ENGELLİ ÇALIŞANIN DEVLETTE İSTİHDAMI KONUSUNDA KAFAMA TAKILANLAR VAR.
ENGELLİ ÇALIŞANIN DEVLETTE İSTİHDAMI.

4857 Sayılı İş Kanunu engelli çalışanların kamuda en az yüzde dört çalıştırılması gerektiğini özel sektördede yüzde üç çalıştırılması gerektiğini belirtmektedir.
Ancak yeni çıkan engellilerin devlet memurluğuna alınmaları hakkındaki yönetmelikte
MADDE 10- (1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3’ü dikkate alınır.
Denmekte buda bana göre 4857 den daha az bir alımın yapılmasını sağlayacağından bir karışıklık yaratabilir düşüncesindeyim.