Sayfa 1 / 17 1234511 ... SonSon
Toplam 244 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  332
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Arkadaşlar, 2022 ile ilgili yeni Ymnetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı:T.C. Resmi Gazete

  haberi hemen vereyim dedim. Yönetmelik'i iyice inceledikten sonra yarın yorum yaparım.

  Bu yeni Yönetmelik Bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

  Bu yeni Yönetmelik'e göre 2022 aylıkları ve evde bakım aylıkları gelir hesabına dahil edilmeyecek.

  Yeni Yönetmelik'e göre muhtaçlık hesaplaması şu şekilde yapılacak:

  "Muhtaçlık hesaplaması

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 7 nci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Puanlama Formülü uygulamaya geçinceye kadar muhtaçlık; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir.
  a) Hanenin gelir durumu;
  1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
  2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
  3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
  4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
  5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
  6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
  7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
  9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
  10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
  11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
  12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınanşartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
  13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
  14) Tarımsal destek geliri tutarı,
  15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
  16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
  dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  b) Birinci fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde yer alan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.
  c) Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  ç) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.
  d) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.
  e) Birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez."
  .................................................. .................................................. ................
  Arkadaşlar daha birçok değişiklik var. Yarın devam ederiz.

 2. #2
  Üye
  andymiyon Avatarı

  Gerçek Adı
  kaan
  Üyelik Tarihi
  27.12-2012
  Son Giriş
  24.02-2013
  Saat
  05:46
  Yaşadığı Yer
  antalya
  Mesaj
  5
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bu hesaplamalari ornek vererek aciklarmisin hanedeki kisi basi gelir nsl hesaplanacak

 3. #3
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  332
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Dayanamadım birazcık devam edeyim

  1. 2022 aylığına başvuran kişinin yakınlarının sağlık güvencesinden yararlanması veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip kişilerin olması aylık hak sahipliğinde tek başına engel değildir. Önemli olan muhtaçlık şartlarını taşımasıdır.

  7. Madde, 3. fıkra bu konuyla ilgili şöyle diyor:
  "Kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması durumları aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmeyip bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilir."

  2. Önemli gördüğüm bir değişiklik ise 6. Madde ile getirilen değişiklik (işkence 1.maddesi diyebiliriz buna):
  Buna göre sosyal inceleme yapılacak. Bunun gereği olarak hane ziyareti ve ç.evre araştırması yapılacak. Aylık almaya hak kazananların sosyal incelemeleri her yıl yenilenecek.
  "MADDE 6 – (1) Sosyal inceleme, hane ziyareti ve çevre araştırmasından elde edilen bilgilerden oluşur.(2) Sosyal inceleme; başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile merkezi veri tabanlarından yapılan sorgulamalar doğrultusunda elde edilen bilgilerin doğrulanması ve hanenin genel durumunun mahallinde tespit edilmesi amacıyla, Vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanın ikametgâhına ve çevresine gidilmek ve hane ziyaret bilgi formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilir.
  (3) Aylık almaya hak kazanan kişilerin sosyal incelemeleri her yıl yenilenir.

  3) MADDE 8 – (1) 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

  4) (işkence 2. madde diyebiliriz buna) Her yıl yapılacak sosyal inceleme ve merkezi veri tabanından elde edilen bilgiler sonucunda durumu değişenlerin aylığı kesilecek, değişmeyenlerin aylığı devam edecek.
  Madde 10 2. fıkra:
  "Her yıl yapılacak olan sosyal inceleme ve merkezi veri tabanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda durumu değiştiği tespit edilenlerin muhtaçlığı Mütevelli Heyetince tekrar değerlendirilir. Değerlendirme sonucu durumları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin aylıkları kesilir.

  5. İşkencelerden bir tanesi de şu:
  MADDE 11 – (1) Yaşlılık aylığı ve özürlü aylıkları, aşağıda belirtilen hallerde geçici olarak durdurulur.
  a) Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylıkları geçici olarak durdurulur. Kişilerin bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki ilgili Vakfa başvurmaları gerekmekte olup muhtaçlığının devam ettiğinin Mütevelli Heyeti tarafından tespiti halinde aylıkları durdurulduğu tarihten itibaren yeniden başlatılarak hak ettiği aylıklar takip eden ilk ödeme döneminde ödenir.

