Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Başvuru Formu: Dilekçe, mal bildirim belgesi ve muhtaçlık belgesini birlikte içeren ve ekte yer alan belgeleri (Ek-1, Ek-2)”

[Raman72 Not: Yeni Yönetmelikle; ikametgah ilmühaberi,vukuatlı nüfus kayıt örneği ibareleri çıkarılmıştır.]


***
Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)’tan:
ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Kabulde gerekli belgeler şunlardır:
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Sağlık kurulu raporu ya da özürlü kimlik belgesi,
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Var ise öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.”

[Raman72 Not: Değiştirilenler; Kimlik Belgesi Örneği, yerine; T.C. Kimlik Numarası beyanı, İkametgah kaldırıldı.]

***
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCISI VE ÖZÜRLÜLER UZMANI SINAVI, YETİŞTİRİLMELERİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/11/1997 tarihli ve 23168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özürlüler uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler dilekçelerine aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklerler;
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
c) Son üç ayda çekilmiş, 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
ç) Yazılı özgeçmişi,”

NOT:31/07/2009 TARİHİNDEKİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.