1-4 Aralık 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Fuarı
Toplam 12 mesajın 1-12 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1

  GoNuL-YaRaSi Engellilerin Emekliliği

  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Arkadaşlar İnternet üzerinden Emekliliği Araştırırken Bu yazıyı gördüm ve Bizleri ilgilendirdiği için Konuyu açma gereği duydum.Burada Yazılanlara göre bizlere büyük bir haksızlık var gibi


  ENGELLİLERİN EMEKLİLİĞİNDE 2014 DEĞERLENDİRİN BU HAKSIZLIĞA SON VERİN
  Ekim 2008 yılı 5510 SS ve GSS Kanunu açısından miat sayılmaktadır.


  Eğrisi ile doğrusu ile kanun 6’ıncı yılına yaklaşmaktadır. Bazı Kanundan doğan yorum hataları için Tebliğ , yönetmelik ve genelgeler ile düzenlemeler,sigortalıyı sıkıntıya sokan kanun maddeleri yeniden ele alınarak eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.
  EKİM 2008 SONRASI ENGELİLİĞİNDEN DOLAYI TESCİL OLAN SİGORTALILAR
  Kanuna tabi sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.
  Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 5510 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, yaşları ne olursa olsun en az ;
  • 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.
  Ancak, 4/1-(a) sigortalıları için Kanunun geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasının (c) bendinde 3960 gün sayısı kademelendirilirken, 4/1-(b) sigortalıları yönünden ilk defa getirilen bu düzenleme, 2008/Ekim ayı başından sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılar için hemen uygulanacaktır.
  Diğer taraftan, Kanunun 28. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25. maddenin ikinci fıkrasına göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalıların çalışma gücü kayıp oranları ;
  • % 60 ve üzerinde olduğundan bunlar için Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulundan yeni bir derecelendirme istenmeyecektir.
  15 Yıl Sigortalılık Süresi %60 ve üzerinde işe girmeden önce engelli ise 3960 gün ile emekli olacaktır.
  Kanun yayınlandığı tarihten itibaren geçiş süreleri de belirlenmişti.Bu sürede 01.01.2011 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için 15 yıl 3960 güne endekslendi.
  2014 YILI İÇİN GEÇİŞ SÜRESİ
  Çalışma gücündeki kayıp oranı % 60’dan az olanlar
  Çalışma gücü kayıp oranlarının % 60’ın altında olması nedeniyle malul sayılmayan sigortalılardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce veya sonra çalışma gücü kayıp oranının % 60’ın altında olduğu tespit edilenlere, 5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin beşinci fıkrasında yine belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşullarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanması öngörülmüştür.
  Buna göre; SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesindeki Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
  a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
  b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
  malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanacaktır.


  5510/28. madde beşinci fıkra ve geçici altıncı madde yedinci fıkra (d) ve (e) bentlerine göre çalışma gücü kaybı oranı % 60’ın altında olanlar(4/1-(a) sigortalıları için)
  Sigortalılık süresinin başlangıcı
  Çalışma gücü kayıp oranı
  % 50- % 59
  % 40- % 49
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  01.01.2014 – 31.12.2014
  16
  4300
  18
  4680
  01.01.2015′den sonra
  16
  4320
  18
  4680


  Burada bu yıl ilk defa engellinin sigortalılık başlangıcına göre 20 günlük bir avantaj verilmiştir.
  EKİM 2008 ÖNCESİ ENGELLİ SİGORTALI
  Engelli nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar
  5510 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin iki ve üçüncü fıkraları ile sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların, 506 sayılı Kanunda öngörülen aylığa hak kazanma koşulları korunmuştur.
  Kademeli geçiş ile sistem ağırlaştırıldı.
  - 06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlara 15 yıl 3600 gün,
  - 06.08.2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;
  Birinci derecede sakatlığı (% 80 – % 100 arasında) olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün,
  İkinci derecede sakatlığı (% 60 – % 79 arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün,
  Üçüncü derecede sakatlığı (% 40 – % 59 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün,
  şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.
  06.08.2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise 506 sayılı Kanunun geçici 87. maddesindeki kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.


