1-4 Aralık 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Fuarı
View RSS Feed

GUMANE

Unutma menı

Değer Biç
Yarpaq üstə solan, gülüm, sözün var mənə
canım, gözüm?!
Töküldü ağacın yarpaqları, unutma məni.
Sevən sevəni unutmaz, unutma məni.
Sevdik bir-birimizi, mən ölsəm də,
Sevərəm səni, unutma məni.
Gələrsən, məzarım üstə, qoyarsan təzə gülləri,
unutma məni.
Sənin gülün idim, soluram indi, bağışla məni,
unutma məni.
Sevişdik, əhd-peyman kəsdik,
“Ölüm ayırar bizi” – dedik,
Ölüm ayırır indi bizi, unutma məni.
Sevib-yaşamaq gözəldir,
Sevib yad etmək, “unutma” demək,
Sevginin başlanğıcıdır, unutma məni!

Etiketler: Boş Etiket Ekle / Değiştir
Ana Sayfa Bölümleri
Diğer

Yorum