View RSS Feed

Zalimin mazluma zulmünü görüpde müdehale etmeden seyirci kalan zalimin tarafındadır.

Neden taksim ?

Değer Biç
NEDEN TAKSİM ?

Taksime Sahip çıkmak mirasına sahip çıkmaktır. taksim meydanında sadece mehmet akiflerin öldürülmesi ve işçilerin üzerine ateş açılıp panzerlerle ezilmesi değil taksimde ısrarın nedeni. taksim meydanı 68 kuşağının öğrencilerin işçi memurlarla birlikte neredeyse hergün elemler gerçekleştirdiği bir meydandır. taksim meydanı bu direniş eylemleri nedeniylede burjuva cephesiyle halk cephesinin işçi cephesi proleter cephenin karşılıklı çarpıştığı gövde gösterdiği mücadele arenasıdır. eger düşman bizi arenalardan meydanlardan atmayı başarırsa dar alan sokaklarında sesimizi gücümüzü birleştirip, meydanlarda duruşumuzla burjuvaziye korku salmayı , ve etkili mücadeleyi sağlayamayız. 68 kuşağı yurtlardan fkf lerden fakültelerden çıkıp meydanlarda mücadelenin büyüyeceğini biliyordu. öğrenciler tam olarak işçi sahalarına inemediğinden, işçilerle işsizlerle memurlarla emeklilerle meydanlarda buluşup mücadeleyi yükseltmek için birlikte hareket edip özellikle taksime çıkıyordular. burjuva cephesi meydanların önemini en az bizim kadar bilmekte. eger bizi arenalarımızdan çıkarmayı başarırsa zafer eldeetmiş olacak. meydanları bize yani halka proletaryaya işçilere öğrencilere memurlara kapatıp, en ufak anayasal hak arama eylemine bile müsadee etmeyip izinde vermeyecektir, bu bugünde görünür durumda. eger böyle bir zafer eldeederse burjuvazi meydanlarda zafer kutlamarını yapacaktır. meydanlar burjuva kültürüne popüler kültüre sonunakadar açılacaktır. halk konserleri yerine , pop konserleri, halk toplantıları eylemleri eğlenceleri yerine, yoz burjuva parti kutlamaları, geceleri düzenleyecektir. bunlarlada yetinmeyip meydanları uluslar arası alan ticaretiylede kar dolar kazanma yoluna girecektir. uluslar arası pahalı eğlence şirketlerini davetedecektir. böyle bir durum burjuvazinin zaferi proleteryanın meydan yenilgisi olur. meydan mücadelelerinde kazanamassan zaferinde olmaz safdışı kalıp yenik hareketetmek zorunda kalırsın. haziran gezi ayaklanmasında meydanların önemini görüp anlamışızdır. faşizmin saldırıları meydanlarda olduğundan dünya ölçeğinde türkiye faşizmine tepkiler oldu. türkiye faşizmine karşı meydan mücadelesi olmasaydı faşizm dünyaya teşhir olmayıp haklılığımız direnişimiz görülmeyecekti. burjuvazi devlet organın faşizm zor ayğtıyla bize meydanları yasaklaması bu nedenleri içeriyor. bizi meydanlardan mahallelere sokaklara pürküttüğünde birleşip meydanlarda gövde olduğumuz gibi olamayacağız ve dünyada bizden mücadelemizden bihaber olacak. biz sokaklarda sıkıştığımızda direndiğimizde çatıştığımızda burjuva elinde bulundurduğu medya tekellerinin tvlerinde radyolarında gazetelerinde bizi marjinal, 3-5 çapulcu teröris olarak , dünyaya ve mücadeleden uzak olanlara haksızmışız gibi yayınlayacaktır. bunlar 12 eylülde burjuvazinin faşist darbesinden günümüze dek çokça yaşandı. burjuvazi propagandasını tvleriyle yaptı. halkın gecekondularını yıkarken halkı suçlu olarak gösterdi. öğrenci boykotlarını, işçi fabrika direnişçilerini suçlu olarak gösterdi, jandarma polisle halka saldırmayı meşrulaştırmaya çalıştı. gazi mahallesi ayaklanmasından susurluğa, kontrgerilla katliamlarına, cezaevi işkencelerine, köy yakmalara, çocuk tutsaklara tecavüzlere kadar burjuvazi halkı ezerken sömürürken kitlesel tepki eylemlerini engellemek , tüm kesimlerden suçlarını gizlemek için olası halk ayaklanmaları çıkmamasıiçin demogojik yalan haberlerini seyredenlere empoze etti. meydanları kaybedersek burjuvazinin bu telkkin yöntemi, kitlelerin görüşünü yayın organlarıyla kapatması, kafaları karıştırıp zihiiinleri bulandırıp kitlelerin bilinçli hareket etmesine neden olacak gerçekleri yalanlarıyla malüpüle edecek örtüleyecek amacına tam ulaşacak. pasifleşmiş kararsız haklarını aramak için biraraya gelemeyen kitleler yaratacak. dini inancı sömürerek kullanarak, futbolu, tv dizilerini uyuşturucuyu, bilgisayar oyunlarını, kullanarak uyuşturamadığı bilinçli kitleleri , mücadeleyle paraler gelişen gündemleri çarpıtarak sunup kitleleri engellemeyi gerçekleştirecek. bunların olmaması için meydanlarda olmalıyız. burjuvazinin halkı sıkıştıramadığı yer meydanlardır. köy mahalle sokak kasaba ilçelerde bizi sıkıştırabiliyor fakat meydanlarda birleştiğimizde sıkıştıramıyor dağıtmaya çalışıyor. adil adaletli yaşam ülke istiyorsak , sömürüz sınıfsız yaşam istiyorsak meydanlarda olmalıyız taksimde olmalıyız. geldiğimiz tarih önemli bu tarihlerde meydanlar belirleyecek geleceği, tunus, mısır,vs.. meydanları türkiye meydanları belirleyecek geleceği. soğuk savaş 2. emperyalist paylaşım savaşından bugüne durgun geçen yıllar sona erdi. sosyalist sovyetler cumhiriyettler birliğinin , emperyalizmin dünyayı ülkeleri ulusları işkal edip paylaşmaması için sömörgeleri yapmaması için yenilgiyi gözealıp emeryalizmi 60 70 yıl durdurması sona ulaştı. emperyalizm durağanlıktan savaşsızlıktan fazla üretip krizli bunalım geçiriyor, ve yeniden paylaşım yapmak için , kirizini bunalımını atlatmak için savaşlar çıkartıp ulus ülke işkallerine başvuruyor. ırak, libya, afkanistan, suriye, vs.. ülkeleri işkalediyor. işe bu 21.yüzyıl emperyal çağ emperyalist çağ emperyalizmin egemenliği altında emperyalizmin dünyaya hakim olduğu çağ. bu çağ aynı zamanda emperyalizmin saldırılarına karşı , halkların ulusların ülkelerin karşı saldırıyla ayaklanacakları direnecekleri, sovyetler benzeri devrimler yapacakları bağımsızlıklarını koruyacak yeni bağımsızlıklarını eldeedecekleri çağ. bu çağda şehir şavaşları çokça olacak buyüzden şehirlerde halk meydanları emperyalizme uşaklarına işbirlikçilerine bırakmamalı, faşist kolluk güçlerine kuvvetlerine bırakmamalı meydanlara sahip çıkmalı. işçilerin halkların kaleleri meydanlardır , düşman emperyalizm burjuvazi hep halkı sindirmek için halkın kalelerine saldırır. kalelerimizi savunalım taksimi savunalım taksim kalemizdir.
Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum