Yapılan son araştırmalara göre her 10 erkekten 1'i, kadınlarda ise her 5 kadından 1'i depresyona giriyor.Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Aydemir, kadınların depresyona girme riskinin erkeklere oranla daha fazla olduğunu belirterek, araştırmalara göre 10 erkekten 1'i, kadınlarda ise her 5 kadından birinin yaşamlarında en az bir kez depresyon hastalığına yakalanacakları öngörülüyor dedi. TPD'nin Antalya Kervansaray Lara Otel'de devam eden 14'üncü Bahar Sempozyumu'nda ortaya çıkan sonuçlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TPD Genel Başkanı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa ve dernek yöneticileri katıldı. Konuşmasında 13 Nisan tarihinde başlayan sempozyum hakkında bilgi veren Doç.Dr. Yeşilbursa, sempozyuma yönelik ilginin sevindirici olduğunu belirterek, 100'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen sempozyumda çeşitli alanlarda birçok önemli toplantı yapıldı dedi. Toplantıda depresyona ilişkin açıklamalar yapan TPD Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Aydemir, kadınların erkeklere oranla depresyona girme riskinin daha fazla olduğunu söyledi. Bu durumu çeşitli faktörlerin etkilediğini belirten Prof.Dr. Aydemir, depresyon hastalığının yaygınlığına bakıldığında, 2010 yılı başında yayınlanan bir çalışmaya göre toplumda yüzde 8-10 arasında görülmektedir. Araştırmalara göre erkeklerde 10 erkekten 1'i, kadınlarda ise her 5 kadından 1'i yaşamlarında en az bir kez depresyon hastalığına yakalanacakları öngörülüyor diye konuştu. DEPRESYONDA ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 15 Etkili tedavi edilmeyen depresyonda intihar ve ölüm riskinin yüzde 15 olduğunu belirten Prof. Dr. Aydemir, ?unun dışında, hastalar yaşam içindeki aktivitelerini sürdüremezler, iş, aile ve sosyal yaşamları olumsuz etkilenir. Depresyon şu anda dünyada en fazla yeti kaybı oluşturan hastalıklar sırasında dördüncüdür, 2020 yılında ise ikinci sırada olacaktır?dedi. ?epresyonun mutlaka etkili bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor" diyen Prof. Dr. Aydemir, ?BD'de yapılan bir çalışmaya göre hastaların yaklaşık yarısı hiçbir tedavi almıyor. Tedavi alanların ancak yüzde 21?ik kesimi etkili bir tedavi alıyor. Toplum olarak depresyona biraz duyarsızız. Türkiye?e de aynı rakamların çıkacağını tahmin ediyorum?dedi. ANTİDEPRESANDA YANLIŞ BİLİNENLER Antidepresan ilaç tedavilerinin etki göstermedikleri ve işe yaramadıkları yönünde tartışmaların gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Aydemir, ?alışmalar antidepresanların doğru kullanıldığında çok başarılı sonuç verdiğini gösteriyor. Ama depresyon bir hastalık değil de, gündelik moral bozukluğu düzeyinde ise antidepresanlar elbette işe yaramaz. Yani depresyon hastalığında mutlaka etkili tedavi yapmak gerekirken, sadece moral bozukluğu veya yaşadığı olaylara bağlı üzüntü veya mutsuzluk yaşayan bir kişi hastaymış gibi tedavi edilmemelidir. Bunun ayrımını da psikiyatri hekimleri yapabilmektedir?dedi. Ruh sağlığı ile ilgili sorun yaşayan kişilerin nereye başvuracakları konusunda kararsızlık yaşadığını söyleyen, bu kararsızlığın araştırmalara da yansıdığını belirten Uzm. Dr. Mehmet Yumru ise işilere panik bozukluk belirtileri tanımlanıp, u durumda ne yaparsınız? diye sorulduğunda, deneklerin yüzde 57'si iç hastalıkları doktoruna gideceğini belirtiyor. Bir sonraki soruda hastalıkları doktorunuz sizi psikiyatriste yönlendirirse ne yaparsınız? diye sorulduğunda deneklerin yüzde 64.1'i sikiyatriste giderim şeklinde cevaplarken, deneklerin yüzde 16ı ise başka bir iç hastalıkları doktoruna gideceğini belirtiyor. Bu yüzde 16lık oran gerçekten çok düşündürücü dedi. Kadınların depresyona girme riskinin erkeklere göre daha fazla olmasında çeşitli faktörlerin etkili olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi, adınlarda hormonal etkenlerin yanında toplumsal cinsiyet ile ilgili gelen bir çok yük var. Yoksulluk ve şiddetin kurbanı olarak erkeklerden daha fazla etkilendikleri için depresyon daha fazla görülüyor. Ayrıca düşük eğitim seviyesinin, erkeklerden az eğitim almalarının depresyon sıklığını artırdığı düşünülüyor. Doğum sonrası depresyon, düşük gelir, düşük eğitim seviyesi, işsizlik, gebelik sırasında evli değilse depresyonun sıklığı 11 kat artıyor?dedi.