Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yıllık izin başlıklı 102. maddesinde; Devlet memurlarının yıllık izin süresi,
-hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün,
-hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ifadesi geçmektedir.

Yine
657 sayılı Kanunun 102-103 üncü maddelerinde düzenlenmiş olan yıllık izinlerle ilgili olarak "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir." denilmektedir.

Soruma gelecek olursam; memuriyetten önceki özel sektörde 10 yılı aşkın hizmet yılımın, şu anki yıllık izin hakedişime bir katkısı olmadığını Kurumumu arayarak öğrenmiş bulunmaktayım. Aramızda benzer sorunu yaşayanlar var mıdır? Bu konuyu Kurumlarınız ile görüştüğünüzde farklı bir uygulama önerdiler mi? Kanunun detayına hangi yönetmeliklerden ulaşabilirim?