Engelli (özürlü) aylığının şartlarından birisi kendisine 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanacak kişinin aylık 106 liradan az geliri olması gerekir ama amcanızın aylık geliri bu rakamdan fazla olduğu için engelli aylığı da alma şansı yok.
Yüzde 40 ve daha fazla oranda özürlü raporu olup da belli bir rakamdan daha az geliri bulunan engellilere 2022 sayılı Kanuna göre özürlü aylığı bağlanır.
Engelli aylığı alanlar da 5510 sayılı Kanuna göre Genel Sağlık Sigortalı olurlar.2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un ek 1. maddesine göre;
“a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 300'ü tutarında, (320 lira)
b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında, (213 lira)
c) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında, (213 lira)
Aylık bağlanır.

”Bu aylıklara başvuru için Kaymakamlığa başvuracak ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık almak istediğinizi belirten bir dilekçe vereceksiniz. Babanızın evinin olması bu aylıkla alakalı değildir.