Her iki kol ve bacağın hareket gücünü kısmen kaybetmesi; dört ekstremitenin kaslarında görülen güç azalması; kuadriparezi