böbrek hastalarının aylıkları kurtuldu..

Böbrek hastası olup da SSK ve Bağ-Kur’dan malülen emekli edilenler, sonrasında böbrek nakli olduklarında malüllük aylıkları kesilmekteydi. 2010 yılı Aralık ayına özür oranları ile yapılan değişiklik sonrasında nakil olanların malüllük aylıkları kurtuldu..GAZETE HABERTURK’ten - CEYDA ERENOĞLU 2 Nisan 2010 günü yaptığı haberde, “'450 lira için diyalize razıyım” diyen böbrek hastalarının dramını ele almıştı. Zira, pek çok böbrek hastası, malulen emekli aylığı kesilir diye organ naklinden kaçıp diyalize girmeye razı oluyordu.***Böbrek yetersizliği olanlar malülen emekli edilir;

Gerek eski 1479 ve 506 sayılı Kanunlar gereğince ve gerekse de yeni 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, haftada 3 günden fazla diyalize girmek zorunda kalan böbrek hastaları yeterli prim ödeme gün sayıları (en az 1800 gün) varsa malülen emekli edilmektedir.

01.10.2008 günü öncesinde SSK veya Bağ-Kur’dan malülen emekli olmak için rahatsızlığın en az 2/3 oranında olması gerekiyordu bu oran 1 Ekim 2008 gününden itibaren yüzde 60 olarak değiştirilmiştir.

***Böbrek nakli olursa aylıkları kesilmekteydi;

Malülen emekli edilen, Bağ-Kur ve SSK’lılar sonrasında yine SGK kapsamında böbrek nakli olurlarsa da bu kere de artık malül değilsiniz denilerek aylıkları kesilip, ortada bırakılmaktaydı.

Zira, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıda görüleceği üzere diyaliz tedavisi gören böbrek hastalasının özür oranı yüzde 90 iken böbrek nakli (transplantasyon) olan kişiler de oran yüzde 40 olarak uygulanıyordu.Diyaliz tedavisi gerektiren Kronik Böbrek Yetmezliği % 90,

Renal Transplant (Transplante böbreğin fonksiyonları da değerlendirilecek ve eklenecektir) % 40,

***Yeni Yönetmelik hepsini kurtardı;

16 Aralık 2010 günü Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelik ise 2006 yılında çıkartılan yönetmeliği tamamen ortadan kaldırdı ve özür oranlarını değiştirdi. Yayımlandığı 16 Aralık 2010 günü yürürlüğe giren yeni yönetmelik gereğince, artık renal transplantasyon yani böbrek naklinin oranı yüzde 40’dan yüzde 70’e çıkarıldı.

Bu değişiklik sonrasında artık malülen emekli edildikten sonra böbrek nakli olan SSK ve Bağ-Kur’luların malüllük aylıkları kesilmeyecek.

Diyaliz tedavisi gerektiren Kronik Böbrek Yetmezliği % 90,

Renal Transplant % 70,

***Aylığı kesilenler SGK’ya müracaat etsinler;

16 Aralık 2010 gününden önce böbrek nakli oldu diye malüllük aylıkları kesilen böbrek nakilliler hemen SGK’ya müracaat etsinler, kesilen aylıkları 16 Aralık 2010 gününden itibaren tekrar bağlanacaktır. Bu arada BÖHAK Derneği be genel sekreteri Fatih Arıcı’ya da gelişmeler için teşekkür etmek gerekiyor.Topluluk çalışanları semeri kurtardı;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yurtdışında çalışmaya götürülen Topluluk Sigortasına tabi sigortalıların eşeği semeri ile birlikte çalınmıştı. Şimdi Torba Kanun ile eşek yok ama semer iade edildi. Torba Kanun ile bu sigortalılar emeklilik primlerini kendi ceplerinden ödemeye devam edecek ama artık ödedikleri Bağ-Kur’a değil SSK’ya sayılacak.

Ben 1.5 yıldır Irak’ta çalışmaktayım yalnızca sağlık sigortamızı işveren yatırmaktadır. Emeklilik gün primlerini bizim yatırmamız gerekiyor. Geriye dönük veya nasıl bir yol izlemem gerekli bu konuda yardımcı olursanız sevinirim yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

(İbrahim)

Sayın okurum, 30.09.2008 gününe kadar geçerli olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 86’ncı maddesi gereğince, ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde Türk işverenler tarafından istihdam edilen Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri, Topluluk Sigortası ile sağlanmaktaydı.

