internetten gördüğümüz kadarıyla binek otoda 1600 cc ticaride 2800 cc olarak yazıyo