‘Bir eseri, yazarından daha uzun ömürlü yapan nedir, bulmak zordur; ama alkış ve ödül olmadığı kesindir. Nitekim bugün yazarların kazandıkları en parlak zaferler bile hiç unutulmayacakları anlamına gelmez.
O halde büyüklük iddiası taşıyan her yazar, edebiyat tahtında bir hak talep etmek için eserini yarına taşıyacak olanın ne olduğunu bize söylemelidir.
Bir yazarı ölümsüz kılan, iyi bir kurguyla güzel bir hikâye anlatması olabilir mi?
Günümüz romancılarına bakıyor, onlar dünküleri nasıl unutturduysa, gelecekte daha iyi kurguyla çok daha güzel hikâyeler anlatacak romancıların da bugünküleri öyle unutturacaklarını düşünüyorum.
Güzel bir kitap yazmak da geleceğin yazarları arasında bir yer kapmak için yeterli olamaz. Çünkü her güzellik zamanla sararıp solar. Aynı ihtiyarların yerlerini gençlere bırakması gerektiği gibi, onlar da yerlerini yeni gelen daha taze başka güzellere bırakır.
Bir yazarın yarına kalmasını sağlayan, üslup da olmadığına göre, o halde nedir?
İşte bu tarif edilemez. Eğer bir yazarı ölümsüz kılan şey, kelimelere dökülebilseydi hemen reçetesi çıkarılır, ilaç gibi her yazara sunulabilirdi.
Peki, günümüzün kısır edebiyatında yıpratıcı zamana dayanabilecek, yarının usta yazarları karşısında dimdik ayakta duracak, gelecekte yeni şaheserler ortaya çıktığında bile gözden düşmeyecek eserler var mı?
Ben onlardan birinin ‘Tehlikeli Düşünceler’ olduğuna inanıyor, herkesin tekniğiyle, eserine verdiği şekille övündüğü bu ruhsuz, anlamsız devirde bu kitabın bana şu sözü söyleme hakkını verdiğini düşünüyorum:
Ben Türk edebiyatının en büyük yazarıyım.’

Bedrettin Şimşek

Tehlikeli Düşünceler Bedrettin Şimşek | Komedi Tiyatrosu