  06.08.2003 tarihindeki sigortalılık süresi/başlangıcı
  I. Derece sakat
  II. Derece sakat
  III. Derece sakat
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  12 yıldan Fazla 06.08.1991’den önce
  15 yıl
  3600
  15 yıl
  3600
  15 yıl
  3600
  9 yıl – 12 yıl 07.08.1991- 06.08.1994
  15 yıl
  3600
  15 yıl 8 ay
  3680
  16 yıl
  3760
  6 yıl – 9 yıl 07.08.1994 – 06.08.1997
  15 yıl
  3600
  16 yıl 4 ay
  3760
  17 yıl
  3920
  3 yıl – 6 yıl 07.08.1997 – 06.08.2000
  15 yıl
  3600
  17 yıl
  3840
  18 yıl
  4080
  0 yıl – 3 yıl 07.08.2000 – 06.08.2003
  15 yıl
  3600
  17 yıl 8 ay
  3920
  19 yıl
  4240
  06.08.2003 tarihinden sonra
  15 yıl
  3600
  18 yıl
  4000
  20 yıl
  4400

  5510 sayılı Kanunun Geçici 10. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların sevk ve kontrol muayene işlemleri mülga 506 sayılı Kanun uygulamasında olduğu şekilde yapılmaya devam edilecektir.
  Oysa 06/08/2003 tarihinden önce en basit emekli şekli olan engelliler için maliyeden alınan engellilere esas sakatlık vergi indirimi şartı ile 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün yetiyordu.
  Reform söylemi ile tıpkı sağlam kişiler ile aynı kefeye konularak onlarda kademelendirildi.
  KANUNU HAZIRLAYANLARIN HATASI
  1/10/2008 öncesi sigorta girişi olan engelliler için 3 kademe de belirlenen emeklilik koşulu ,1/10/2008 sonrası için iki kademe olarak uygulanmıştır.
  Fakat 1/10/2008 sonrası engelli için emeklilik koşulları 1/10/2008 öncesine göre daha avantajlı olurken eski engelliler için şartları ağırlaştırılmıştır.
  Örneğin:
  Ekim 2008 ilk defa sigortalı olan Engelli Aşağıdaki Tabloda Yer Verilmiştir;
  5510/28. madde beşinci fıkra ve geçici altıncı madde yedinci fıkra (d) ve (e) bentlerine göre çalışma gücü kaybı oranı % 60’ın altında olanlar(4/1-(a) sigortalıları için)
  Sigortalılık süresinin başlangıcı
  Çalışma gücü kayıp oranı
  % 50- % 59
  % 40- % 49
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  –.10.2008 – 31.12.2008
  16
  3700
  18
  4100

  Eylül 2008′de Sigortalı Olan Engelli İçin Aşağıdaki Tabloda Yer Verilmiştir;
  06.08.2003 tarihindeki sigortalılık süresi/başlangıcı
  I. Derece sakat
  II. Derece sakat
  III. Derece sakat
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  Sigortalılık süresi
  Gün sayısı
  06.08.2003 -30.09.2008 tarihine kadar
  15 yıl
  3600
  18 yıl
  4000
  20 yıl
  4400

  Tabloları karşılaştırdığınızda;
  Böylecene 1 gün önce işe giren 4 yıl geç emekli olur mantığı ile karşı karşıya kalıyor.
  Tüm uyumsuzluklara karşı bu mantık hatasının düzeltilmesi ve engellilerin haklarının iadesi gerekmez mi?
  VEDAT İLKİ
  vedat.uzman@gmail.com

  Kaynak :
  http://www.sskemekli.com/engellilerin-emekliligi.html

 2. #2
  Üye
  aliozdemir_57 Avatarı

  Gerçek Adı
  ALi
  Üyelik Tarihi
  02.06-2010
  Son Giriş
  20.10-2016
  Saat
  17:12
  Yaşadığı Yer
  bolu
  Mesaj
  374

  aliozdemir_57

  haklısın arkadaşım bu adaletsizlik için şuan elimizden ne gelebilir bence ona bakmamız lazım bu konuyu forum yöneticeliği liderliğinde gerekli yerlede örnek bi dilekçe tarzında veya ne bilim bimere olabilir gerekli yerlere fikirlerimizi iletmemiz gerekir diye düşünüyorum

 3. #3

  GoNuL-YaRaSi

  Malesef pek Fazla ilgilenen kimse yok

 4. #4
  Üye
  34MEMO68 Avatarı

  Gerçek Adı
  İbrahim Eşmekaya
  Üyelik Tarihi
  14.07-2007
  Son Giriş
  04.09-2015
  Saat
  22:36
  Yaşadığı Yer
  İSTANBUL
  Mesaj
  27

  34MEMO68

  ayrıca emekli aylık bağlama oranları da maalesef günlük kazancın % 30 nun hesaplanması sebebiyle bağlanan aylıklar çok düşük olmaktadır.Asgari ücretten primleri yatan ve emeli olan 550 - 600 gibi maaş almakta. Üç kategoride emekli aylığı bağlama oranlarının hesaplanması düşük maaşlara sebebiyet vermektedir.Konun gündeme getirilmesi elimizden gelen her türlü imkanı kullanmamız şart.

