2022 Mağdurları Nihayet Kurtuldu Geçtiğimiz ay Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan içinde 2022 sorunu da bulunan engelli mevzuatıyla ilgili konularda yaşanılan sıkıntıları içeren bir dosya iktidar ve anamuhalefet partilerinin yönetimlerine bizzat sunulmuş, diğer partilerimize de iletilmişti.
Daha önceki girişimlerimiz Hükümetin olumsuz görüş belirtmesi üzerine yarım kalmış, ancak özellikle AKP ve CHP yönetimleriyle son yaptığımız görüşmelerde olumlu bir yaklaşım edinilmişti.
Bunda elbette TSD kadar, diğer engelli örgütlerinin, tek tek vatandaşlarımızın ilettiği taleplerin partilerimiz ve milletvekillerimiz tarafından duyarlılıkla karşılanmasının da etkisi bulunacaktır.
Türkiye Sakatlar Derneği olarak tüm siyasi partilerimize, milletvekillerimize engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın bu önemli sosyal sorununa çözüm konusunda yaptıkları örnek işbirliği ve duyarlılık için teşekkür ediyoruz.
Sonuç itibariyle binlerce engellinin de aralarında yer aldığı 2022 sayılı Yasadan yararlanarak aylık alanlara getirilen para cezaları ve icra takipleri durduruldu.
Dün Meclis’te görüşülmekte olan 5510 sayılı Yasa’ya eklenen bir madde ile bu konudaki soruna çözüm getirildi.
Ancak bir konu henüz belirsizliğini korumaktadır. Hakkında işlem yapılan ve kendilerinden istenilen cezaları ve faizleri ödeyen, takside bağlayarak ödemeye başlayanların durumu ne olacaktır.
Hükümetin, Yasa yürürlüğü girdikten sonra konuya açıklık getirmesi ve bu şekilde ödeme yapmış, taksitlerini ödemeye başlamış vatandaşlarımızın da mağduriyetinin giderilmesi bekliyoruz.
Meclisteki görüşmeler ve 2022 mağdurlarını kurtaracak düzenleme
Meclisteki tüm parti gruplarınca 5510 sayılı Yasa’nın 94. Maddesiyle, 2022 sayılı Yasa’ya şu Madde eklendi:
“GEÇİCİ MADDE 1- Bu kanun kapsamındaki kişilere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilmiştir. İlgililer hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılamaz.”
Bunun bizler için anlamı yersiz ödeme iddiasıyla geri istenen ve bunlara uygulanan cezalar, faizler silinmiştir. Bu nedenle vatandaşlarımız hakkında icra işlemi, idari soruşturma yapılamayacak. Daha önce başlatılanlar da son bulacak.
Önergenin verilmesinden sonra Hükümet adına söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 81 bin kişinin üzerinde vatandaşımızın kurumla icra yoluna düştüğünü, bu önerge ile sosyal bir sorunun el birliğiyle ortadan kaldırıldığını söyleyerek tüm parti gruplarına teşekkür etti.
AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem 2022 sayılı Yasa gereği belirlenin gelir tutarının açlık sınırının altında bir olduğunu hatırlattı.
Birçok icra vakası olduğunu, birçok evde sıkıntı yaşandığını belirten Erdem; bu maddeyle sorunu hem mahkemeler bakımından hem çiftçiler de dahil kökünden çözümlendiğini söyledi.
MHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, önergeyle ilgili yaptığı konuşmada engelli ve yaşlılık maaşı alan vatandaşlarımızın “geçimlerini geliştirmek açısından bir ikinci işte çalışmaları sonunda oluşan cezalı durum, gerçekten toplumun büyük kısmını, yaklaşık 80 bin, 90 bin kişiyi ilgilendiren bir sorun hâline dönüşmüştü” dedi.
Şandır ooğan ceza ve faizler bütünüyle terkin edildiğini, açılmış idari ve adli takibatların da ortadan kaldırıldığını belirtti.
CHP grubu adına kürsüye çıkan Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol 5510 sayılı Yasanın bir çok maddesine muhalefet ettiklerini ancak bu önergeye gönül rahatlığıyla destek verdiklerini söyledi.
AKP Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş “yaklaşık 80 binin üzerinde sıkıntıya düşmüş vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme noktasında çok önemli bir önerge olduğunu vurguladı.
Son olarak DTP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş söz alarak; “gerçekten önemli bir konuda, çok hassas olunan bir konuda ortak bir önerge verildi. Aslında, sosyal devlet ilkesinin gereği bu şekilde yerine getirilir. Keşke, itirazda bulunduğumuz diğer maddelerde de bu kolektif çalışma ruhunu başarabilseydik ama kendilerine çok şey borçlu olduğumuz yaşlılarımızla ilgili böylesi pozitif bir düzenlemeyi, son dakikada da olsa yapabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan oylamada önerge 308 kabul oyu ile TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Yasa Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.