  Vakfınızın olduğu yere tapulusunuz yani. Vakfınızın görev alanı dışına taşındıgınızda olacakları yukarıdan okuyun!
  Burada sinirim zıpladı yarın devam edim.

  Durun şu maddeyi de ekleyim öyle gidim: Madde 5'in 2. fıkrasına bakın hele:

  "(2) Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

  Daha muhtaçlık hesaplaması vs çok önemli konular var. Detaylara yarın ineriz.
  ......................................
  Yatamadım geri döndüm! Uyku kaçtı!

  Şunları demeden rahat uyuyamam! Bu Yönetmeliği hazırlayanlar, bu muhtaçlık kararlarını vakıflara bırakanlar ( bu vakıf çalışanlarının bilgisizliğini biliyoruz çünkü) tek kelimeyle basiretten, hakkaniyetten, adaletten, insanlık onurundan, kişilik haklarından, insan haysiyet ve şerefinden vs vs birçok şeyden habersiz, ruhsuz, çağ dışı mantıksız şahsiyetler olmalı! Tek açıklaması bu!
  Kaç parametre üzerinden muhtaçlık sorgulaması!
  çevresinden hanesinden her yerden sorgualama. her yıl bu işkence yenilenecek!

  verilen kaç kuruş para lan demezler mi size!

  Lutfetmişler yeryuzu tanrıları!!!

  hay Allahım nasıl uyuyacam ben bu sinirle.
  tamam Yönetmeliği okudum lehe çevrilecek durumlar var.
  Ama Allah aşkına bu hukumleri adaletle hakkaniyetle yasal çerçeve içinde vakıf çalışanları uygulayabilecek mi?
  Bu donanım bu kapasite var mı memurlarda!
  behey vicdansızlar!
  İşi gücü bırakıp vakıflarla savaşacaz ha!
  vakıfları bırakın Bakanlık da dahil kim varsa haksız uygulamalara sebep olacaklardan sorumlu tüm kurumlarla ugraşmazsam namerdim!

 4. #4
  Yasaklı Üye
  romeo10 Avatarı

  Gerçek Adı
  Doğukan
  Üyelik Tarihi
  31.01-2011
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Balıkesir
  Mesaj
  8.505
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Melek ablacımm;

  Sen bana cvp vermemekte ısrar etsende ben sana yazmaktaaann hiç sıkılmıcamm Ablacımmm sadece şu 2 konuda bana yardımcı ol lütfen.Bir bakım aylığı alan kişi sigortalı işe girse aldığı para kesilir mi? iki, kişiye düşen gelir sayısını hesaplarken giderlere bakılıyormu? yoksa eve giren maaştan direk kişi sayısına mı bölünüyor.
  Ablacımm bu konular hakkında bilgi verirsen çok memnun olurum.

  SAYGILARR....

 5. #5
  Üye
  ergün32 Avatarı

  Gerçek Adı
  ergün
  Üyelik Tarihi
  13.12-2012
  Son Giriş
  30.11-2017
  Saat
  11:21
  Yaşadığı Yer
  kocaeli
  Mesaj
  154
  Alınan Beğeniler
  8
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  insallah milleti mağdur etmez

 6. #6
  Üye
  TOLGA_HAN Avatarı

  Üyelik Tarihi
  21.06-2012
  Son Giriş
  26.04-2016
  Saat
  20:55
  Yaşadığı Yer
  yozgat
  Mesaj
  344
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Kalem hanım kısacası durum şudur 2022 alanların evlerine gelinecek evdeki eşyalara göre ve etraftaki komşulara soracaklar hadi soracakları komşuyla kavgalıysak ve bizim aleyhimize birşeyler söylerde maaşımız kesilirse ne olcak inanın eğer ki bu kanunları uygularlarsa 2022 maaşı alanların 100 de 80 ninin maaşı kesilir hiç şüpeniz olmasın...

