PDA

İmajlı Sürüme Sıçra : Üniversite 2. Öğretim harçları için engellilere avantaj var mı?EnemyHunter

26.09-2012, 20:04
%40 ve üzeri raporu olanlar üniversite 2.öğretim harç ücretlerinde engellilere tanınan hak var mı ? yoksa sadece açık öğretim için mi geçerli ?

redkit

08.10-2012, 21:06
Kredi ve Yurtlar Kurumu (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kredi_ve_Yurtlar_Kurumu&action=edit&redlink=1) Genel Müdürlüğü'nün öğrenci yurtlarından özürlü öğrenciler istemde bulunmaları halinde öncelikle yararlanabilmesi sağlanır. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde özürlü olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile P indirim yapılmaktadır.

naser34

08.10-2012, 21:28
İkinci öğretim ve uzaktan eğitimde engellilere raporundaki oran kadar indirim uygulanıyor.

Cumali

08.10-2012, 22:11
yooo ben 2 ogretımım hıc bır ındırım olmadı 1 lıra dahı ındırmedıler 385 tl harc yatırdım yanı benım bıldım kadarıyla yok olsaydı hocalar bana derdıı

naser34

08.10-2012, 23:08
29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28396


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2012/3584
Ekli “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 27/8/2012 tarihli ve 21512 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ
HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
TESPİTİNE DAİR KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları
MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.
(3) Öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.
Genel esaslar
MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.
(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.
(3) Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.
(4) İkili andlaşmalar çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.
(5) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri hakkında 11 inci madde hükmü uygulanmaz.
(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


medikososyal de harçlar bölümüne git bu kanunu söyle raporunu ibraz et indirimini geri alabilirsin.(Ben istanbul üniversitesi uzaktan eğitimde lisans öğrencisiyim %87 engelliyim 481 ödemem gerekirken 60 küsür ödedim.)


Bu linke bir bak (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr %2Feskiler%2F2012%2F08%2F20120829.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler %2F2012%2F08%2F20120829.htm)

Cumali

09.10-2012, 03:10
şımdı ben paramı gerı alabılırmıyım:D bana bısey demedıler ama:confused: raporum yuzde 80

hüseyin yılmaz

09.10-2012, 07:16
Peki bu indirim için hangi kuruma ve nasıl ulaşmalıyız raporu YÖK mi yollayacağız ya da üniversiteye mi vereceğiz biraz açarmısınız bizlere bir yol gösterin

marto1

09.10-2012, 11:34
cumali bey Kayıt esnasında bunları zaten belirtirseniz onlar gerekli işlemleri yapıcaklardır indirim vs

Cumali

09.10-2012, 18:35
Ben kayit yaparken her belge verdim ki engeli oldum icin memleketime geciş onceli verdiler.rapor asli gbi damgasiyla verdim

marto1

12.10-2012, 10:59
Cumali kardeşim Resmi gazetedeki yazıyı göster Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-1.htm) linkide bu yapmak zorundalar buda seni ilgilendiren bölümü

Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.