Pir-i Türkistan
Hoca Ahmet Yesevi
Yoklar doymadığında, varlar ağlamıyor ise dünya tez yıkılır