İnsan bedeni görünür ışığın titreşiminden biraz daha az
titreşimli kızılötesi, elektromanyetik radyasyon kaynağı olarak
elektromanyetik dalgalar yayar. Yaşam, canlılık devam ettikçe
de kızılötesi radyasyon yaymaya devam edecektir. İnsan organizması, besinleri yakmakla oluşan ısıyı, vücut sıcaklığını 36°C ,37°C sabit tutmak için sürekli olarak etrafa vermek zorundadır.
Bunu infrared radyasyonla yapar. Yani insan vücudu ısısını
elektromanyetik dalgalarla uzaklaştırır. Bunun gibi yer kürenin ve
vücudumuzun hemen her bölgesinin elektromanyetik özellikleri
saptanmıştır. İnsan organizmasının manyetik alanlarının çevremizdeki doğal alan olan yer kürenin magnetik alanı ile uyumlu
olduğu da bilinmektedir. Böyle bir ortamda evrimleşen insan
için çevrenin doğal alanları, teknolojik gelişme ile bozulmuştur.
Teknolojinin bize sunduğu ve yaşamımızı kolaylaştıran cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, uydu antenler,
kablolu iletişim sistemleri vs. vücudun manyetik alanları ile yer
kürenin manyetik alanı arasındaki uyumu bozmaktadır. Çünkü
insanlığın kullanımına girmiş bu aletlerin elektromanyetik alanları, insan vücudundaki elektromanyetik alanlardan ve doğal
çevre alanlarından çok daha fazladır. Elektromanyetik alanları, çevremizdeki tüm akım taşıyan kablolar, elektrikli aletler, yüksek
gerilim hatları, TV ve bilgisayarlar, radyo antenleri, mikrodalga
fırınlar, mobil telefonlar, cep telefonları, uydu antenleri ve verici
antenlerden kaynaklanır. Evlerimizde günlük kullandığımız çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, mikrodalga fırınlar,
saç kurutma makinesi, elektrikli tıraş makinesi, elektrikli ısıtıcılar,
bilgisayarlar, cep telefonları vs. makine ve cihazların her birinin
çevresinde elektromanyetik alan mevcuttur. Ev aletleri arasında
en fazla manyetik alana saç kurutma makinesi, elektrikli tıraş
makinesi ile flüoresan lamba sahiptir.
İyonize radyasyon, Alfa ve Beta parçacıkları, Gamma ve
X-ışınları, Nötronlar, yüksek hızlı Elektronlar, Protonlar ve diğer
Atomik parçacıklardır. İyonize radyasyon, insan hücrelerinin değişimine neden oldukları, kanser oluşturdukları ve kromozomları
değiştirdikleri için tehlikelidir.
İyonize olmayan dalgalar ise Ses dalgaları, Radyo dalgaları, Mikrodalga, Kızıl ötesi ışık, Görünen ışık ve Morötesi ışık
olarak sıralanır. İyonize olmayan dalgalar, girdikleri dokulara
enerjilerini aktararak ısısını artırır ya da hücre zarlarının çalışma
biçimini değiştirir. Bugün dünyada milyonlarca cep telefonu
kullanılmaktadır. Özellikle cep telefonlarının kullanıldığı frekanstaki elektromanyetik alanın 1993 yılında Belçikalı bilimciler
tarafından insan geninde hasara yol açtığı gösterilmiştir. 1990’lı
yılların ikinci yarısında Fransa da yapılan bir araştırmada; kadın
ve erkek olmak üzere her iki cinste de beyin tümörü sayısının %31
artmış olmasının görünmesi teknolojinin bize sunduğu kaynakları sınırsız ve sorumsuzca kullanamayacağımıza ilişkin önemli
göstergelerden yalnızca bir kaçıdır. Cep telefonu kullanımının ve
baz istasyonlarının kurulmasının hızlı artışının kanser, baş ağrısı,
ve hafıza kaybı dahil olmak üzere sağlığı olumsuz etkilediğine
ilişkin ilgi tıp ve mühendislik çevrelerinden artmıştır. Bu ilgi
karşısında Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Elektromanyetik
Alan Projesi ile işbirliği içinde olan kuruluş ve merkezlerle birlikte, 10 yıl sürecek olan ve 44 ülkenin katıldığı Uluslararası
Elektromanyetik Alan Projesi’ni 1996 yılında başlatmıştır. Bu
projeyi aralarında Uluslararası Çalışma Örgütü, NATO’nun da
bulunduğu 8 uluslararası kuruluş ile 8 araştırma laboratuarı ve
merkezi de desteklemektedir.


