Aile içinde tartışmanın yokluğu iyi bir iletişimin varlığına değil kötü bir iletişimin varlığına delalettir. Tartışmalar düdüklü tencerenin düdüğüne benzer. Rahatsız eder ses çıkartır ama olmazsa da tencerenin patlamasına sebep olur.


 • Her aile tek ve özeldir. Benzer gibi görünse de gerek aileyi oluşturan her ferdin farklılığından gerek onların dünyaya bakış farklılığından gerekse çevrenin özelliklerinden farklar ortaya çıkar.


Aile terapilerinde bayı dinlesen o kendince haklı bayanı dinlesen o kendince haklı görünüyor.


 • Terapistin görevi danışanlara yeni bakış açıları kazandırmaktır danışan mevcut bakış açısıyla problemi göremiyordur.

 • Her insanın kör noktası vardır. Bu kör nokta bizim kendimiz hakkında bilmediğimiz olumsuz kişilik özelliklerimizden oluşur. Özellikle düşmanlarımızla yarışırken bu kör noktalarımızı görme fırsatımız olur. Bu nedenle tartışmalara açık olmamız lazımdır düşmanlarımızın söylediklerine kulak vermeliyiz.

 • Evlilikte bahçıvan yada heykeltıraş olmamaya dikkat etmek lazımdır eğer eşlerden biri bahçıvan olursa sürekli diğerini değiştirmeye çalışır. Buda uzun vadede mutsuzluğa sebep olur.

 • Evlilikte farklılığın olması tek başına uyumsuzluk sebebi olamaz. Her evlilikte farklılıklar bilirli bir yere kadar tölere edilir. Eğer farklılıklara tölerans sağlanmazsa evliliğin devamı tehlikeye girer.

 • Bazı kişilik tipleri evliliğe uygun değildirler bunlarla evlenmek riske girmektir. Bu insanların problemli olmalarını sosyal çevredeki uyumlarına bakarak ta kestirebilirsiniz.

 • Her ne kadar kadın için eşinin ekonomik güçü ve sosyal prestiji önemli olsa da kadının mutluluğu ve evlilikten sağladığı doyum dahaziyade eşler arasındaki duygusal ilişkinin nitelikli olmasına bağlıdır. Kadınlar duyguya ve anlayışa değer verirler.


 • Duygusal


  2040 html 49028769 - Tartışmasız evlilik sağlıklı değildir.2040 html m36f706c5 - Tartışmasız evlilik sağlıklı değildir. olmasını erkekler istiyor


  KADIN


  Mantıksal
  2040 html 33044d74 - Tartışmasız evlilik sağlıklı değildir.

  olmasını bayanlar istiyor


  Kültür para, makam sahibi olmak, rasyonelliğe önem veriyor.

  Toplumsal değerler mutlu evliliği ekonomik kaygının olmadığı tek çocuğun bulunduğu evlilik olarak yorumluyor. • Halbuki mutlu evlilik için değer yargılarını anlamaya çalışmak lazım çünkü: farklılıkların ve görüş farklarının kaynağı değer yargılarında yatar. Eğer ortada bir problem var ve her fert bu probleme kendi perspektifinden bakmaya inat etmişse gizliden gizliye farklı şeylere değer veriyorlardır.


 • ALDATMA:

  Toplumda öyle bir yanlış inanış vardır ki “her erkek aldatır”. Bu yanlış inanış bayanların her an aldatılma korkusu duymalarına ve paranoitleşmelerine sebep olur.

  Şunu unutmamak lazım ki aldatan her erkek aynı değildir. Erkeler değişik sebeplerden dolayı aldatırlar 1. Fiziksel çekime kapıldığından aldatır. Erkek şehvani duygulara kolay kapılır ve kadınlara bakışının temel noktası cinselliktir. Bir anlık heyecan için aldatır

 2. Kimileri uzun vadeli bir ilişki yaşamakta sıkıntı çektiklerinden aldatırlar. Bu tip insanlar kurdukları ilişkilerde güven ve bağlılık sağlayamazlar.

 3. Evlilik ilişkilerinde mutsuz olanlar yeterli duygusal doyum sağlamayanlar mutluluk ve duygusal tatmin için aldatırlar.

 4. Kimileri de bir bayanın kışkırtma ve tahriklerine kapılarak aldatır.


 • Unutulmamalıdır ki bir kere aldatan çoğunlukla bir daha aldatacaktır.

  Aldatmanın kadın üzerinde ki tesiri ilk önce red etmeyle kendini belli eder. Hiçbir kadın aldatılmayı kabul edemez. Lakin her kadın aldatıldığını sezer.

  Aldatma konusunda ÇÖZÜM kadının bireyselliğine daha fazla özen göstermesindedir demişler.. • Türk toplumunda kadın evliliğin polisi, koruyucusu, kollayıcısı ve devamı için en çok çaba sarfeden olmuştur. Bu arada kadın kendini ihmal ettiğinden evlilikte sorunlar yaşanır erkek aldatır. Kadınlar kendi bireyselliğine daha fazla özen göstermelidirler.


 • 2040 html m4d466bb7 - Tartışmasız evlilik sağlıklı değildir. Evlilik tıpkı bir yemeğe benzer malzemeler iyi de olsa sürekli takip etmek gerekir. Evlilik ilişkisi sürekli yatırım ister.