1- Topluluk Sigortası’nda sağlık ve iş kazası yoktu;

ESKİ Topluluk Sigortası uygulamasına göre SSK, sadece uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz yaşlılık-malullük ve ölüm sigorta kolları için işverenlerinizden yüzde 25 oranında prim almakta ama işverenler ve işçileri istese dahi (Kanunda emredildiği halde) iş kazası-meslek hastalığı, analık ve hastalık primlerini almıyordu. Daha doğrusu SSK tarihi boyunca kısa vadeli sigorta kolları için Topluluk Tip Sözleşmesi hazırlamamıştı. Bu nedenle de sizler orada iş kazası geçirip vefat etseniz veya sakat kalsanız bile herhangi bir sosyal sigorta yardımı yapılmamaktaydı. Öte yandan sizlere ve de ailelerinize hastalık-analık sigortası yardımları da yapılmamaktaydı.

2- Reformun ilk halinde hepsi sizlere verilmişti;

2007 yılı ocak ayında yürürlüğe girecekken ertelenen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (Sosyal Güvenlik Reformu’nun) ilk halinde ise, yurtdışında Türk işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin sanki Türkiye’de sigortalı da, yurtdışına geçici görevle gönderilmiş gibi yüzde 35 oranında prim ödenerek tüm sigorta kollarına tabi sigortalı olarak çalıştırılması öngörülmekteydi. Yani bütün primleriniz ödenecekti ve bu primleri işverenleriniz ödeyecek ve defterlerine gider yazacaklardı. Sizler ve aileniz de diğer SSK’lılar gibi tüm sigorta çeşitlerinden yararlanacaktınız.

3- Müteahhitler bastırdı olan sizlere oldu;

SİZLERİN işverenleri olan müteahhit şirketlerin Ankara’da yaptıkları lobi sonrasında (Bakan Faruk ÇELİK ile yaptıkları toplantıları takiben) bundan daha uygulama başlamadan vazgeçildi. 5754 sayılı Kanun’la, 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamayan ülkelerde Türk işverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında emeklilik primi olan uzun vadeli sigorta kolu primleri alınmayacağı, sadece yüzde 1 ile yüzde 6,5 arasında değişen oranlarda kısa vadeli sigorta kolları primi ile yüzde 12,5 oranında genel sağlık sigortası primi alınarak kısa vadeli sigorta hükümleri uygulanacağı isteyen işçilerin uzun vadeli primlerini kendileri isteğe bağlı sigorta ile ödeyebilmeleri öngörülmüştür. Yani, işverenleriniz bundan böyle sizler için yüzde 25 yerine, yüzde 13,5 ile yüzde 19 arasında değişen oranda kısa vadeli sigorta primlerini ödeyecekler, emeklilik primini işveren ödemeyecek ama sizler emekli olmak istiyorsanız, kendi emeklilik primlerinizi isteğe bağlı sigortalı olarak ödeyeceksiniz.

4- İşçisiniz ama patron gibi geç emekli olacaktınız;

EMEKLİLİK primlerini yüzde 20 oranında siz cebinizden isteğe bağlı olarak ödeyeceksiniz ama bu şekilde ödenen isteğe bağlı sigorta primleri eski adıyla Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b sigortalılığı olarak dikkate alınacağından SSK’lı (4/a’lı) gibi değil Bağ-Kur’lu gibi emekli edilmeniz mevzu bahis olacaktır. Yani 5000 günle değil 9000 günle emekli edileceğiniz gibi ileride emekli olduğunuzda 400-450 YTL gibi emekli aylığınız olacaktı.***Torba Kanun durumu değiştirdi;

TBMM’den geçen Torba Kanun ile sizin cebinizden ödeyeceğiniz isteğe bağlı sigortalar artık Bağ-Kur’a değil, SSK’ya sayılacak. Öte yandan, siz isteğe bağlı ödeme yapmamışsınız ama Irak’ta geçen sürenizi isterseniz yurtdışı borçlanması yaparak Türkiye’deki gün sayılarınıza ilave ettirebilirsiniz. Bu işlem için gerekirse size yol ve yordam da gösteririm.