Doku Ve Hücre Sistemleri İle Yapılan Çalışmalarda
Düşük Şiddette Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmanın Sonuçları


Biyo moleküllerin (DNA, RNA ve Protein) sentezi, hücre
bölünmesi, kanser oluşumu, hücre yüzeyine ait özellikler, memrandan kalsiyum giriş-çıkışı ve bağlanması üzerine elektromanyetik
alanların etkili olduğu gözlenmiştir.
Biyokimyasal ve fizyolojik olarak yine hücre ve dokularda,
hücresel solunumun azaldığı, hormonların etkilendiği, doku ve
hücrelerin hormonal cevabının değiştiği, karbonhidrat, nükleik
asit ve protein metabolizmasının değiştiği, yapısal değişiklikler
gözlendiği, farklı antijenlere karşı immun/bağışıklık cevabının
etkilendiği gözlenmiştir.
Radyo dalgaları ve mikrodalgalara maruz bırakılan deney
hayvanlarında (kobay, fare, tavşan, kedi, sıçan) gözlenen etkilerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu çalışmalar 0.45 GHz-1,9 GHz
aralığındaki cep telefonu etkilerini yansıtmaktadır.
İmmünolojik Etkiler
Eritrositlerde ve lenfoblastlarda artış Blastogenesis de artış.
Sinir Sistemine Etkiler
Hipotalamusta norepinefrin düşüklüğü
10 dk/1 gün); Hipotalamusta nöron büyümesi Beyin hücreleri sıcaklığında artış ; EEG frekanslarında değişim; kan-beyin bariyeri geçirgenliğinde
artış ,Miyelin dejenerasyonu ,Glial hücre proliferasyonu
Hematolojik Etkiler
Hematokrit seviyesinde artış ,Beyaz kan hücrelerinde azalma ,
Lenfosit seviyesinde yükselme
,Lökosit seviyesinde düşme
,Eritrosit sayısında düşme .
Kardiyak Fonksiyonlara Etkiler
Kalp hızında düşme ,Bradikardi
,EKG de değişmeler
Nöro endokrin Sisteme Etkiler
Troid hormonu sevisinde yükselme ,Serum thyroxine seviyesinde düşme ,Adrenal bezde ağırlık artışı
Büyüme ve Gelişim Etkileri
Vücut- beyin ağırlığında azalma ,Fetus ağırlığında azalma ,Doğum sonrası ölümde artış .
Genetik Etkiler
Akciğer hücrelerinde kromozom aberasyonu ,Sperm hücrelerinde kromozom translocation
,Mutasyon da artış .
Klinik Kimya ve Metabolizma Etkileri
Serum glikoz seviyesinde artış ,Ürik asit sevisinde artış ,Metabolik hızda azalma ,ATP
sevisinde azalma .
Testisler Üzerindeki Etkiler
Testiküler dejenerasyon ,Testiküler lezyon .
Oküler Etkiler
İntraküler sıcaklıkta artış ve katarakt gelişimi.
Sağlık Bakanlığı’nın 1-7 Nisan kanser haftası nedeniyle hazırladığı “Kanser Raporu”nda çağın en önemli sorunlarından
birinin elektromanyetik kirlenme olduğuna dikkat çekilmekte ve
özellikle ergenlik ve erken bebeklik döneminde cep telefonunun
kansere neden olabileceği ifade edilmektedir.
Cep telefonlarının zararlarını konuşurken; değerlendirme
kriteri olarak; SAR (Spesific Absorbtion Rate) Özgül Soğurma
Oranı vücudun bir kilogramının sıcaklığını 1°C yükselten elektromanyetik enerji miktarı tanımlanmaktadır. Genel halk maruziyeti
için SAR değeri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1996 yılında 0.08
w/kg olarak belirlenmiş olup 0.1 w/kg SAR değerinin üzerindeki
cep telefonlarının kullanılmaması önerilmektedir. Laboratuar
koşullarında, elektromanyetik radyasyonların bulunduğu veya
bu cihazları kullananlarda biyolojik sistemler ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etkileri de yapılan çok sayıda deneysel çalışmayla kanıtlanmıştır. Bu nedenledir ki sağlığa zararlı bir etken
olarak kabul edilen elektromanyetik radyasyon veya alanlar
için yaşamsal bir takım limitler oluşturulmuştur. Cep telefonları
gibi elektromanyetik radyasyon veya alan oluşturan cihazların
etkilerinin genel halk sağlığı açısından çok ciddi sağlık riskleri
oluşturabileceğini önemle ifade edebiliriz.
Elektromanyetik Radyasyondan Korunmak
● Elektrikli aletleri kendinizden mümkün olduğunca uzakta
çalıştırın. Elektromanyetik etki mesafe ile hızla azalacaktır.
● Kullanmadığınız elektrikli aletleri ya kapalı tutun ya da
fişten çıkartın. “Stand by” konumunda kaldığı sürece
elektromanyetik kirlilik yaratacaktır.
● Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen
gösterin ya da ekran filtresi kullanın.