 5. #5
  Üye
  aliozdemir_57 Avatarı

  Gerçek Adı
  ALi
  Üyelik Tarihi
  02.06-2010
  Son Giriş
  20.10-2016
  Saat
  17:12
  Yaşadığı Yer
  bolu
  Mesaj
  374

  aliozdemir_57

  Bu konu aslinda çok önemli fakat önemi bence yeterince bilinmiyor nezamanki insanlar emekli oluyor maaşları düşük bağlanıyor ondan sonra sorgulamaya basliyor bakalim bu konuda hükümetin yeni bir yasa teklifi konusunda calisma yaptigi biliniyor umut edelimde yapilacak değişiklik bu kanayan yaraya bir melhem olur

 6. #6
  Forum Moderatörü
  officer Avatarı

  Gerçek Adı
  İlker
  Üyelik Tarihi
  02.10-2008
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  11:30
  Yaşadığı Yer
  Mersin
  Mesaj
  7.482

  officer

  Bu konu ile alakalı zamanında konu açılmıştı zaten..
  http://www.engelliler.biz/forum/huku...yim-hukuk.html

 7. #7

  GoNuL-YaRaSi

  İlker bey dediğinizde haklısınız konuyu önceden açmışsınız ben bu konuyu detaylı yazılmış diye açtım.Daha detaylı okunsun sıkıntı anlaşılsın diye fakat pek kimse önemsemiyor malesef sorun anca yaşanıldığında önemseniyor o zaman da iş işten geçmiş olacak malesef

 8. #8

  yesil_izmit

  Çok saçma bir uygulama bende katılıyorum. Daha önce bende foruma açmıştım. Konuyu gündeme taşımak gerekli ama nasıl yapılır bilmiyorum. Dava açmak gerekli sanırım

 9. #9

  GoNuL-YaRaSi

  Malesef Kimsenin pek umrunda değil gördüğünüz gibi Önemseyen yok

 10. #10
  Üye
  TahaAY Avatarı

  Gerçek Adı
  Taha
  Üyelik Tarihi
  20.10-2012
  Son Giriş
  18.10-2016
  Saat
  14:13
  Yaşadığı Yer
  Kahramanmaraş
  Mesaj
  310

  TahaAY

  Geçim standartlarına göre emeklilik maaşları da çok düşük.

 11. #11

  Engelsizbiz

  Türkiyede emeklilik sistemi baştan aşağı fiyasko insanlar şimdi 600-700 TL ile geçinemezken şimdi bu sistemle bu oranda 1/3 düşürülüyor 300-400 TL ye nasıl geçinecekler üstelik birde birlik beraberlik yok herkes bencil, Bu ülkede günü kurtar yeter olmuş vaziyet. Devlet sisteminin ve brokrasinin baştan aşağı yeniden yapılandırılması şart ve bunu yaparken Türk toplumunun adam kayırma ve torpil anlayışının yok edilmesi gerekir ama bunlar şu an ki sistemin başındakilerinin işine gelmez. Çünkü keyifleri tıkırında. Hangi insanca düşünen zihniyet yoksulluk sınırının 4000 TL (Dört Bin TL) olduğu bir ülkede emeklisine 400 TL(Dört Yüz TL) bağlayan bir sistem oluşturur ki . Devletin başındakiler gününü gün etsin vatandaş yaşayan ölü olsun bu nasıl bir vicdandır, Bu nasıl insanlıktır. Bu sistemi yapanların cezasını allah vakti geldiğinde verir. Devlet düzeni vatandaşın refahı ve ülkenin kalkınması için vardır. Belirli bir zümrenin refahı için değil.

 12. #12
  Üye
  TahaAY Avatarı

  Gerçek Adı
  Taha
  Üyelik Tarihi
  20.10-2012
  Son Giriş
  18.10-2016
  Saat
  14:13
  Yaşadığı Yer
  Kahramanmaraş
  Mesaj
  310

  TahaAY

  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Engelsizbiz;

  Ben kısa kesmiştim cümlelerimi ama siz içimden geçenleri tam anlamıyla yazmışsınız.