2022 ve 2828 sayılı yasalarla ilgili kanun teklifi nihayet TBMM gündemine taşındı

2022 ve 2828 sayılı yasalarla ilgili kanun teklifi nihayet TBMM gündemine taşındı

07.08.2015 Cuma
Merhabalar sevgili okurlar.

Bildiğiniz gibi, engelli aylığı ve evde bakım ücretlerini düzenleyen 2022 ve 2828 sayılı yasalarda 2013 yılında yapılan değişikliklere göre artık ihtiyaç sahibi bireylere kendi gelirlerine bakılarak değil, aile ve akrabalarının toplam gelirleri ölçü alınarak yardım yapılıyor.

Sivil Toplum Kuruluşları'nın yüzbinlerce kişinin mağduriyetine neden olan bu uygulamanın düzeltilmesi yolunda gösterdikleri yoğun çaba, ne yazık ki, bugüne kadar olumlu bir sonuç getirmedi. 164 Engelli Sivil Toplum Kuruluşu'nca hazırlanmış olan yeni bir yasa tasarısı 2015 yılı başlarında AKP, CHP, MHP ve HDP Grup Başkan Vekilleri'ne ve farklı siyasi partilerden çok sayıda milletvekiline sunuldu. Önerilen yasa değişikliği teklifi, ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı ile Yaşlı ve Engelli Genel Müdürü'ne de iletildi.

Beklenen yasa değişikliğinin Meclis'in gündeminde yer bulmaması üzerine; kanun değişikliğinin gerçekleşmesini sağlamak için, 28 Mart saat 13.00'ten 29 Mart saat 13.00'e kadar, 164 Engelli Sivil Toplum Kuruluşu önderliğinde "Uyumuyoruz! Uyarıyoruz!" sloganıyla Türkiye genelinde bir oturma eylemi gerçekleştirildi. Katılanların battaniyelerini kuşanıp 24 saat oturdukları bu eylemlerde engelli, yaşlı ve muhtaçların sorunları ve hakları tartışıldı.

2022 ve 2828 sayılı yasalarla ilgili olarak bugüne kadar yoğun bir şekilde gündeme getirilmiş bulunan değişiklik talepleri, sonunda, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin tarafından Meclis gündemine taşındı. Sayın Engin, "1.7.1976 tarih ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da ve 24.5.1983 tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Gerekçesi"ni 03.08.2015 tarihinde Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan Kanun Teklifi 2022 ve 2828 sayılı kanunlarda yapılacak çeşitli değişikliklerle 2013 yılından bu yana yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor. Kanun Teklifi, aylık alacak kişilerin tespitinde hane halkı toplam gelirinin değil, bireyin kendi eline geçen şahsi gelirinin dikkate alınmasını esas alıyor. 11 maddelik teklif ayrıca "nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar"a muhtaçlık aylığının verilmemesi şartını da kaldırıyor. Böylece miktarına bakılmaksızın salt nafaka alındığı için yaşanan hak mağduriyetlerini de önlemeyi amaçlıyor. Yapılan yeni değişiklik ile bu aylıklara hak kazanan yurttaşların bağımsız birer birey olduğu anlayışından yola çıkılmak isteniyor ve hak sahiplerini diğer aile bireylerine, birlikte yaşadığı kişilere bağımlı kılan düzenlemeden geri dönülmesi hedefleniyor.

Bu kanun teklifinin kabulü ile engelli ve yaşlı yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri mümkün kılınmış; sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşama katılabilmelerinde önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Umarım çok uzun beklememiz gerekmez bunun için…
devamı
Ayşegül Domaniç Yelçe | 2022 ve 2828 sayılı yasalarla ilgili kanun teklifi nihayet TBMM gündemine taşındı