Sayfa 1 / 2 12 SonSon
Toplam 18 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  330
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  2022 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin 03/11/2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01/12/2010 tarihinde yürürlüğe giren 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması hakkında” Yönetmelik ve ekleri (başvuru formları) www.sgk.gov.tr adresindeki yaşlı ve özürlü sekmesinden temin edilebilecektir.
  Kaynak

 2. #2
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  330
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Ayrıca yeni yönetmelikle ilgili uygulama açıklamaları da güncellendi.
  Uygulama Klavuzu da güncellenir birazdan.

  Muhtaçlık Kararı Alınırken, İl/İlçe İdare Kurullarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
  • Muhtaçlığın tespitinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından özürlünün yakınına ödenen bakım ücreti bir gelir olarak dikkate alınmayacaktır.
  • Muhtaçlık kararı verilirken başvuru sahibinin muhtaçlığının tespitinde elde ettiği gelir ve yardım tutarlarının toplamı dikkate alınacaktır.
  • Muhtaçlık kararları il veya ilçe idare kurullarınca başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde verilecektir.
  • Muhtaçlığın tespitinde eşlerin 2022 sayılı Kanuna göre aldıkları aylıklar dikkate alınmayacaktır.

  Aylıktan Faydalanamayacaklara ilişkin Yenilikler
  • Yetim olmaları nedeniyle fark ücreti alanlar hariç olmak üzere, hangi adla olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere Kuruma başvuru tarihi itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları ya da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyenler aylık hakkından faydalanamayacaklardır.
  • Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar aylık hakkından faydalanamayacaklardır.

  Aylık Bağlanması İçin Gerekli Belgelere İlişkin Yeni Düzenlemeler
  • Yönetmelik ekinde yer alan başvuru formundaki vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh ilmühaberi bölümleri çıkarılarak başvuru formu yeniden düzenlenmiştir.
  • ADNKS’den alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu gibi elektronik ortamda sağlanması mümkün olan belgeler başvuru sahibinden istenmeden, mahalli maliye teşkilatı personeli tarafından sağlanacaktır.
  • Özürlü aylığı için yapılan başvurularda %40-%69 arası özür oranı bulunan vatandaşlardan istenilen Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olduğuna dair belgenin alınabilmesi için gerekli müracaat, vatandaşın kendisinin yanı sıra yazılı talepleri üzerine vatandaş adına mal müdürlükleri veya kaymakamlıklar tarafından da yapılabilecektir.
  • Aylık bağlanması için gerekli olan belgeler arasından sadece başvuru formu, özürlü sağlık kurulu raporu ve aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı mahalli maliye teşkilatları tarafından Kuruma gönderilecektir. Aylık bağlanması için gerekli olan diğer belgeler mahalli maliye teşkilatlarında muhafaza edilecektir. Bu doğrultuda İş-Kur belgesi artık Kuruma gönderilmeyecek olup, bu belgenin istenmesine dair yazışma yapılmayacaktır.
  • Başvuru sahiplerinden vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın altında olduğu için başvurusu reddedilenler ile il/ilçe idare kurullarınca muhtaç olmadığına karar verilenlerin bu durumları kendilerine mahalli maliye teşkilatlarınca, gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirilecektir.
  • Özürlü sağlık kurulu raporlarının; aslı, ilgili hastane başhekimliği tarafından mühürlenmiş örneği veya kurumca kabul edilmiş elektronik ortamda temin edilen örnekleri kabul edilecektir. Ayrıca özürlü sağlık kurulu raporunun aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğunun kontrol edildikten sonra mahalli maliye teşkilatlarında birim amirinin, kurumda ise görevlendirilecek personelin isim ve unvan yazması suretiyle tasdik edilerek kabul edilecektir.

