Güncelleme: 17.03.2014

1-Evde bakım ücretinden yararlanma koşulları nelerdir?
Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için hastanelerden alınacak sağlık kurulu heyet raporlarında özür oranı % 50 ve üzeri ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

2- Evde bakım ücretinde gelir kriteri var mıdır?
Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için aynı hanede yaşayan kişilerin her ne şekilde olursa olsun gelirleri toplamı evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde asgari ücretin 2/3’den az olması gerekmektedir (Bugün için asgari ücretin 2/3’ü 510.45TL.)

3- Evde bakım ücreti için nereye başvurulması gerekmektedir?
İkamet edilen ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

4- Özel bakım merkezlerinde kalan engelliler için devlet tarafından ne kadar ücret ödemektedir?
Bakanlığımız tarafından her bir engelli için ödenen ücret 2 asgari ücret tutarında olmaktadır.

5- Yatılı bir kuruluşa tertip edilebilmek için nereye başvuru yapılır?
Engellilere hizmet veren Resmi veya özel yatılı bakım merkezlerine yerleşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

6- Evde bakım ücretinden yararlanan görme engelli bireyler 6 aylık görme engellilere kurs veren Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda kursa katılmaları halinde evde bakım ücretleri kesilir mi?
Bakanlığımıza bağlı olarak görme engellilere beceri kazandırmak için 6 şar aylık kursa katılan görme engelli bireylerin evde bakım ücretleri kesilmemektedir.

7- Kişilere ödenen evde bakım ücreti kaç liradır?
Evde bakım ücreti olarak her ay kişilere bir asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır. (765TL)

8- Evde bakım ücretleri neden değişik tarihlerde hesaplara yatırılmaktadır?
Maliye bakanlığının ödemeleri serbest bırakmasına müteakiben İl Müdürlüklerine gönderilmektedir.


Engelli Evde Bakım Hizmeti Müracaatında İstenilecek Belgeler:

1- Müracaatçının dilekçesi Dilekçe Örneğini İndirmek için tıklayınız...
2- T.C.Kimlik Numarası beyanı (Özürlü ve bakıcının kimlik fotokopisi)
3- Özürlünün Sağlık Kurulu Raporu
4- Talep Formu Talep Formunu indirmek için tıklayınız.
5- Hane halkı kimlik bildirim formu (Muhtarlıktan, Form 5)
6- Özürlünün 2 adet vesikalık fotoğrafı
7- Gelir Durumuna ilişkin beyan belgesi Beyan Belgesini indirmek için tıklayınız.
8- Özürlünün varsa öğrenim durumunu gösterir belge
9- Anne-babasının boşanma durumunda varsa boşanma kararı
10- Özürlünün vasisi varsa, vasilik atanmasına ilişkin mahkeme kararı
11- Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan;
18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı;
18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı.

NOT: Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç özürlülerin gerekli belgeleri tamamlayamaması durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.

Hizmetin sonuçlandırılması başvuru yoğunluğu dolayısı ile her ilde farklı sürelerde olmaktadır. Örneğin Ankara için 4 ay, İstanbul için 6 aydır.
Bu nedenle, lütfen başvuru esnasında Evde Bakım Hizmeti için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Standardı gereği olarak başvurunuzun hangi sürede sonuçlandırılacağını öğrenin.
Öğrenin ki, bu sürelerde süreç sonuçlanmamışsa önce il sosyal hizmetler müdürlüğüne sonra da Valiliğe gidip Hizmet Standardına uyulmadığı gerekçesiyle şikayette bulunabilesiniz.