2022 sayılı kanun uyarınca 01.03.1993 tarihinden itibaren aylhık bağlanan falan oğlu filan doğumlu bilal kaş'ın
bu defa, 01.09.2007 tarihinden itibaren 700435156 sicil numara ile ss/bağkur kaydının bulunduğunun tespit edilmesi üzerine,
kurumumuzun 30.03.2010 tarih ve 4219050 sayılı işlemleri ile söz konusu aydığı 01.09.2007 tarihinden itibaren kesilmiştir.
01.06.2008 - son 02.2010 tarihleri arasında aydığa hak kazanmadığı halde yersiz ödenen 3828 tl nin yönetmeliğin 23 maddesi geregince %50 fazlası ile birlikte ilgili tarafından ikametgahına en yakın maliye teşkilatına yatırılması suretiyle tahsilinin sağlmanması için geregini arz/rica ederim.

Not 5754 sayılı kanunun 62. Maddesi ile 2022 sayılı kanuna eklenen geçici 1. Madde uyarınca bu kanunn yürürlük tarihi önceki dönemlere ait yersiz ödenen aylıklar terkin edildiğinden 01./6.2008 tarihinden önceki borç tutarları bildirilmemiştir.

Bu yersiz ödeme konusunda birşey yapılabilir mi? Yapılabilir ise nasıl hareket etmeli?
Vereceğiniz bilgiler için peşinen teşekkürü borç bilirim....