  Aylıkların Kesilmesi ve Aylığı Kesilenlerin Yeniden Başvurmasına İlişkin Yenilikler
  • Aylıkların veya aylık farklarının kesilmesi maddesine yeni kesilme nedenleri eklenmiştir. Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
  - Kişinin aylıktan feragat etmesi,
  - Özürlü aylığı, bakıma muhtaç özürlü aylığı ve özürlü yakını aylığı kapsamında aylık bağlanmış ise aylık sahibinin bir işte çalışmaya başlaması veya sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları ya da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemesi,
  - Yaşlılık aylığı kapsamında aylık bağlanmış olanların kısa veya uzun vadeli sigorta kollarının herhangi birinden prim ödemesi,
  - Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması,
  Hallerinde, aylıklar ilk ödeme döneminden itibaren kesilecektir.
  • Aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda bu kapsama girenlerin aylık kesme işlemleri aylığın alınmadığı ilk dönem başından itibaren uygulanacaktır.
  • Özürlü aylığı, bakıma muhtaç özürlü aylığı ve özürlü yakını aylığı kapsamında aylık bağlanmış olanlardan isteğe bağlı prim ödeyenler hariç olmak üzere, uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışması bulunmakla birlikte bu çalışma süresi bir takvim yılı içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayanlar hakkında aylık kesme işlemi uygulanmayacaktır.
  • Aylığı kesilenlerden özürlü sağlık kurulu raporu geçerlilik süresi “sürekli” olanların aylıklarının kesildiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde özürlü sağlık kurulu raporu istenilmemesi,

  Ceza Kovuşturması ve Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Yenilikler
  • Aylığa hak kazanmak için kişilerin beyanına dayalı düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için % 50 fazlası ile borç tahakkuk ettirilecektir.
  • Ancak, bildirim yükümlülüğüne uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için mevcut uygulamadaki %50 fazlası ile borç tahakkuk ettirilmesi yerine artık Kurumun bildirimi üzerine maliye teşkilatı tarafından kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilecektir.

  Muhtaçlığın ve Bakım İlişkisinin Kontrolüne Yönelik Değişiklikler
  • Aylık bağlama sonrası yapılacak incelemede tespit edilen eksikliklerin ilgililere bildirilerek 3 ay içinde düzeltilmesi istenecektir. Aksi halde aylıklar kesilerek fazla yapılan ödemeler geri alınacaktır.
  • İnceleme neticesinde muhtaç olmadıkları anlaşılanlara aylık bağlanmaz ve varsa bağlanmış aylık ödemesi durdurulacak ve bunların muhtaçlık durumu yeniden incelenmek üzere ilgili il veya ilçe idare kuruluna bildirilecektir.
  • Özürlü yakını aylığı ödenenlerin, fiilen bakım ilişkisinin sürdürüldüğü ve aylığın özürlü çocuğun bakımında kullanıldığının tespiti amacıyla gerekli görülen hallerde kontrole tabi tutulacaklardır.

  Muhtaçlık Kararının Yeniden Değerlendirilmesi
  • İl ve ilçe idare kurulları, verdikleri muhtaçlık kararlarını 5 yılda bir bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde, il müdürlüklerinde çalışan personel eliyle yeniden değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucunda muhtaçlığı kalkanlar hakkında il ve ilçe idare kurullarınca karar alınarak durum hak sahibine ve Kuruma bildirilecektir.
  • 01.12.2010 tarihinden önce aylığı bağlanmış olup, halen aylık alanların muhtaçlık durumlarının ve bakım ilişkisinin devam edip etmediği, 31/12/2014 tarihine kadar il ve ilçe idare kurullarınca, Yönetmelikte belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda muhtaçlığı kalkanlar hakkında il ve ilçe idare kurullarınca karar alınarak durum hak sahibine ve Kuruma bildirilecektir.

 3. #3
  Üye
  meddata Avatarı

  Gerçek Adı
  ezel
  Üyelik Tarihi
  03.07-2010
  Son Giriş
  14.07-2015
  Saat
  09:01
  Yaşadığı Yer
  konya
  Mesaj
  54
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Peki af söz konusumu benim 02.12.2010 tarihinde yersiz ödemeye ilişkin mahkemem var ne yapmam lazım?

 4. #4
  Üye
  jonjon Avatarı

  Gerçek Adı
  GöKHaN
  Üyelik Tarihi
  03.12-2003
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  11:34
  Yaşadığı Yer
  Ankara/ümitköy
  Mesaj
  504
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  14

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Aylıktan Faydalanamayacaklara ilişkin Yenilikler
  • Yetim olmaları nedeniyle fark ücreti alanlar hariç olmak üzere, hangi adla olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere Kuruma başvuru tarihi itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları ya da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyenler aylık hakkından faydalanamayacaklardır.

