Değerli arkadaşlar;
41 yaşındayım. 4 sene önce Tip2 diyabet hastası olduğumu öğrendim. O dönemde üç aylık ortalam şekerim 12 çıkmıştı.
4 yıldır ilaç tedavisi kullanıyorum.
Son Uzman Hekim ilaç raporunda yazan tanı:
04.08 Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi (E78)
E78.0 Saf Hiperkolesterolemi
07.02.1 Diabetes Mellitus (E10-E14)
E11.4 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, Nörolojik komplikasyonla birlikte
07.02.1.4 Sadece oral antidiyabetik kullanan diabetus mellitusda strip kullanım (E11-E13-E14)

Ayrıca Hepatit B ve akdeniz anemisi taşıyıcısıyım.

Şeker ve Hepatit b den dolayı Karaciğer parankim ekojenitesi steatoz lehine grade 2 oranında orta derece artmış olarak ultrason sonucum var.

Sol gözümde 0,50 miyop mevcut.

Yapılan mide endoskopisinde konulan tanı ;
1-hiatus hernisi + 3. Derec özofajit mevcut.

Boyun Mr.da C3-4, C4-5 ve C5-6 Disklerde mininal bulging saptanmış M50 – Servikal disk bozuklulkarı teşhisi konulmuştur.

yazdığım rahatsızlıklar için ne oranda rapor alacağımı bilenlerin yardımını rica ederim.