İnternet bağımlısı olan kişide aşağıdaki özellikler tespit edilir:

A- İnternet için ayırdığı süre ona yeterli gelmez. Doyuma

ulaşmak için, internete, daha fazla zaman ayırma ihtiyacı
duyar.

B- İnternet kullanımını bırakması ya da azaltması sıkıntıya yol
açar.

- Psikomotor ajitasyon, anksiyete gelişir. Zihni internette ne
olup bittiğine takılıp kalmıştır. İnternetle ilgili fanaaai ve
hayaller kurar.
- İnternet kullanımının bırakılmasıyla ortaya çıkan
şikayetler, sosyal, mesleki yaşantısını olumsuz etkiler.
- Yeniden internet kullanımıyla şikayetleri azalır.

C- Kişi, internete planladığından daha sık girer, daha uzun
süre kalır.

D- Kişi, sürekli olarak, internet kullanımını sınırlamak ya da
bırakmak isteğini duyar ve bu konuda başarısız girişimler
yapar.

E- İnternetle ilgili değişik aktivitelere (kitap, taratıcılar,
yüklenecek programlar, vs.) çok zaman ve para harcar.

F- Aşırı internet kullanımı nedeniyle, kişide, sosyal, mesleki,
ailevi ilişkiler aksar; bedensel ve ruhsal bozukluklar ortaya
çıkar.