Açıklığı sağa bakan hafif skolyoz izlenmiştir.
Lomber lordoz normaldir.
Vertebra korbus yükseklikleri ve sinyalleri normal sınırlardadır.
Tüm disklerde dejenerasyona sekonder intensite kaybi izlenmiştir.
Verteba korpuslarında yer yer T2A sekanslarda hiperintens hemanjiyom ve / veya fokal yağlanma lehine görünümler izlenmiştir.
intervertebral disklerde belirgin taşma yada herniasyon bulgusu saptanmamıştır.
Konus medillaris L2 vertebra korpus düzeyinde sonlanmaktadır.(aşağı Konus medüllaris L1 diski düzeyinde sonlanmaktadır.
Sonuç nedir .Engel oranı kaçtır.Lütfen yardım!!