Esselamu Aleyküm
Esselamu Aleyküm… Hayırlı Cumalar
Allahım Senden hidayet ve doğruluk isterim,Allahım Senden hidayet takva iffet ve zenginlik isterim ,Ey kalpleri evirip çeviren Allahım kalplerimizi taatine çevir. Allahım bana doğruyu ilham et ve beni tüm engelli engelsiz kardeşlerimizi nefsimizin şerrinden uzak eyles inşaAllah..Ey kalpleri evirip çeviren Allahım kalbimizi dininin üzerinde sabit kıl Allahım Senden yararlı bilgi hoş rızık kabul edilmiş amel isteriz Allahım bizleri bağışla bizlere merhamet et bizlere afiyet ver rızık ver Allahım günahlarımızı bağışla bana tüm engelli engelsiz arkadaşlarımıza ve inanalara merhamet et hidayet et bizlere afiyet ver rızık ver Allahım yaptığımız şeylerin şerrinden ve yapmadığımız şeylerin şerrinden Sana sığınırız Zorlu beladan bedbahtlıktan kötü kaderden ve düşmanların şamatasından Rabbim sana sığınırız Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru Allahım cehennem fitnesinden ve cehennem azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden Sana sığınırız Allahım açlıktan Sana sığınırız o ne kötü bir arkadaştır Hainlikten Sana sığınırız o ne kötü bir sırdaştır Allahım nimetinin elden çıkmasından afiyetinin ters dönmesinden ansızın azabına uğramaktan ve her türlü gazabından Sana sığınırım Allahım kalbimizi aydınlık kıl lisanımı kulağımı gözümü ardımı önümü üstümü altımı aydınlık eyle Allahım nurumu büyüt Ey Hay ve Kayyum olan Sadece Senden yardım isteriz Hayatımıız düzelt gözümüzü açıp kapayıncaya kadar bile bizleri nefsimizle baş başa bırakma Allahım Senden sevgini Seni sevenlerin sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli isteriz Allahım Senin sevgini bizlere nefsimizden ailemizden ve soğuk sudan daha sevimli eyle Allahım acizlikten tembellikten korkaklıktan ihtiyarlıktan ve cimrilikten Sana sığınırız. Kabir azabından Sana sığınırız. Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırız Allahım Senden rahmetini icap ettiren şeyleri mağfiretini gerektiren şeyleri bütün günahlardan esen kalmayı bütün iyilikleri ganimet olarak kazanmayı cennete nail olmayı ve cehennemden kurtulmayı isteriz Allahım işlerimizi koruyan dinimizi ıslah et geçimimi sağlayan dünyamızı ıslah et dönüp varacağım yer olan ahiretimizi ıslah et Hayatı her hayrı artırmama vesile eyle ölümü bütün kötülüklerden kurtulmama çare eyle bizlere Allahım Sana teslim olduk Sana iman ettik Sana tevekkül ettik Sana döndük Senin için dava ettim ve Sana başvurduk Önceden yaptıklarımı ve sonraya bıraktıklarımı açık yaptıklarımızı ve gizli yaptıklarımızı bağışla İleriye götüren ve geriye bırakan Sensin Senden başka İlah yoktur Allahım acizlikten tembellikten cimrilikten ihtiyarlıktan ve kabir azabından Sana sığınırız Allahım nefsimize takvasını ver ve onu temizle Onu en iyi temizleyecek olan Sensin. Onun sahibi ve mevlası Sensin Allahım faydasız ilimden korkmayan kalpten doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım Allahım dünyada ve ahirette Senden esenlik isteriz Allahım dinimiz dünyam ailemiz ve malımız konusunda Senden af ve esenlik isteriz. Allahım ayıplarımızı ört Korkularımdan bizleri emin eyle Önümde ardımda sağımda solumda üstümde olanlardan bizleri koru diyor hepimizi hepinizi Allah cc emanet ediyorum Allah cc yar ve yardımıcmız olsun Cumanız mubarek olsun selam ve dua ile Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun veselamun alel murselin vel hamdülil lahi rabbil alemin el fatiha….

Esselamu Aleyküm..,
Mümünlerin hangisi en akıllıdır sorusuna cevaben Ölümü en çok hatırlayandır ve ölümden sonra en iyi hazırlığı yapandır işte bunlar en akıllı kimselerdir Ölümden önce ölünüz Ölümden önce Allaha ulaşınız Ağız tadını bozan lezzetleri alt üst eden ölümü çokca hatırlayınız Uyku ölümün kardeşidir Mezarları ziyaret edin,size ölümü hatırlatır Her evin kapısı vardır kabrin kapısı ayak tarafındadır Ölülerinizi hayırla yad ediniz Sizden hiç kimse maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin Mutlaka bunu yapmak mecburiyyetini hiss ederse,bari şöyle söylesin Rabbim,hakkımda hayat hayırlıysa yaşat,ölüm hayırlıysa canımızı al.. Cumanız mübarek olsun sevgili engelliler biz can dostları Allahım ettiğimiz ve edeceğimiz duaları kabul eylesin güzel kalplerinizi Allah cc emanet ediyorum inşaAllah selam ve dua ile

Allah cc razı olsun Rabbim hayırlı bir gün geçirmeyi bizlere nasip eylesin inşaAllah...selam ve dua ile