 7. #7
  Üye
  NCKZ Avatarı

  Üyelik Tarihi
  17.01-2011
  Son Giriş
  23.06-2017
  Saat
  18:56
  Mesaj
  38
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bu yönetmelikle artık 2022 aylığı alma çok zorlaştı. Önceki yönetmelikte hane giderleri (kira, ısınma, eğitim, sağlık vb.) toplam gelirden çıkarılıyordu. Şimdi bırak çıkarılmayı giderler gelirden fazla ise onu da gelirden kabul ediyor artık. Hakikaten zorlaştırmışlar. Yazık.

  Muhtaçlık sınırı 2013'ün ilk 6 ayı için 119,61. Evde 6 nüfus. 119,61x6=717 yapar. Asgari ücret 774 lira. 774/6=129 Lira. "Siz muhtaç değilsiniz kardeşim. Gül gibi geçinirsiniz diyor yönetmelik." Hani bu adam bir de kirada ise, bu asgari ücretle nasıl geçindirsin aileyi? 2022 aylığının önünü neredeyse tamamen kesmişler. Sanırım bu aylığı alanların % 70'nin maaşları kesilir. Yazıklar olsun. Böyle hesaplama mı olur?

  Zaten aşağıdaki maddeler bunu açıklamaya yeter. Bu insanlarda hiç mi akıl yok?
  c) c) Hanenin harcama durumu; gıda, giyim, kira, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.
  ç) Harcamalar, hanenin gelir seviyesinin bir göstergesi olarak dikkate alınacak olup birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir şekilde çıkarılamaz.
  d) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının birinci fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir arasındaki fark gelire eklenir.

 8. #8
  Üye
  eşref maden Avatarı

  Gerçek Adı
  eşref
  Üyelik Tarihi
  08.11-2012
  Son Giriş
  28.02-2014
  Saat
  11:01
  Yaşadığı Yer
  sinop
  Mesaj
  181
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  bu ne dir ya çevre araştırması bir de her yıl taşınırsan senede iki kez çevremize bizi küçük düşürmekten başka bir şey değil birde şöyle düşünmekm gerek ya çevremizde bizi sevmeyen veya aramızın bozuk olduğu kişi varsa bbunlar bizim için hiçde iyi şeyler söylemezler durumu şöyle iyi böyle iyi diye atıp tutsalar tamam yani.almaya hakkımız olsada alamayız bu madde yapılsın tamam güzel birşey ama bu muhtar ihtiyar heyeti gibi kişilere sorulsa daha doğru olmaz mı.yerine göre en yakınımız kıskançlık ve çekememezlikten yüzümüze gülüp arkadan kuyumuzu kazabilir.en doğrusu muhtara ve azalara sorularak kişiyi rencide etmeden bu işin yapılması değil mi?

  adres değişikliği konusu da şöyle olsa daha iyi değil mi.
  adresi değişen adresini bildirse yeni vakfa ve araştırılıp (yada nasıl olsa her yıl yapılıyor.) sonuca bağlandığında sonuca göre bu maaş durdurma işi yapılsa daha doğru olur. ama nerde mese le engelleri kaldırmakmış sen onu benim külahıma anlat tabi anlatabilirsen.

 9. #9
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  332
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Arkadaşlar, okula gidip geldim. Halen sinirim tepemde. Zaten gece neredeyse hiç uyumadım. Durum tam kelimeyle rezalet. Muhtaçlık hesabına mı girsem başkasına mı hepsi birbirinden berbat.
  Zaten NCKZ arkadaşımız da muhtaçlık hesaplamasıyla ilgili birkaç önemli detaya değinmiş.

  Çok anormal seviyede aylıkları kesilenelr olacak.

  Bu Yönetmelik için ayrıca burada açıklama yapmak yerine soruları cevaplayarak örnekler uzerinden gideceğim.

  Dün baya soru cevaplamıştım eski yönetmeliğe uygun olarak. Kendimi toparlayım o cevapladıgım sorular da dahil her soruyu yeni yönetmeliğe göre cevaplamaya çalışacagım.

  Çok kısa surede herkes bilgilenmeli. neler oldugunu bilmeli.
  Şimdilik biraz dinlenip sonra gelicem.

  Ama başedilemeyecek sorun yoktur bilirim. Bunlarla baş edecegiz hep birlikte.

