PDA

İmajlı Sürüme Sıçra : Aynı Sakatlığı-Hastalığı PaylaşanlarSayfalar : [1] 2

 1. Raynaud (reyno) hastası olan var mı?
 2. Paroksismal diskinezi olan var mı?
 3. Polisemia Vera PV rahatsızlığı olanların bilgi paylaşımı
 4. Nacc1 gen mutasyonu olan kim var?
 5. Trigeminal nevralji hastası olan kimler?
 6. Kanner Sendromlu olan kim var?
 7. Cogan sendromu olan var mı?
 8. Hidradenitis suppurativa hastasi olan kim var?
 9. İnterstisyel sistit hastalarıyla burada bulaşabiliriz
 10. Sağ felç olan ama ayakta olanlar tecrübelerini yazabilirler mi?
 11. Jinekomasti sorunu olanlar burada buluşabilir miyiz?
 12. İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hassas bağırsak sendromu ya da spastik kolon
 13. Akciğer kanseri olanların paylaşım başlığı
 14. Doğuştan tek böbrekli olan kimler var?
 15. Kronik böbrek yetmezliği FSGS (Evre 4b) olanlar ve bilgi paylaşımı
 16. Dermatitis Herpetiformis olan kimler var?
 17. Cam hastası olup implant yaptıran var mı?
 18. Sarkom (Yumuşak doku kanseri) olan kim var?
 19. Beyin tümörü sonrası yüz felci olanlar?
 20. Venöz ve lenfatik malformasyon olan kim var?
 21. Pankreatik Divisum olan var mı?
 22. Oddi sfinkteri disfonksiyonu olan var mı?
 23. Kuyruk sokumu ameliyatı geçirdim. Bu konudaki soruları yanıtlayabilirim
 24. Ankilozan Spondilit hastalarının sahip olduğu ortak hastalıklar
 25. Az gören kimler var?
 26. Baş parmağı olmayan var mı?
 27. Belinde vida olan kimler var?
 28. Urbach wiethe hastası olan kim var?
 29. Şjögren sendromu olan var mi?
 30. Testis sorunu yaşayanlar: Oğlumun yalnız olmadığını bilmek ve desteğe ihtiyacım var.
 31. Kızım Brakial Pleksus. Bu rahatsızlık için neler yapıyorsunuz?
 32. Nöropatik ağrı hastası olanlar var mı?
 33. Herediter polinöropati başta fizik tedavi olmak üzere tedavi yöntemleri!?
 34. Lipid depo tanısı konulmuş kim var?
 35. Scapula alata (kürek kemiği sıkıntısı) olan kim var?
 36. Omurilik lenfoma olan var mı?
 37. Doğuştan Kulak Yokluğu (Mikrotia) olan var mı?
 38. Bir gözü görmeyen Monoküler kim var?
 39. Polisitemia Vera hastalığı olan var mı?
 40. Mitakondriyal hastalığı olan var mı?
 41. Distoni ve tremor ile ilgili tedavi yöntemleri hakkında bilgisi olan var mı?
 42. Narkolepsi hastalığı olanlar bu başlıkta buluşabilir miyiz?
 43. Ganglionoroma hastalığı olan var mı?
 44. Testis kanseri olan kim var?
 45. Trombosit fonksiyon bozukluğu olan var mı?
 46. Osteokondritis Dissekans olan kim var?
 47. Beyincik sarkması arnold chiari tip 1 ve syringyomeli deneyimi olan var mı?
 48. Trakea özofagus hastası var mı?
 49. Psödoakondroplazi hakkında bilgi sahibi olan var mı?
 50. İrritable barsak sendromu olan kim var?
