1-4 Aralık 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Fuarı
Toplam 15 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1

  baloglu1975 Tek evi olan engelliler emlak vergisinden muaflar

  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  merhaba arkadaşlar

  bana gib'den mail geldi sizinle paylaşmak istedim belki haberi olmayan arkadaşlar vardır

  tek evi olan engelliler emlak vergisinden muaf (emlak vergisi kanunun tebliği aşağıdadır)


  Maliye Bakanlığından:
  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
  (Seri No: 57)

  1. Giriş
  Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, emlâk vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlâk vergisi bildirimleri dışında başkaca belge talep edildiği, özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında sağlık kurulu raporunun aslının verilmesinde zorlukların yaşandığı, ayrıca sağlık kurulu raporlarının her yıl yeniden istenildiği anlaşılmış olup, bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
  2. Emlâk vergisi mükelleflerinden emlâk vergisi bildirimleri dışında bir belge talep edilmemesi
  1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun(1) 23 üncü maddesinde, Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dâhil), emlâk vergisi bildirimi verilmesinin zorunlu olduğu, bildirimlerin emlâkin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verileceği; 11 ve 21 inci maddelerinde de vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi gereken hallerde mükelleflerce verilen bildirim üzerine ilgili belediyece verginin tarh ve tahakkuk ettirileceği hüküm altına alınmıştır.
  1319 sayılı Kanunda, emlâk vergisi mükelleflerinden, bu vergiyle ilgili işlemler sırasında emlâk vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge isteneceğine dair yükümlülük getiren bir hüküm bulunmamaktadır.
  Bu nedenle, emlâk vergisi mükelleflerinden emlâk vergisi bildirimi dışında tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, m2 cetveli veya başkaca bir belge talep edilmeyecektir.
  Belediyelerce, emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları Tapu ve Kadastro Kayıt Bilgi Sisteminden alınabilecektir. Ayrıca, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanması mümkün bulunmaktadır.
  Öte yandan, belediyeler emlâk vergisi işlemlerinde öncelikle başta imar birimleri olmak üzere emlâk vergisine konu binalara ilişkin kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duyulması halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu binalarda yoklama ve tespit yapacaklardır.

  3. Özürlülere ait indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulaması
  1319 sayılı Kanunun 5378 sayılı Kanunla(2) değişik 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
  Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2005/9827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) ile özürlülerin Türkiye sınırları içinde muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılanlar hariç olmak üzere brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra indirilmiştir. 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(4) ile de 2007 ve takip eden yıllar için bu oranın uygulanacağı belirtilmiştir.
  47 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliğine(5) göre, özürlülerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
  Ancak, özürlü kimlik kartı sahibi mükelleflerin özürlü kimlik kartlarını, belediyede ilgili görevliye göstermeleri durumunda görevli kişi tarafından 47 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki dilekçe ve "Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu"nun özürlü kimlik kartı kontrol edilerek indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaktır. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir.
  Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise, sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek suretiyle dilekçe ve Bildirim Formu ekine raporun fotokopisini ekleyerek indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkün olacaktır.
  Öte yandan, sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl yeniden verilmesi gerekmeyip bir defa verilmesi durumunda bu belgeler, indirimli bina vergisi oranının uygulanması için gerekli şartların taşınması halinde takip eden yıllarda da geçerli olacaktır.
  47 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin bu Tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Tebliğ olunur.  (1) 11/8/1970 tarihli ve 13576 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  (2) 7/7/2005 tarihli ve 25868 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  (3) 29/12/2005 tarihli ve 26038 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  (4) 29/12/2006 tarihli ve 26391 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  (5) 31/12/2005 tarihli ve 26040 (4.M) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 2. #2
  Üye
  samet40 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.06-2008
  Son Giriş
  21.10-2016
  Saat
  08:16
  Yaşadığı Yer
  ANKARA
  Mesaj
  54

  samet40

  YOK ÖYLE BİRŞEY

  Ben engelli bir insanım 2010 yılı kasım ayında Ankara Sincanda ev aldım. Sincan belediyesine evi tescil ettirirken %75 raporumla birlikte vergi ödemeyeceğime dair bir dilekçe ve ekine kanun metnini koydum. Aradan 6 ay geçti ve bir baktım bana ev vergisi tahakkuk etmişler. Ben bunu BİMERE sordum evi olan çalışmayan engelliler içinmiş. çalışan engelli ev vergisi verecekmiş!

