiniz diye düşünüyorum


Web adresi: ABDULLAH CENGİZ MAKAS
Twitter adresi: @OmbudsmanMakas