Tam bilinmemekle birlikte evrenin yaşının 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Evren oluştuğundan bu yana sürekli büyümektedir. 50 milyar civarında galaksinin olduğu ve bunların birbirlerinden devamlı uzaklaştığı bilinmektedir. Kanıtlara göre evren saf enerjiden oluşmuş bir noktadan meydana gelmiştir. Bu saf eneji uzayı ve maddeyi oluşturmuştur. İşte 15 milyar yıl önce bu nokta büyümeye başlamıştır.Evren, büyümesiyle beraber soğumaya başlamıştır ve bu nedenle enerji yoğunlaşarak maddeye dönüşmüştür. Yerçekimi gücüyle birlikte yoğunlaşan maddeler dev kümeler haline gelerek galaksileri meydana getirmiştir. Bizim yaşadığımız gezegense bu galaksilerden sadece bir tanesinin içinde yer alır.
Dünyanın oluşumu ise bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir. Bunlar gittikçe büzülmüş, artan basınç ve radyoaktif elementlerin parçalanması muazzam bir sıcaklığı ortaya çıkarmıştır. Bu ısınma sonucu maddeler ağırlıklarına göre içten dışa doğru sıralanmıştır. Dış yüzey zamanla soğumuş ve kabuk halini almıştır. Zamanla bu dış yüzeyde canlılar için gerekli olan uygun ortam oluşmuştur. İç bölümden çıkan gazlar ve volkanik patlamalar ilksel atmosferin oluşmasını sağlamış ve bu atmosfer de zamanla su buharı meydana gelmiştir. Buhar soğuyunca suya dönüşmüş ve denizler ortaya çıkmıştır. Tabi bu oluşum zinciri uzun yıllar içinde bu halini almıştır.
Daha sonra yaklaşık 4 milyar yıl önce inorganik moleküller ortaya çıkmıştır. Peki ama Dünya’da canlılık nasıl oluşmuştur?
Bilim adamları bunun nasıl oluştuğunu bulmak için bir araştırma yaptılar. İnorganik bileşimlerden laboratuar işlemlerinin sonucunda karbon içeriği bakımından zengin organik bileşimler ürettiler. Bu sonuç bize bu sürecin doğa da gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir. Bu organik bileşimler, proteinin yapı taşı olan aminoasitlerin oluşmasını sağlayabilir. Ama aminoasit bir canlı formu değildir. Ama canlı formlarına dönüşebilir. Bu dönüşüm 500 milyon yıl sürmüştür. Ve bu oluşumdan sonra ilk basit tek hücreli canlılar ortaya çıkmıştır. Bu bilinmektedir. Çünkü Grönland, Afrika ve Avustralya’da bu canlılara ait fosiller bulunmuştur.
Canlıların ortaya çıkışı hızlı fakat gelişimi daha yavaş olmuştur. Zamanla çok hücreli canlılar meydana gelmiştir. Yaklaşık 570 milyon yıl önce bu organizmaların sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu ani hızlı artışa Kambriyen adıda verilir. (Bu dönemde omurgalılarında dahil olduğu çok hücreli hayvanların ataları görülmeye başlar.) Bunun sonucunda bitkiler ve hayvanlar gezegeni sarmaya başlamışlardır. Bu dönemde çok gelişmiş ve dünyaya hakim olan bir canlı türü ortaya çıkmıştır: Dinozorlar. Dinozorlar ve diğer memeli canlılar 230 milyon yıl önce evrimleşmeye başlamışlardır. Ancak dönemin sonralarına doğru dinozorların soyu tükenmiştir. Bunun nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Ama bir meteorun neden olduğu iklimsel değişiklikler yüzünden tükendiği tahmin edilmektedir. Dinozorların tükenmesinden sonra memeli hayvanların sayısında ve tür çeşitliliğinde bir artma meydana gelmiştir.
.