 51. Keratokonus hastalığı olan kim var?
 52. Doğum sonrası böbrek hastalığı nüksetti. Kreatinin yükseliyor. Doktor önerisi!?
 53. Hipermobilite Sendromu olan var mı?
 54. Travma sonrası stres hastalığı (TSSB) hakkında bilgisi olan var mı?
 55. Parkinson hastası olan kim var?
 56. Keratitis ichthyosis deafness syndrome (kid sendromu) olan var mı?
 57. Bel fıtığından dolayı platin taktıran var mı?
 58. Albinizm (Albino) hastası olan kim var?
 59. Kornea nakli olmak istiyorum. Deneyim paylaşımına ihtiyacım var.
 60. Multi-Sistem Atrofi olan kim var?
 61. Görme engelli kimler var?
 62. Humerus şaftı kırılması, radial sinir kopması olan kim var?
 63. Gergin omurilik sendromu olan kim var?
 64. Myastenia gravis ve askerlik durumu..?
 65. Kemik kisti ameliyatı olan kimler var?
 66. Epispadias olan kim var?
 67. Ağır OSAS hastası olup sürekli cihaz kullanan var mı?
 68. Kartagener sendromu olan kim var?
 69. Nuks Patella Dislokasyonu olan kim var?
 70. Pes Ekinovarus olan kim var?
 71. Düşük ayak olan kim var?
 72. Yetişkin otizmli kim var?
 73. Progressive Osseous Heteroplasia (POH) hastalığı olan kimse var mı?
 74. Beyni oksijensiz kalıp iyileşen var mı?
 75. İyi Huylu (benign) tümörü olan kim var?
 76. Herditer sensori-motor nöropatiler (HSMN) olan kim var?
 77. Osteoporoz (kemik erimesi) olan kim var?
 78. Güvercin göğsü (pektus karnetum) veya Kunduracı göğsü olan var mı?
 79. Çekingen Kişilik Bozukluğu olan var mı?
 80. Orak hücre anemi kan hastalığı olan kim var?
 81. Ataksi okülomotor apraksi olan kim var?
 82. Aritmojenik Sağ Ventriküler kardiyomiyopati olan kim var?
 83. Psikotik belirtili ağır depresif nöbet hastasi olan kim var?
 84. Alzhimer yakını olan kim var?
 85. Beyinden kaynaklı körlük (kortikal körlük) yaşayan var mı?
 86. Glikojen depo hastaları kimler?
 87. Aynı anda hidrosefali, sindaktili, hemanjiom olan var mı?
 88. Parmak (uzuv) kaybı olan var mı?
 89. Progresif müsküler distrofi kas hastalığı olan kim var?
 90. Cdg Tip 1 olan var mı?
 91. Beyin AVM (Arteriovenöz Malformasyon) ameliyatı sonrası felç olan kimler var?
 92. Atipik Psikoz olan kim var?
 93. Paranoid şizofreni olan kim var?
 94. Pemfigus vulgaris hastası olan kim var?
 95. Mitokondriyal Miyopati kas hastası olan var mı?
 96. Psödoksantoma Elastikum (PKE) hastası olan var mı?
 97. Böbrek Yetmezligi Hastalığı olan kim var?
 98. Sonradan edinilen nöropati hastası olan var mı?
 99. Kalça Sıkışması Sendromu olan var mı?
 100. Leigh Sendromu (kas hastalığı) olan var mı?
 101. Sıcak kemoterapi (hipek) gören var mı?
 102. Boyun kırığı olan var mı?
 103. Rotoskolyoz olan kimler var?
 104. Hipospadias olan var mı?
 105. Kol ya da bacağında akut felç gelişmiş kimler var?
 106. Beyin damar tıkanıklığı geçiren var mı?
 107. Ülseratif koliti olan var mı?
 108. İntertisyel sistit ve aşırı aktif mesane olan kim var?
 109. Brugada Sendromu olan kim var?
 110. Multi mini core miyopati kas hastası olan var mı?
 111. Bebeğim parmaksız doğdu, bu konuda tecrübesi olan var mı?
 112. Hipertansif retinopati hastalığı olan var mı?
 113. İTP (İdiopatik Trombositopenik Purpura) hastası olan var mı?
 114. Herediter polinöropati olan kim var?
 115. Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia (ARVD) hastalığı olan var mı?
