Hayır, bu boy/kilo oranı için bir ekleme yapılmaz raporda