İstanbulFizik Tedavi Rehabilitasyon Eğt. Arş. Hast. Muamması


Değerliarkadaşlar : Sözlere nereden başlamalı bilemiyorum.Hastanemizde, yaklaşık 2 yıldır memur olarak görev yapmakdayım,30 yıldır sağlık hizmeti veren, 10 yıldır bir blok'uyıkık ve tekbir çivi bile çakılmadanbütün imkansızlıklara ragmen, tüm çalışan arkadaşlarınbüyük bir azim veözverigöstererek sağlıkhizmet vermeye devametmektedir.


Buolaya dışardan bakan değerli engelli ve engelsiz arkadaşlar, buhastanede tedavi gören bu hastaneden faydalanan insanlar, İst. Fiz.Ted. Reh. Eğt. Ve Arş. Hastanesi türkiyede bir ilk dir! buradagörev yapan doktorlarımız ve hemşirelerimiz bu alanda uzmanlaşmışpersonellerden oluşmaktadır. Bir benzeri yurt dışında bilebulunmamaktadır bizim buradaki bütün eksikliğimizimkansızlıklardan siyasi ve bürokratik çıkar çatışmalarındankaynaklanmaktadır fakat bu siz değerli halkımızayansıtılmamakdadır.


TCdevleti vatandaşı olarak bizler devletimizin büyüklüğü,ekonomimizin güçlülüğü ile övünmekte iken Engelli ve yaşlıvatandaşlarımıza hizmet veren İstanbulun ilk ve tek fizik tedavihastanesi neden 10 senedir bir muammada olduğunu kimlerin siyasiçıkarlarına peşkeş çekildiğini hala çözememekdeyiz.
Hastanemizşimdiki kararla taşınma kararı almıştır fakat taşınılacakhastane Bahçelievlerde Üçevler mevkinde fiziki ve coğrafikonumundan engellilerin ne ulaşımda ne kullanımda rahatedebilecekleri durumda değildir. Yeni hastane tüm yönleriyleengellilerin önlerindeki engelleri kaldırmak bir yana her durumdayokuş üzerindeki konumundan dolayı engellilerin önünde büyükengel teşkil etmektedir.


Bizelereburada büyük bir görev düşmektedir! Bu da hastanemize sahipçıkmak orta da ne yeni bir proje vardır halka açıklanan, nedebir taslak, hastane arazisi şuanki konumu ile büyük rantlarapeşkeş çekilmek istenmektedir. Bizim tüm araştırma vesorularımıza rağmen bir açıklamaya tenezzül edilmemiştir!
Bizlersahip çıkmazsak yarınki düşücegimiz durumun sorumluları halinegelecegiz ve artık aktif eylem sırası bize gelmiştir.


AşagıdaEkte bulunan dilekçeleri Acil bir şekilde Fax lamalıyız!


Yazılıolan fax numaralarına özellikle fax eylemi başlatmalıyız.Faxeylemi burada büyük bir önem taşımaktadır.


Ardındanmail lerle bunu desteklemeyiz ve sorularımıza yanıt almalıyız.
Eğerdurumun gidiş hatı verilen cevaplar bizi tatmin etmez ise basınaçıklamaları ile buna devam etmeliyiz.


Kurtuluşyok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz.!!!!


BakırköyBölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Fax: 0212 409 16 98
Tel: 0212 409 16 00
İstanbulFizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fax: 0212 442 08 32
Tel: 0212 442 22 00Dilekçe örnekleri
Kamu hastaneler birligine çekilecek fax örnegiİstanbulBakırköy Kamu Hastaneler Birliği'ne


.............Derneğiolarak Engelli bireylerin rehabilitasyon hizmeti aldıkları İstanbulFizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesikonusunda aşağıda bilgilerinize sunmuş olduğumuz sorularatarıfımıza yazılı/elektronik ortamda yanıt verilmesini talepediyorum.


4982bilği edinme kanunu gereğince istediğimiz bilği veya belgeleraşağıda belirtilmiştir.


İstenilenbilgi veya belgeler :


1.İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde hizmet veren İstanbul FizikTedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ninboşaltılması ve yıkılması yönünde bakanlıkça alınmış birkarar mevcut mudur? Varsa bu kararların uygulanması konusundakitarihler nelerdir?


2.Böyle bir karar şayet var ise, karar kapsamında, İstanbul FizikTedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkımiçin tahliyesinden sonra, engelli bireyler için çok önemlihizmetlerin sağladığı bu hastane, yerinde yeniden mi inşaedilerek hizmete devam edecektir yoksa bir başka bölge de yapılacaktesislerde mi hizmete devam edecektir?


3.Yerinde ya da bir başka yerde inşa edilme seçenekleri dahilindeyeni inşa edilecek hastanenin plan proje-keşif metraj çalışmalarıyapılmış mıdır?


4.Sadece hizmet sunanlar açısından değil Bahçelievler ilçesindeyaşayan tüm bireyler için her hanği bir doğal afet ( deprem vs.)insanların sığına bileceği bir alan olan hastane arazisinin yeniyapılacak proje ile ne kadar zarar göreceği önğörülmüştür.


DernekBaşkanı
İmza
İsim:
Soyisim :
TCKimlik No :
TelefonBilgileri :
E-postaAdresi :
AdresBilgileri :


Ftr hastanesine çekilecek fax örnegiİstanbulFizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma HastanesiBaşhekimliği'ne


.............Derneğiolarak Engelli bireylerin rehabilitasyon hizmeti aldıkları İstanbulFizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesikonusunda aşağıda bilgilerinize sunmuş olduğumuz sorularatarıfımıza yazılı/elektronik ortamda yanıt verilmesini talepediyorum.


4982bilği edinme kanunu gereğince istediğimiz bilği veya belgeleraşağıda belirtilmiştir.


İstenilenbilgi veya belgeler :


1.İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde hizmet veren İstanbul FizikTedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ninboşaltılması ve yıkılması yönünde bakanlıkça alınmış birkarar mevcut mudur? Varsa bu kararların uygulanması konusundakitarihler nelerdir?


2.Böyle bir karar şayet var ise, karar kapsamında, İstanbul FizikTedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkımiçin tahliyesinden sonra, engelli bireyler için çok önemlihizmetlerin sağladığı bu hastane, yerinde yeniden mi inşaedilerek hizmete devam edecektir yoksa bir başka bölge de yapılacaktesislerde mi hizmete devam edecektir?


3.Yerinde ya da bir başka yerde inşa edilme seçenekleri dahilindeyeni inşa edilecek hastanenin plan proje-keşif metraj çalışmalarıyapılmış mıdır?


4.Sadece hizmet sunanlar açısından değil Bahçelievler ilçesindeyaşayan tüm bireyler için her hanği bir doğal afet ( deprem vs.)insanların sığına bileceği bir alan olan hastane arazisinin yeniyapılacak proje ile ne kadar zarar göreceği önğörülmüştür.


DernekBaşkanı
İmza
İsim:
Soyisim :
TCKimlik No :
TelefonBilgileri :
E-postaAdresi :
AdresBilgileri :

Oturan boğa tarafından Ana sayfaya taşınırsa konu çok sevinirim ivedi bir şekilde harekete geçmeliyiz!