 3. #3
  Üye
  cevlik Avatarı

  Gerçek Adı
  murat
  Üyelik Tarihi
  06.04-2010
  Son Giriş
  17.04-2014
  Saat
  11:30
  Yaşadığı Yer
  adana
  Mesaj
  44

  cevlik Emlak vergisi muafiyetinde rapor çilesine son

  Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığına özürlü vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikayetler neticesinde Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 03.06.2011 tarihli ve 57 Seri No’lu “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile özürlülerin emlâk vergisinde sıfır vergi uygulamasından yararlanabilmelerine yönelik esaslar yeniden düzenlendi.


  200 metrekareyi geçmeyen ve tek meskeni olan özürlüler, halen bina vergisi muafiyetinden yararlanabilmekte olmasına rağmen belediyelerin farklı uygulamaları ile karşılaşılabilmekte idi. Yeni düzenleme ile uygulamaya standart getirilmiş olup özürlü kişilerin sağlık kurulu raporlarında “süreklidir” ibaresi bulunması durumunda her yıl bu raporun tekrar istenmesi engellenmiş ve özürlü kimlik kartının da kabul edilmesi sağlanmıştır. Bu durumdaki özürlü vatandaşların meskeninin bulunduğu belediyeye bir kez dilekçe ile müracaat ederek bu belgeleri vermeleri yeterli olacak ve her yıl bu işlemleri tekrarlamaya gerek kalmayacaktır.
  Maliye Bakanlığı’nın 3.6.2011 tarihli 57 Seri Numaralı Tebliği ile özürlü kimlik kartı sahibi mükellefler, özürlü kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve bu Tebliğ ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaklardır. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir.


  Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise, sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek ve bu tebliğ ekindeki “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine raporun fotokopisini ekleyerek indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkün olacaktır.


  Diğer taraftan, ilk başvurudan sonra özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl yeniden verilmesi gerekmeyip, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulamasına devam edilecektir.

 4. #4

  turkuaz06

  toki taksidi ödeyenler içinde geçerli mi bu muafiyet.

 5. #5
  Üye
  Gulsen44 Avatarı

  Gerçek Adı
  Gülşen
  Üyelik Tarihi
  03.02-2011
  Son Giriş
  05.08-2016
  Saat
  20:43
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  329

  Gulsen44

  turkuaz06;

  Malesef toki taksidi ödeyenlerin elinde tapu olmadığı için geçerli değil,bizzat baş vurdum tapu olmazsa olmaz dediler....

 6. #6

  BelginCan

  Peki bu kanunda "çalışan engelli"lerede geçerli mi? Yani bu muafıyet çalışmayan engelli için mi?

 7. #7
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  12.10-2016
  Saat
  20:30
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  9.596
  Blog Mesajları
  4

  Kalem

  Bu emlak vergisi muafiyeti çalışan özürlüler için de geçerlidir. Yeter ki tek meskeni olsun ve sahip oldugu bu mesken de 200 metrekareeden az olsun. Onun haricinde başka şart yok.

  Burada önemli bir ayrıntının da altını çizmek istiyorum.
  İlgili Kanun'da geçen "...Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde..." ibareye göre 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken üzerinde intifa hakkı olan özürlü birey de bu emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor. Lütfen bu ayrıntı gözden kaçmasın... İntifa hakkı hakkında bilgilenmek için bakınız:İntifa hakkı

 8. #8
  Üye
  Gulsen44 Avatarı

  Gerçek Adı
  Gülşen
  Üyelik Tarihi
  03.02-2011
  Son Giriş
  05.08-2016
  Saat
  20:43
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  329

  Gulsen44

  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: ...ansızın... Mesajı Gör
  turkuaz06;

  Malesef toki taksidi ödeyenlerin elinde tapu olmadığı için geçerli değil,bizzat baş vurdum tapu olmazsa olmaz dediler....

  Bugün intifa hak sahibi olarak yeniden belediyeye gittim oradaki memura tüm detayları anlattım,tokiden ev aldığımı,elimde tapu olmadığını ama intifa hak sahibi olarak emlak vergisinden muaf olmak istediğimi anlattım,memur bilgisayardan iceledi bizde vergi kaydınız yok emlak vergisi ödemiyorsunuz dedi.Oysa geçtiğimiz ay olan haziran 21 de 99 lira emlak vergisi ödemiştim,ancak dekontu yanımda götürmemiştim bankaya gidip rica ettim bana bir fotokopisini verdiler,fotokopiyi memura gösterdim ama bu toplu konut emlak vergisi demezmi ! Sabahtan beri tokiden ev aldım diye anlatıyorum kadın sanki uykuda yada bambaşka bir dünyada gibi dediklerimi anlamıyor,böyle bilgisiz,işini bilmeyenler de hep bana denk gelir

  Neyse kısacası tokiden ev alanlar emlak vergisinden muaf olamıyorlarmış çünkü emlak vergisini bankaya toki adına yatırıyormusuz,toki başkanı,yetkilisi her kimse oda belediyeye topluca ödeme yapıyormuş...