  Abla bu maddeye göre , anneye veya babasının güvencesinden yararlananlar alamıyo sanırım doğrum mu anlamışım ??

 5. #5
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  330
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Meddata, affın bu yönetmelikle alakası yok. Afla ilgili yasa çıkmadı henüz. Mahkeme surecinde avukattan yardım almalısın.

  Jonjon, alıntıladığın konuyla yakınların saglık guvncesinden yararlanmanın alakası yok. Anne babanın saglık güvencesinden yararlanmak 2022 aylıgı almaya engel değil.

 6. #6
  Üye
  MeTePe Avatarı

  Gerçek Adı
  Hastalık Sormayın
  Üyelik Tarihi
  24.02-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  01:14
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  4.657
  Alınan Beğeniler
  539
  Verilen Beğeniler
  151
  Blog Mesajları
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sayın meddata,

  Mevzuat kural olarak her zaman vatandaşın lehine yorumlanır...

  Siz bu yönetmelik ve duyuru örneklerini alıp mahkemeye sunacaksınız. Böylelikle hakkınızdaki dava düşecek.

  Örneğin siz geçen ay sokağa çöp atmış olsanız ve yargılanıyor olsanız ve bugün çöp atmayla ilgili bir yasa çıkarak suç olmaktan çıkartılırsa doğrudan davanız düşer.

  Bu af değil, suç kapsamındaki değişikliktir.

  Tabi söylediklerim sizin "yersiz ödeme" dediğiniz konunun yukarıda bahsedilen istisnalardan olması halinde geçerlidir.

 7. #7
  Askıda Üyelik
  erdalakbay Avatarı

  Gerçek Adı
  Erdal AKBAY
  Üyelik Tarihi
  14.04-2010
  Son Giriş
  18.06-2016
  Saat
  21:03
  Yaşadığı Yer
  MUĞLA
  Mesaj
  1.551
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  bu durumda isteğe bağlı prim ödeyebiliyormuyuz bunu anlayamadım doğrusu...

 8. #8
  Üye
  oscar71 Avatarı

  Gerçek Adı
  serap
  Üyelik Tarihi
  22.05-2009
  Son Giriş
  12.09-2017
  Saat
  23:13
  Yaşadığı Yer
  istanbul/şişli
  Mesaj
  202
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhabalar konuyu tam olarak anlayabilmiş değilim ,fakat sormakta fayda görüyorum bakmakla yükümlü olduğum %82 engelli oğlum var yaklaşık 4 kez özürlü maaşı aldık eşim asgari ücretle işe başladığında hemen kuruma dilekçe yazıp maaşımızı iptal ettirdik bu kapsam bizede yarar sağlıyormu yoksa eşim asgari ücretle çalıştığı için eski kurallar yine aynısımı ?beni aydınlatırsanız çok teşşekür ederim.

 9. #9
  Üye
  başak_98 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  12.01-2008
  Son Giriş
  07.04-2016
  Saat
  21:45
  Yaşadığı Yer
  Adana
  Mesaj
  87
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  oscar71;

  ewet bu konuyu bende merak ediyorum.kızım 18 yaşından küçük,100 %100 özürlü ve sürekli raporu var.daha önce babası sgk lı oldugu için babası bakmakla yükümlü olduğu için maaş bağlanamıyacağını söylemişlerdi.şimdi bu durum değiştimi yoksa hala geçerlimi? maddeleri okudum ama net bir şey anlamadım

 10. #10
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  330
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  İsteğe bağlı prim ödediğiniz takdirde aylık hakkını kaybederseniz. İsteğe baglı prim yatırdıgınız takdirde bu durumu SGK'na bildirmek ve aylığınızı kestirmekle mukellefsiniz. Bu yöntemeliğe göre de istge bağlı prim yatıranlar 2022 aylık hakkından yararlanamazlar.
  Deniz baksi, 2022 engelli yakını aylığı için başvuran ebeveyn, sigortalı oldugu takdirde ve muhtaç bulunmadıgı takdirde aylık baglanmaz.

