1-4 Aralık 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Fuarı
Toplam 10 mesajın 1-10 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.391

  dostempati Mehmet Akif Ersoy

  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  11804,mehmet akif ilk foto basajpg?0 - Mehmet Akif Ersoy


  Bana sor sevgili kari


  Bana sor sevgili kâri', sana ben söyleyeyim,
  Ne hüviyette şu karşında duran eş'ârım:
  Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
  Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkârım.
  Şiir için "gözyaşı" derler; onu bilmem, yalnız,
  Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
  Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
  Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
  Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
  Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.

  Mehmet Akif Ersoy

 2. #2
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.391

  dostempati

  FATİH CAMİİ

  Yatarken yerde ilhâdıyla haşr olmuş sefîl efkâr ,
  Yarıp edvârı yükselmiş bu müdhiş heykel-i ikrâr .
  Siyeh reng-i dalâlet bir bulut şeklinde mâzîler ,
  Civârından kaçar, bulmaksızın bir lâhza istikrâr;
  Ziyâ-rîz-i hakîkat bir seher tavrında müstakbel ,
  Gelir fevkinden eyler sermedî binlerce nûr îsâr .
  Derâgûş etmek ister nâzenîn-i bezm-i lâhûtu :
  Kol açmış her menârı sanki bir ümmîd-i cüretkâr!
  O revzenler , nazarlardan nihân dîdâra müstağrak
  Birer gözdür ki sıyrılmış önünden perde-i esrâr .
  Bu kudsî ma bedin üstünde tâbân fevc fevc ervâh ,
  Bu ulvî kubbenin altında cûşân mevc mevc envâr .
  Tecessüd eylemiş gûyâ ki subhun rûh-i mahmûru ;
  Semâdan yâhud inmiş hâke , Sinâ-reng olup dîdâr!
  Tabîat perde-pûş-i zulmet olmuş, hâbe dalmışken,
  O, gûyâ kalb-i nûrânîsidir leylin , durur bîdâr .
  Evet bir kalbdir, bir kalb-i cûşâcûş-ı âşıktır,
  Ki cevfinden demâdem yükselir bin nâle-i ezkâr .


  Nümâyan cephesinden Sadr-ı İslâmın meâlîsi :
  O sadrın feyz-i enfâsiyle gûyâ bir yığın ahcâr ,
  Kıyâm etmiş de, yükselmiş ve bir timsâl-i nûr olmuş,
  Nasıl timsâl-i nûr olmaz? Şu pek sâkin duran dîvâr ,
  Asırlar geçti hâlâ bâtılın pîş-i hücûmunda,
  Göğüs germektedir, bir kerre olsun olmadan bîzâr.
  Bu bir mabed değil, Mabûda yükselmiş ibâdettir;
  Bu bir manzar değil, dîdâra vâsıl mevkib-i enzâr .
  Semâdan inmemiştir, şüphesiz, lâkin semâvîdir:
  Zemînî olmayan bir cilve-i feyyâzı hâvîdir .


  * * *


  Bir infîlâk-i safâdır ki yâr-ı cânımdır,
  Sabâhı pek severim, en güzel zamânımdır.
  Ridâ-yı leyli henüz açmamıştı dest-i semâ,
  Sabâ da hâb-ı sükûndan ayılmamıştı daha,
  Fezâ-yı rûhda aksetti, es-salâ-perdâz
  Müezzinin dem-i mahmûru, bir hazîn âvâz .
  İçimde cûş ederek lücce lücce istiğrâk ,
  Ezanı beklemez oldum; açılmadan âfâk ,
  Zalâmı sîneye çekmiş yatan sokaklardan
  Kemâl-i vecd ile geçtim. Önümde bir meydan
  Göründü; Fâtihe gelmiştim anladım, azıcık
  Gidince, mabede baktım ki bekliyor uyanık.
  Sokuldum artık onun sîne-i münevverine ,
  Oturdum öndeki maksûreciklerin birine.


  Fezâ-yı mabedin encüm-nümâ meşâilini ,
  O lemâ lema dizilmiş ziyâ kavâfilini
  Görünce geldi çocukluk zamanlarım yâda ...
  Neler düşündüm o saatte bilseniz orada!


  Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: Bu gece,
  Sizinle câmie gitsek çocuklar erkence.
  Giderseniz gelin amma namazda uslu durun;
  Merâmınız yaramazlıksa işte ev, oturun
  Deyip alırdı berâber benimle kardeşimi.
  Namaza durdu mu, hâliyle koyverir peşimi,
  Dalar giderdi. Ben artık kalınca âzâde ,
  Ne âşıkâne koşardım hasırlar üstünde!
  Hayâl otuz sene evvelki hâli pîşimden
  Geçirdi, başladım artık yanımda görmeye ben:
  Beyaz sarıklı, temiz, yaşça elli beş ancak;
  Vücûdu zinde, fakat saç, sakal ziyâdece ak;
  Mehîb yüzlü bir âdem: Kılar edeble namaz;
  Yanında bir küçücük kızcağızla pek yaramaz.
  Yeşil sarıklı bir oğlan ki, başta püskül yok.
  İmâmesinde fesin bağlı sâde bir boncuk!
  Sarık hemen bozulur, sonra şöyle bir dolanır;
  Biraz geçer, yine râyet misâli dalgalanır!
  Koşar koşar duramaz.... Âkıbet denir âmin
  Namaz biter. O zaman kalkarak o pîr-i güzîn ,
  Alır çocukları, oğlan fener çeker önde.
  Gelir düşer eve yorgun, dalar pek âsûde
  Derin bir uykuya...
  Derken bu hâtırât-ı lâtîf
  Çekildi aslına, artık hakîkatin o kesîf
  Likâsı başladı karşımda cilve eylemeye;
  Zaman da kalmadı zâten hayâli dinlemeye:
  Sağım, solum, önüm, arkam huşûa müstağrak
  Zılâl-i âdem iken, bir sadâ bülend olarak,
  O kâinât-ı huzûu yerinden oynattı;
  Fezâ-yı mahşere döndürdü gitti ebâdı !
  Sufûf ayakta müselsel cibâl-i velveledâr
  Gibiydi. Her birisinden duyuldu sîne-fikâr ,
  Birer enîn-i tazarru , birer niyâz-ı hazîn,
  Ki kalb-i rahmeti sızlattı şüphesiz o enîn!
  Eğildi sonra o dağlar huzûr-ı İzzette;
  Göründü sonra o dağlar zemîn-i haşyette !
  İnâyetiyle Hudâ kaldırınca her birini,
  Semâya doğru o dağlar da açtı ellerini.
  O anda koptu yüreklerden öyle bir feryâd,
  Ki ruhum eyliyecek tâ ebed o dehşeti yâd.
  Kesildi bir aralık inleyen hazîn âvâz...
  Ne oldu Arşa kadar yükselen o sûz ü güdâz :
  O cûş içindeki îman?
  Evet, hurûş ederek işte rahmet-i Subbûh ,
  Bütün yüreklere serpildi kubbeden bir rûh:
  Rûh-i itmînân.


  Mehmet Akif Ersoy (Safahat Şiirleri)
  Konu dostempati tarafından değiştirilmiştir (07.07-2016 Saat 12:48 ).

 3. #3
  Üye
  şeker çocuk 34 Avatarı

  Gerçek Adı
  EMRAH
  Üyelik Tarihi
  09.12-2015
  Son Giriş
  18.10-2016
  Saat
  14:49
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  368

  şeker çocuk 34

  ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana aguşunu açmış duruyor peygamber

 4. #4

  shukufe

  Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak..
  Öğündüğümüz istiklal marşımız ilk başta..

 5. #5
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.391

  dostempati

  7750d1468206823 mehmet akif ersoy safahat siirleri 11576 - Mehmet Akif Ersoy

  Umutsuzluk Yok, Korkma!

  onaltiyildiz.com

  alıntı

 6. #6
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.391

  dostempati

  Asım'in nesli... diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi namusunu, çignetmiyecek.
  Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar...
  O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar

  Mehmet Akif Ersoy

  kaynak: ONALTIYILDIZ
  https://www.facebook.com/onaltiyildiz/?fref=nf
  alıntıdır

 7. #7
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.391

 8. #8
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.391

  dostempati

  C*

  Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı,
  Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı.

  C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*

 9. #9
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.391

  dostempati

  Asım

  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîdi...
  Bedrin arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...

  Mehmet Akif Ersoy

 10. #10
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Turan * Krt
  Mesaj
  1.391

  dostempati

  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  7886d1475058694t mehmet akif ersoy safahat siirleri dindar ataturk - Mehmet Akif Ersoy

  M.AKİF ERSOY' DAN DİN YOBAZLARINA

  Sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih
  Çevrende dalkavuklar; tapınır gibi, la-teşbih!
  Sarık cübbe ve şalvar; hepsi istismar, riya
  Şekil yönünden sanki; Ömer'in devri, güya!.

  Herkes namaz oruçta; hepsi sözünü dinler
  Zikir Kur'an sesinden, yerler ve gökler inler!
  Ha bu din, iman, takva; inan ki hepsi yalan
  Sen onları kendine, taptırırsın vesselam!

  Derdin davan sadece, hep nefsi saltanatın
  Şimdilik putu sensin, tapılan menfaatın!
  Hey kukla kafalı adam, dinle sözümü tut
  Bunların dilinde Hakk; ama kalbi dolu put!.

  "(Safahat- Mehmed Akif Ersoy)

  kaynak: Dindar Atatürk https://www.facebook.com/dindarmusta...type=3&theater