@sovalye5225 30 Mart 2013'ten önceki raporlarda isteneceği söyleniyor.
Devlet memuru olacak engellilerin 30.03.2013 Öncesi raporları geçersiz