  Tokiden ev alan varmı ? böyle bir uygulamayı, duyan bilen varmı ? 95 mt karelik bir ev için yılda bir defa emlak vergisi ne kadar bilgisi olan varmı ?

 9. #9
  Üye
  Kalem Avatarı

  Gerçek Adı
  Melek
  Üyelik Tarihi
  18.07-2010
  Son Giriş
  12.10-2016
  Saat
  20:30
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  9.596
  Blog Mesajları
  4

  Kalem

  Gülşen, böyle bir durum olup olmadıgını TOKİ'ye sorsana bi... Böyle belediyenin dedikleri gibi uygulama var mı? Yani meseleyi tam anlamadım çünkü...

 10. #10
  Üye
  Gulsen44 Avatarı

  Gerçek Adı
  Gülşen
  Üyelik Tarihi
  03.02-2011
  Son Giriş
  05.08-2016
  Saat
  20:43
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  329

  Gulsen44

  Sevgili Kalem,

  TOKİ'ye bilgi edinmek için mail gönderdim,gelecek olan cevabı burada siz arkadaşlarla paylaşacağım inşallah...

 11. #11
  Üye
  Gulsen44 Avatarı

  Gerçek Adı
  Gülşen
  Üyelik Tarihi
  03.02-2011
  Son Giriş
  05.08-2016
  Saat
  20:43
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  329

  Gulsen44

  Bana gelen cevap aynen söyle:  Bu mail size T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı web sitesindeki bilgi edinme başvuru formunda yazılmış bulunan talebe cevap olarak gönderilmiştir.


  Sayın Gülşen, Engelli olduğunuzdan bahisle emlak vergisinden muaf tutulmanız talep edilmektedir.Bilindiği üzere; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu emlak vergisi mükellefini, "Bina vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikiside yoksa binayı/arsayı/araziyi malik gibi tasarruf edenler" olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre, satışı yapıldığı halde alıcılar adına tapu tescil işlemleri yapılmayan binaların emlak beyannamelerinin İdaremiz adına verilmesi ve vergilerinin ödenmesi yasal zorunluluktur.Kat maliki sıfatını İdaremizin taşımasından dolayı yasaca Engellilere tanınan muafiyetten, konut alıcılarının faydalanması mümkün görülmemektedir. Bu muafiyetten yararlanılması ancak konut alıcıları adına tapu tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra mümkün olacaktır.Mülkiyetin devrine kadar geçen sürede emlak vergisinin İdaremizce ödeneceği ve konut alıcılarından tahsil edileceği satış sözleşmelerinde hükme bağlanmış olup, anılan sözleşme hükmüne uyulması hususu; Bilgilerinize arz/rica olunur.

 12. #12

  faruk01

  Arkadaşlar benim bir evim var 200 metre kareden aşagı fakat ben kiraya verip babamın evinde oturuyorum ve şu an 3 aydır işsizim bende bu haktan faydalanabilecek miyim birde şu var yaptıgım kira kontratına binayen maliyeye vergi vermekteyim bu durum nasıl olacak yardımlarınızı bekliyorum beni aydınlatırsanız sevinirim

  melek abla merhaba benim bir evim var kiraya verdim babamın evinde oturuyorum ben de faydalanabilirmiyim acaba

 13. #13

  satlas

  Arkadaşlar ev eşimin üstüne engelli raporu olan benim bende faydalanabilirmiyim vergi indiriminden ?

 14. #14
  Üye
  MUHENDIS Avatarı

  Üyelik Tarihi
  15.11-2012
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  16:41
  Yaşadığı Yer
  GÖNLÜM ADANA DA KALDI.
  Mesaj
  136

  MUHENDIS

  satlas engelli raporu ile degilde şu şekilde faydalanabilirsin.ev kimin adına ise ve tek meskeni var ise,sigortalı bir işte çalışmıyosa,HİÇ BİR GELİRİM YOKTUR hakkından faydalınır vergi ödemesin.Bunun için ilgili belediyenin emlak servisine baş vurman lazım.

 15. #15
  Üye
  ali79 Avatarı

  Gerçek Adı
  Ali
  Üyelik Tarihi
  17.12-2005
  Son Giriş
  14.10-2016
  Saat
  09:52
  Yaşadığı Yer
  Amasya/Merzifon
  Mesaj
  119

  ali79

  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  ...ansızın...;

  bende toki taksidi ödüyorum ve bu konu için bende tokiye yazmıştım ve gelen cevap aynen böyle idi...