Murat Bey , Trafik kazalarında haksız fiile uğramış bir kişi Trafik sigortasından poliçe miktarı kadar tazminat alabilir;ancak karşı tarafın kaskosunda İMM teminatı varsa ve alınması gereken tazminat miktarı ZMMS den fazla ise bu durumda kaskonun İMM teminatı devreye girer ve İMM teminat miktarınca haksız fiile uğramış kişiye tazminat ödemesi yapabilir.
Ayrıca sağlık giderleri teminatının ayrı bir teminat olduğunu hatırlatmakta fayda var,sakatlıktan kaynaklanan iş gücü kaybı tazminatı veya destekten yoksun kalma tazminatı ayrı bir teminattır, sağlık giderleri ayrı bir teminattır.Her birinin poliçe üst limiti vardır.