 10. #10
  Üye
  destiny07 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  16.07-2011
  Son Giriş
  02.01-2017
  Saat
  15:01
  Yaşadığı Yer
  Sivas
  Mesaj
  985
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ben şimdiden kestiriyim yoksa elaleme rezil olacam bu ne yaa yuh bu mahallede bana haset o kadar dengesiz varki sydv onların ellerine koz verdiler resmen .bide mahallede adımızı çıkaracaklar kesin başka mahalleye taşınacaz o zaman engellilere eziyet ediyorlar resmen bimere şikayet edelim böyle yönetmelik olmaz bu işleri sydv ye yükleyenlerde suç ...zaten 3 ayda 3 kuruş veriyorlar onuda çok görüyorlar .afferin çok güzel uygulama yapmışlar böylece engelliler oyunu bu hükümete bi dha vermez o zaman değerlerini anlarlar

 11. #11
  Üye
  ekrem kanar Avatarı

  Gerçek Adı
  ekrem kanar
  Üyelik Tarihi
  26.01-2011
  Son Giriş
  28.08-2013
  Saat
  19:24
  Yaşadığı Yer
  ADANA
  Mesaj
  39
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  kalem hn yaptıgınız açıklamalar için teşekürler ( her ne kadar acı olsada bunları bilmek zorundayız ) benim sizden bir konuda ricam olacak eşim kızımdan dolayı evde bakım maaşı alıyor dün kendi durumunda olan bir arkadaşından evde bakım maaşından dolayı çoçugun üzerinden sigortalı oldugu görünüyormuş diye bi duyum almış bu uygulama başladımı saygılar

 12. #12
  Üye
  BÜTÜNÜYLE FARKINDAYIM Avatarı

  Üyelik Tarihi
  15.07-2012
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  11:22
  Yaşadığı Yer
  MEKSİKA
  Mesaj
  2.239
  Alınan Beğeniler
  112
  Verilen Beğeniler
  81

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  arkadaşlar ikametini başka il dişına yapanlar ın aylıgı geçiçi olarak durdurulur

 13. #13
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  00:58
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.631
  Alınan Beğeniler
  332
  Verilen Beğeniler
  89

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Muhtaçlık hesaplaması ile ilgili gördüğüm en önemli kısmı açıklamak istiyorum öncelikle arkadaşlar. Bu anlatacağım kısmı çok sıkı takip etmemiz halinde eger 2022 sayılı kanun değişikliği de yapmazlarsa baya mahkemelere gidebiliriz.

  Bu muhtaçlığın hesaplanmasında kanunen bakmakla yükümlü olunan kişiler için temel dayanak TMK 364. maddedir. Nafaka yükümlüleri ile ilgili temel bir maddedir bu. Yönetmelikte temel kısım burasıdır.

  özürlü aylıklarıyla ilgili Kapsam bölümünden örnek vereyim bunun için:

  "b) 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı % 40 ile % 69 arasında olan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanmasımümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,"

  Tanımlar kısmında Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan şu şekilde tanımlanmış:

  "ç) Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesine göre tespit edilecek hiçbir yakını bulunmayan veya bu kapsamdaki bir veya birden fazla yakınından toplam olarak, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutara eşit veya daha fazla tutarda nafaka almayan veya alması mümkün olmayanları,

  Nafaka yükümlüsü yakınları da tanımlar bölümünde şu şekilde tanımlanmış:

  "e) Nafaka yükümlüsü: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 364 üncü maddesinde ifade edilen altsoy, üstsoy ve refah durumlarına göre kardeşlerini,

  Refah durumlarına göre kardeşlerini demiş ama burası TMK 364. maddeye göre yanlış tanımlanmış.
  Aslı şu şekildedir:

  "Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır." (TMK; 364. Madde)

  Tabe vakıflar kardeşlerin refah durumunu hanedeki toplam geliirn kişi sayısına bölünmesiyle elde edecekler ki yanlış hesap olacak bu.

  neyse yukarıda verdiğim bilgiler ışığında muhtaçlık hesaplamasını sorgulayalım şimdi.

  Yukarıda verdiğim bilgiler eski Yönetmelikte de olan ve 2022 Sayılı Kanun'a uyan temel hukumlerdir muhtaçlıkla ilgili.

