Değerli dostlar çok araştırdım ve bir türlü sağlıklı bir cevap alamadım. En sonunda BİMER'e yazdım. Sorduğum soruyu ve gelen cevabı sizlerle paylaşıyorum.

Başvuru Metni:
Merhabalar: Benim yüzde 90 raporu olan özürlü kardeşim var. Aynı zamanda böbrek hastası ve yüzde 90 görme kaybı var. Sosyal yaşama azda olsa katılmasını sağlamak ve ara sıra dışarı çıkartabilmemiz için ÖTV indirimli araç almak istiyoruz ve bu araç bedelinin büyük bir kısmını yardım(hediye) olarak Norveç te bulunan hala oğlu tarafından karşılanacak. Kardeşim 2022 sayılı kanuna göre 3 aylık maaş ve annem de aylık bakım ücreti alıyor. Araç alımında kardeşimin 3 aylık maaşı ve annemin aylık bakım maaşları kesilir mi ve kesilirse araç bedelini gelir tespitine dahil edilirken nasıl bir hesaplama yapılıyor.Gerekli bilgilendirmenin yapılmasını arz ederiz.
________________________________________
GELEN CEVAP:
19.08.2015 tarihinde Bimer'e gelen yazılı dilekçeniz Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir 2022 sayılı Kanun kapsamında alınan engelli aylıklarına ilişkin olarak, araç alınması ya da kişinin aracının bulunması halinde, aylığın doğrudan kesileceğine dair söz konusu Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin muhtaçlığın hesaplanması başlıklı geçici 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının a bendinin 8 numaralı alt bendi uyarınca, hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri hesaplanarak hanenin gelirine dahil edilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonrasında, hane içindeki kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde olması halinde (2015/Temmuz-Aralık dönemi 303,48) aylığın kesileceği açıktır. Bilgilerinize rica ederim.