Raporda ne yazdığına yazmadığına takılmayın, emeklilik için esas alınan belge rapor değil vergi indirimidir. Vergi indirimi sürekli ise kontrol de yoktur.
Ancak ender olarak sgk psikiyatrik değerlendirme olan raporlar için vergi indirimi sürekli olmasına rağmen kontrol isteyebiliyor ama ender oluyor.
Normalde sgk nın herkesi her zaman kontrole çağırma yetkisi vardır.