  Buna göre hanede olsun olmasın tüm nafaka yükümlüsü yakınlarının (alt soy (çocuklar, torunlar), üst soy (anne-baba, buyuk baba buyukanne), refah içindeki kardeşler) ve kanunen bakmakla yukumlu oldugu kişilerin ki TMK na göre bakım borcu olanların (eş, çocuklar) diyelim biz buna tüm gelirleri sorgulanacak. Sorgulamaların nasıl yapılacagı anlatılmış zaten. saymadım, çok fazla parametre uzerinden sorgu yapılacak beynim döndü.
  Sonuçta bu nafaka yukumlusu yakınlarından alabileceği yardım miktarı 119 lirayı geçenler aylık alamayacak.
  Böyle bir hesapta yani 364.maddeyi dayanak alan bir muhtaçlık sorgulamasında nafaka yukumlusu yakınların zaruri giderleri dikkate alınmak zorundadır.
  fakat bu yeni yönetmelikte giderler dikkate alınmayacak.

  hatta tahmin ediyorum ki (bunu vakıf çalışanlarının açıklamalarında da gordum) kardeşler de dahil hanede kim varsa 2022 aylıkları ve evde bakım aylıkları hariç gelirleri toplanacak ve kişi sayısına bölünecek. Buna göre hane bazlı sorgulayacaklar buyuk ihtimalle.
  Bu da yasal bir açık doguruyor.


  İşte burada hakkımızı aramak için mahkemelerde sürüneceğiz.
  Örnek vereyim:
  18 yaş üstü bir özürlü ailesiyle yaşıyor. çalışmıyor ve bir geliri yok. babası emeklidir ve 800 lira aylık almaktadır. Kendinden başka evde 2 kardeşi ve annesi yaşamaktadır. Babanın emekli maaşından başka bir gelirleri yoktur. Evleri kiradır. Bunun durumunu yeni Yönetmelik'e göre inceleyelim.
  Gider hesaba dahil edilmeyecek.
  hanenin toplam geliri 800 lira.
  Evde toplam 5 kişi yaşıyor.
  hane dışında nafaka yukumlülerinin gelirlerini sorgulamaya bile gerek yok.
  Çünkü sonuç şu:800/5= 160 lira kişi başına düşen gelir.
  Bu durumda bu arkadaşımız 2022 aylığından yararlanamaz.

  Bu hesap yanlış işte.

  Peki vakfa itiraz edip mahkemeye gidelim:
  mahkeme, nafaka yükümlüsü yakınlarının gelirlerini sorgulayacak. Onların zaruri ihtiyaçlarını tesbit edecek. Giderlerini düşecek ve özürlü bireye verilebilecek aylık nafaka miktarını tesbit etmeye çalışacak.
  Mahkeme inceleme sonucunda özürlü bireye aylık yapılabilecek yoksulluk nafakasını 119 lira altında tesbit ettiğinde nolacak ne halt edecek bu vakıflar?

  İşte benim takip etmek istediğim ve ilgilendiğim en önemli kısım da burası. Bu konuyu avukat arkadaşımla masaya yatıracagım en kısa surede. Daha sonra derleyip toplayıp yazacağım.
  Karışık yazdıysam özür. Ama ben bunu yıllardır 2022 sayılı kanuna dayanarak hep anlattım durdumdu yahu!

 14. #14
  Üye
  destiny07 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  16.07-2011
  Son Giriş
  02.01-2017
  Saat
  15:01
  Yaşadığı Yer
  Sivas
  Mesaj
  985
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Kalem hanım herşey için teşekkür ederim Allah kolaylıklar versin başarılar dilerim inşallah bu iştende hakkıyla çıkıp o kadar insanın duasını alırsınız zaten almaktasınız .

 15. #15
  Üye
  sekobaba Avatarı

  Gerçek Adı
  serdaarrr
  Üyelik Tarihi
  22.09-2006
  Son Giriş
  10.07-2017
  Saat
  00:01
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  222
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  anasayfa da bu rezalet yayınlanmalı
Sayfa 1 / 17 1234511 ... SonSon