 11. #11
  Üye
  farukdumlu Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.09-2009
  Son Giriş
  27.12-2014
  Saat
  14:19
  Mesaj
  31
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ben 5 sene önce sürekli ifadeli rapor %68 aldım.şimdi tekrarmı başvuracam herhangi çalışma veya sigorta söz konusu değil.yardımcı olurmusunuz.sakatlığım sürekli ilerleyen(polinapati+paraparezi+skolyoz)

 12. #12
  Üye
  oscar71 Avatarı

  Gerçek Adı
  serap
  Üyelik Tarihi
  22.05-2009
  Son Giriş
  12.09-2017
  Saat
  23:13
  Yaşadığı Yer
  istanbul/şişli
  Mesaj
  202
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  sayın kalem,bu sözettiğiniz konu yaşı 18 doldurduğu halde vasisi olan babası siğortalı işte asgari ücretle çalışıyorsa da aynı konu bu şahıslarlada ilgisi olacakmı?yani 18 yaşını dolduran ağır özürlü ibaresi taşıyan bir birey olarak ailesi vasi olarak gösterilirse haktan yararlanabiliyormu? SAYGILARIMLA.

 13. #13
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  330
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Faruk, halen 2022 aylıgı alıyorsan tekrar başvurmana gerek yok.
  Eğer bir şekilde 2022 aylık kesilmişse ve aylığı kesilen kişi 5 sene dolmadan tekrar 2022 aylıgı için başvurduysa; özürlü raporu sürekliyse tekrar rapor istenmiyor. Sen galiba bu bahsettiğim olayla karıştırdın. Rahat ol, aylık alıyorsan ve aylığının kesilmesini grektirecek bir durum yoksa aylıgını almaya devam edersin, aylıgın kesilmeden tekrar başvurmana gerek yok.

  Oskar, yukarıda bahsettiğim durum 18 yaşından küçük özürlü çocukları adına 2022 engelli yakını aylıgı alan ebeveynelr içindi. 18 yaşından küçük özürlü çocugu olan ebeveyn, 2022 engelli yakını aylığı için başvurdugunda ebeveynin muhtaçlık durumu ve sigorta ile olan bagı araştırılır. Muhtaç bulunursa ve şartlara uygunsa o ebeveyne böylece 2022 engelli yakını aylıgı baglanır.
  Ama 18 yaşından buyuk özürlü kendi adına başvurabilir zaten. Bu durumda, 18 yaşından buyuk özürlünün muhtaçlık sorgulaması yapılır. Doğrudan kendi gelir durumu ve sigorta ile olan bagı araştırılır. Ebeveynin sigortalı olması sorun olmaz. Hatta ebveynin yararlanabiliyorsa saglık güvencesinden de yararlanabilir. Önemli olan özürlünün muhtaç bulunmasıdır. 18 yaşından büyük özürlü bireyin anne babasından alabileceği yardım miktarı da dahil her türlü aylık geliri 98 TL altındaysa 2022 aylık hakkından yararlanır.
  Babası vasisi ise de aynı şeyler geçerli. Yine sorun olmaz. Önemli olan özürlünün kendisinin sigorta ile bagının olmaması. Sigortalı dğilse ve muhtaç bulunmuşsa aylık baglanır ona. Tabi babasından alabileceği yardım miktarı da gelir hesabına dahil edilir.
  Yani vasisi olması onun ergin olmadıgı anlamına gelmez. 2022 özürlü aylıklarında aranan şartlar aranır.

 14. #14
  Üye
  oscar71 Avatarı

  Gerçek Adı
  serap
  Üyelik Tarihi
  22.05-2009
  Son Giriş
  12.09-2017
  Saat
  23:13
  Yaşadığı Yer
  istanbul/şişli
  Mesaj
  202
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  sayın kalem verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkür ederim.

 15. #15
  Üye
  farukdumlu Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.09-2009
  Son Giriş
  27.12-2014
  Saat
  14:19
  Mesaj
  31
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  sayın kalem hanımefendi çok sağolun.teşekkür ederim
Sayfa 1 / 2 12 SonSon