Ramazan arkadşaımıza ait bilgiler: 1997 SSK girişim 1. derece vergi indirim hakkım var. Ne zaman emekli olabilirim?