Hayatta zor işler, kolay işler var,
Bunları ayıran insan olmak zor.
Bilgiçlik
taslamak, konuşmak kolay,
Az ve öz konuşup susan olmak zor.
...Akıl
vermek kolay, iş bozmak kolay,
Bozuğu onaran insan olmak zor.
Niyet
etmek kolay, başlamak kolay,
Bir işi bitiren insan olmak zor.
Almak
kolay, benlik, bencillik kolay,
Alan insan değil, veren olmak zor.
Merak
kolay, olay seyretmek kolay,
Bakan insan değil, gören olmak zor.
Kazanç
kolay, servet, zenginlik kolay,
Vicdanlı, namuslu patron olmak zor.

Açları kandırmak, azdırmak kolay,
Açları doyuran insan olmak
zor.
Yemin etmek kolay, söz vermek kolay,
Verdiği sözünde duran
olmak zor.
Seçilmek, yükselmek, baş olmak kolay,
Sahtekâr
baskıyı kıran olmak zor.
Hile, yalan, riya, kalleşlik kolay,
Doğru
olmak, içten insan olmak zor.
Kan akıtmak kolay, acıtmak kolay,
Acıyan
yarayı saran olmak zor.
Nefse uymak kolay, hırslanmak kolay,
Nefsini,
hırsını yenen olmak zor.
Yuva kurmak, evlenmek kolay,
Yuvada
huzura eren olmak zor,
Yaşam kolay, doğmak, yaşlanmak kolay,
İnsanca
yaşlanmak, insan olmak zor