PDA

İmajlı Sürüme Sıçra : Vasinin sorumlulukları nedir?leventucgul

15.06-2012, 16:20
vası gorevlerı nelerdır ......

vası olan kısının sorumlulukları nelerdır
vası olan kısı kısıtlı adayın maasını ne kosullarda ceker
vası olan kısı bakım parası alırmı devletten


bılgılendırırsenız sevınırım saygılar sevgıler

susuşum'B'aşkaydı

15.06-2012, 16:29
***Vasi, kendini idareden aciz kişilerin hukuki işlerini görmek için atanır. Atamayı mahkeme yapar. ‘vesayet altındaki kişinin hayatının idamesi için her şeyi yapar’ diyeyim. Bunun içinde malvarlığının muhafaza altına alınmasından kişiliğine özen göstermeye kadar geniş bir görev yelpazesi vardır. Yalnız vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasaktır. Sorumluluğa gelince: Vasi olan kişi bu görevi yerine getirirken iyi bir yönetimin göstereceği özeni göstermelidir. Vasi görevini yerine getirirken kusurlu davranışı ile vesayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumludur...

leventucgul

15.06-2012, 19:37
pekı vası olmadan kısıtlı adayı maasını cekebılırmı ?
yada kısıtlı olmadan vası kısıtlının maasını cekebılırmı ?

leventucgul

19.06-2012, 14:18
1.Mümeyyiz Çocukların Hesap Açtırması


Henüz rüşt yaşına (18 yaşın ikmali) erişmiş olmamakla beraber, belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış ve temyiz kudretine (makul surette hareket edebilme iktidarı) sahip çocukların, kendilerine herhangi bir borç yüklemiyen muameleleri için kanuni temsilcilerinin rıza ve muvafakatlerine ihtiyaç olmadığından, bu durumdaki mümeyyiz çocuklar, kendi adlarına hesap açtırmaya ve bu hesaplardan para çekmeye yetkilidirler.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür hesapların sadece tasarruf amacına yönelik olması olup, çek ve benzeri cari hesaplar açılmasının uygun olmayacağıdır.Vesayet (Vasi)

Velayet altında bulunmayan küçüklerle (ana-baba ölmüş veya velayet her ikisinden alınmış) kanunda ön görülen nedenlerden dolayı kendi kendilerini idare etmekten aciz bulunan reşit kimseler, (bir sene veya daha fazla süreyle mahkümiyet, akıl hastalığı, akıl zayıflığı - israf, ayyaşlık - kötü hal, kötü idare) mahkemece vesayet (hacir) altına alınır ve bu durumda olan kimseler adına hukuki muamelerde bulunmak üzere vasi tayin edilir. Dolayısıyla, vesayet altındaki kimseler kendi adlarına hesap açtıramazlar ve daha önce açtırdıkları hesaplardan para çekemezler.
Bu gibi kimseler adına hesap açtırmaya veya hesaptan para çekmeye kanuni temsilcileri olarak vasileri yetkilidir. Bununla beraber, açılacak hesapların yinede vesayet altındaki kimseler adına açılması (....... adına vasisi ........) hususuna dikkat edilmelidir.Kayyım;

Vesayet altına alınma nedenleri bulunmamakla beraber gaiplik, hastalık gibi nedenlerle işlerini bizzat yapmak imkanından mahrum bulunan kimselere yalnız belirli iş veya işler için Sulh Mahkemeleri tarafından kayyım tayin edilir.
Kayyıma verilen işler arasında hesap açtırma ve hesaptan para çekmek gibi işler de mevcutsa, kendisine kayyım tayin edilen kimselerin bu işlemleri yapma ehliyeti yoktur. Bu işler için kayyımın iştiraki gerekir.