 116. Sensorimotor Mixt Tip (demiyelinizan, aksonal) Hastalığı olan kim var?
 117. Detrusor sfinkter dissinerjisi olan kimse var mı?
 118. Bronşektazi olan var mı?
 119. Wegener hastası olan var mı?
 120. Osteokondroma hastası olan kim var?
 121. Periton diyaliz yapan kimler var?
 122. Karışık Anksiyete olan var mı?
 123. Budd Chiari Sendromu olan kim var?
 124. Menenjit hastalığı geçirmiş olan birileri var mı?
 125. Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) olan kim var?
 126. Becker Musküler Distrofi (BMD) olan kim var?
 127. Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) olan kim var?
 128. Vitiligo hastası olan var mı?
 129. Nöropati olan kim var?
 130. Henoch Schonlein Purpurası (HSP) hastalığı olan kim var?
 131. Herediter spastik paraparezi olan kim var?
 132. Pelizaeus Merzbacher hastası olan kim var?
 133. Kuadriparezi hastası olan kim var?
 134. Non-Compaction Kardiyomyopatili hastalar var mı?
 135. Akciğer nakli olan var mı?
 136. Sağ kulağımda 72 db işitme kaybım var. Yüzde kaç rapor alabilirim ?
 137. Kalıcı yüz felci olan kim var?
 138. Doğuştan tek eli veya parmakları olmayan var mı?
 139. Konjenital Adrenal Hiperplazi hastası olan var mı?
 140. Chopart Ampute olan var mı?
 141. Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD) Enzim eksikliği olan kim var?
 142. Beyincik sarkması ve syringomyeli olan var mı?
 143. Multipl Miyelom olan kim var?
 144. Tardiv diskinezi olan kim var?
 145. Uyku apnesi olan kim var?
 146. Fantom (Hayalet Ağrı) hastası olan var mı?
 147. Serebral AVM Hastalığı olan var mı?
 148. Göz kayması, şaşılık olan kim var?
 149. Çölyak olan var mı?
 150. Kistik Fibrozis hastası olan var mı?
 151. Amniyotik band sendromu olan var mı?
 152. Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu olan var mı?
 153. Artroz (Kireçlenme) olan kim var?
 154. Epifizyel Displazi olan kim var?
 155. Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM) hastası olan var mı?
 156. Akut Pankreatit hastası olan var mı?
 157. Bipolar Bozukluk hastası olan kim var?
 158. Bietti'nin Kristalin Distrofisi olan var mı?
 159. Yarık Damak hastası olan var mı?
 160. Kauda Ekina (Cauda equina) sendromu olan var mı?
 161. Eklem kırığına bağlı ortopedik engelliler ve dirsek protezi kullananlar var mı?
 162. Diyabetik periferal polinöropati olan kim var?
 163. Skleroderma Hastası olan var mı?
 164. Asperger sendromu olan var mı?
 165. Toxoplasma Korioretinit olan kim var?
 166. Stargardt Sendromu olan var mı?
 167. Amfizem (Fıçı Göğüs) hastası olan var mı?
 168. Beyin pili ameliyatı olan var mı?
 169. Artikülasyon bozukluğu olan var mı?
 170. PNP kas hastası olan var mı?
 171. Siringohidromeli hastası olanlar var mı?
 172. Metatropik displazi hastası var mı?
 173. Miyalji hastalığı (kas ağrısı) olanlar var mı?
 174. Artikülasyon bozukluğu olanınız var mı acaba?
 175. Aort Anevrizması-Aort Yetmezliği-Biküsbit Aort olan kimler var?
 176. Smith meganis sendromlu kimler var?
 177. Monoklonal Gamopati (MGUS) teşhisi konulanlar var mı?
 178. Küçük yaşta havale geçirip konuşma yeteneğini kaybeden var mı?
 179. Serebral palsili olup aynı zamanda kalçası protez olan var mı?
 180. Kleptomani (çalma hastalığı) hastası olan var mı?
 181. Motor afazi olan kim var?
 182. Multiple Myloma (Kemik İliği Kanseri) olan kimler var?
 183. Böbreklerde protein kaçağı nefrotik sendrom olan var mı?
 184. Psoriasis (sedef) rahatsızığı olan var mı?
 185. Karaciğer nakli olan kim var?
 186. Hipopitüitarizm, (hipotiroidi-hipogonat) Hipofiz bezi hastalığı olan var mı?
 187. Fosfofruktoaldolaz Eksikliği (Herediter Fruktoz İntoleransı) hastası olan var mı?
 188. C 2,3,4,5 kırığı olanlar?
 189. Cushing sendromu hastası olan kim var?
 190. İleostomi veya Kolostomi olan kim var?