● Ekonomik (halojen ve flüoresan) lambaları mümkünse kullanmayın, kullanıyorsanız kendinizden uzak tutunuz.
● Dinlendirici bir uykuya geçmek için yatak odasında TV,
radyo bulundurmayın.
● Elektrikli saat/radyo/alarm başucunuzda bulundurmayın
(pilli kullanmayı tercih edin).
● Yatak odasında başucunuzdaki duvarla komşunuzda bir
elektronik aletin bitişik durmamasını sağlamaya çalışın.
● Cep telefonunu kullanmadığınız sürece kapalı tutun.
Gerekmedikçe cep telefonları kullanmayın.
● Cep telefonlarını üzerinizde açıkken bulundurmayın (kalp
üstünde, bel ve göğüs hizasında bulundurmayın). En iyisi
cep telefonu kullanma çılgınlığına son verin.
● Açık bir cep telefonunu kendinizden uzak mesafede bırakın ve tercihen 1m. mesafeden kulaklıkla konuşun. Acil
durumlar dışında cep telefonunuzu açık taşımayın veya
hep kapalı tutun. SAR değeri 1 w/kg dan daha düşük
olan cep telefonlarını tercih edin.
● Elektrikli battaniye kullanmayın ya da yatmadan önce
yatağınızı ısıtarak kullanın.
● Tüm TV, bilgisayarların arkasında elektromanyetik alan
daha büyüktür.
● Laptop bilgisayarlar şarjlı kullanıldığında düşük elektromanyetik alana sahiptir.
● Saç kurutma makinesinin manyetik alanı çok yüksek
olduğundan, sürekli kullanmak yerine aralıklarla ve kısa
süreli kullanın.
● Mikrodalga fırın çalışırken en az 1 m. den uzakta durun
ve gerekmedikçe kullanmayın.
● Fotokopi makinelerinden (yüksek manyetik alana sahiptir)
en az 50 cm. uzakta durun.
● Elektrikli tıraş makinesi kullanmayın veya şarjlı kullanın.
● TV ekranlarından (ön ve arkasından) en az 2 m. uzakta
bulunun.
● Çamaşır, bulaşık makinesi vs. çalışırken yakınında bulunmayın.
● Cep telefonu baz istasyonlarının evlerinizin çatısına, okullara
veya yakın çevrenize takılmasına izin vermeyiniz.


Ruh ve Beden Sağlığı Açısından Giysilerin Önemi


Giysilerin sentetik veya petrol ürünlerinden yapılmış olması
manyetik yapıyı tamamen bozmaktadır. Atalarımıza göre bizim
daha teknolojik bir dünyada yaşadığımızı iddia etmekle beraber
giyinmek konusunda tam bir gericilik örneği gösteriyoruz. Çünkü
şu anda kullanılan kumaşların içinde sentetik madde koymadan
üretemiyorlar gibi bir garabet içindeyiz.
Peki, bu sentetik maddeye düşmanlığımız mı var? Maddeye
değil giyilmesine düşmanlığımız var. Gerekçesi bilindiği üzere sentetik maddeler ve petrol ürünleri yapıları üzerlerine pozitif iyonları
toplarlar ve çok iyi bir izolatör vazifesi görürler. Bu ne demektir.
Devamlı alıcı ve verici anten gibi çalışan vücudumuzun hava ve
toprakla temasının kesilmesi demektir. Dolayısıyla sürekli elektrik
üretimi olduğu için vücutta müthiş bir elektrik birikimi yapar. Bu
elektriğin miktarı bazı kişilerde 30000 voltlara kadar çıkar. Bu statik
ve polarize olmamış vücutta tamamen yaygın bulunan elektriktir.
Hatta zaman zaman hepimiz biliriz ki metal bir maddeyi tuttuğumuzda çarpılırız. Karanlıkta olduğunda burada geçen elektriği
gözle görürüz. Bu tür giysilerin iki tür yan etkisi vardır.
1. Lokal etki: Giysi üzerine pozitif iyonları çekerken hemen
altındaki deri negatif yüklerle kaplanır. Bu durum deride bazik
ortam oluşması demektir. Şu anki bilgilerimize göre bu ortam
mantar enfeksiyonları, alerjik reaksiyonları, deri deformasyonu,
selülit, yaraların geç iyileşmesine tamamen hazırlayıcı fonksiyon
olarak işlev görür.
2. Genel etki: Sentetik Giysilerin üzerine elektriği çekmesi
neticesi polarize olan ve fakat izolasyon ile vücuttan atılamayan
elektrik statik anlamda birikir. Sonrada istemediğiniz kadar anksiyeteden kalp hastalığından kanserden vb. aklınıza ne hastalık
geliyorsa, hepsinin uzun vadede gelişmesine ve büyümesine yol açar.