 191. Düchenne müsküler distrofi tanısı konulanlar kimler var?
 192. Morfea rahatsızlığı olan arkadaşlar var mı?
 193. Sacrum kırığı yaşayan kimler var?
 194. Mesane extrofisi olan kim var?
 195. Bacak (dev hücreli kemik tümörü) tümör protezi olan kim var?
 196. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (Kök hücre hastalığı) hastası olan var mı?
 197. Serabro Vasküler kanama geçiren var mı?
 198. Posttravmatik Epilepsi olan var mı?
 199. Dilate kardiyomepati rahatsızlığı olan var mı?
 200. Kimler diabetli?
 201. Sol Hemiparezi ve Anizometropik Ambliyopi olan var mı?
 202. Herediter (kalıtsal) Nöropati hastası olanlar var mı?
 203. Williams Sendromlu olan var mı?
 204. Kronik nitelik kazanmış psikotik bozukluk hastalığı olan var mı?
 205. Miyopati hastası olan var mı?
 206. Böbreklerde protein kaçağı olan var mı?
 207. Ekstrofi Vezika olan kimler var?
 208. Polimiyozit hastası olanlar..?
 209. Hipertrofik kardiyomiyopati olan var mı?
 210. Pompe Kas hastalığı olan var mı?
 211. İlaç yüzünden işitme kaybı yaşayan var mı?
 212. Ani işitme kaybı olan var mı?
 213. Korpus Kallosum Agenezi (CCA) olan var mı?
 214. Skolyoz + gergin omurilik + kalın lif bulunan kimse var mı?
 215. Elektrik çarpması sonucu hareket kısıtlılığı olan var mı?
 216. Parkinsonizm hastası var mı içınızde?
 217. Niemann–Pick tip-c olan kim var?
 218. Sakral spina bifidalı kim var?
 219. Siringomiyeli olan var mı?
 220. Tansiyon hastalığından dolayı felç olan var mı?
 221. Doğuştan 6 parmaklı olan var mı?
 222. Mikroftalmi (doğuştan aşırı küçük gözlü) olan var mı?
 223. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olan kim var?
 224. Şekere bağlı görme engelli olan var mı?
 225. Mental Retardasyon (zeka geriliği) kimlerde var?
 226. Kolon kanseri olan var mı?
 227. Akondroplazi olan var mı?
 228. Solunum hastası olan kim var?
 229. Yetişkin otistikler var mı burada?
 230. Kronik Osteomiyelit olan kim var?
 231. Beta-ketotiyolaz eksikliği hastalığı olan var mı?
 232. Böbrek nakli olan kim var?
 233. Osteomalazi olan kim var?
 234. Hipopituitarizm ve Hipogonadizm rahatsızlığı olan kim var?
 235. Mcardle hastası olan kim var?
 236. Beyin hasarından dolayı engelli olan kim var?
 237. Ehlers-Danlos Sendromu (Ulrich CMD) olan var mı?
 238. Lenfödem olan kim var?
 239. Meningomyelosel ve Syringomyeli olan kim var?
 240. KOAH (Akciğer Hastalığı) hastası olan kim var?
 241. Sosyal fobik olan kim var?
 242. Tuberous Sclerosis olan kim var?
 243. Brown-Vialetto-van Laere Sendromu olan var mı?
 244. Polimyozit hastası olan kim var?
 245. Eklem enfeksiyonu hastalıgı olan var mı?
 246. Hiperlipidemi Karma hastalığı olan var mı?
 247. Santral Pontin Miyelinolizis (SPM) hastası kim var?
 248. Otizmli kim var?
 249. Titreme (Tremor) hastası olan kim var?
 250. Sol-Sağ hemiparezi sekeli olan kim var?