PDA

İmajlı Sürüme Sıçra : ÖMSS 2012 sınav başvuru kılavuzu yayınlandıSayfalar : [1] 2

destkop

17.02-2012, 13:07
Özürlü Memur Seçme Sınavı başvuru kılavuzu ve detayları belli oldu:

İşitme Engelli Adaylar İçin İşaret Dili ile Görüntü Dosyaları (http://dokuman.osym.gov.tr/media/omss2012/OMSSGoruntuDosyalari.zip)
Görme Engelli Adaylar İçin Ses Dosyaları (http://dokuman.osym.gov.tr/media/omss2012/OMSSSesDosyalari.rar)

Başvuru Kılavuzu (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59222/h/2012omsskilavuzyeni1722012.pdf)
Başvuruda Adayların İzleyeceği Yol (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59223/h/basvuruda-adaylarin-izleyecegi-yol.pdf)
ÖMSS/Kuraya Katılacak Adayların Dikkatine (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59218/h/2012-omss-kuraya-katilacak-adaylarin-dikkatine.pdf)
Aday Başvuru Formu (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59219/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-aday-basvuru-formu.pdf)
Başvuru Merkezleri (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59220/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-basvuru-merkezleri.pdf)
Orta Öğretim Kurumları Kitapçığı (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59221/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-ortaogretimkurumlar-.pdf)http://i.imgur.com/sAg3k.png


BASIN DUYURUSU (17 Şubat 2012):
2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS): Başvurular

03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” uyarınca Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Merkezimiz tarafından 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.

ÖMSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar başvuracaklardır. Sınava girmesi gereken bu adaylariçin başvuru süresi 20 Şubat 2012 tarihinde başlayacak, 2 Mart 2012 tarihinde sona erecektir.

Kuraya; ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunu olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır. Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru süresi 14 Mayıs 2012 tarihinde başlayacak, 25 Mayıs 2012 tarihinde sona erecektir.

Tüm adayların başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı özür grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini, kendileri için yukarıda belirtilen süreler içinde almaları gerekmektedir.

Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ÖMSS’de ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacaklardır.

2012-ÖMSS Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden yayımlanmıştır. Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2012-ÖMSS Kılavuzunda yer almaktadır. ÖMSS’ye ve kuraya başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI (http://www.osym.gov.tr/belge/1-13171/2012-omss-ozurlu-memur-secme-sinavi.html)

________________________
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bu sene ilk kez düzenlenecek ve 29 Nisan 2012'de yapılacak Özürlü Memur Seçme Sınavı'na (ÖMSS) başvuruların 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.
Demir yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol gereği bu sınavın kendilerince yapılacağını ifade etti.
Sınavın 29 Nisan 2011 Pazar günü gerçekleştirileceğini belirten Demir, ÖMSS'nin 81 il merkezinde saat 10.00'da başlayacağını belirtti.
Adayların kendi bulundukları illerde sınava başvuracaklarını ve gireceklerini anlatan Demir, “KKTC ve yurt dışından müracaat edeceklerse Ankara'da sınava girecekler” dedi.

Sınav ücretinin 25 TL'sini kendileri karşılayacak”
Sınava ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim programlarından mezun olan veya 2012 yılı itibariyle mezun olabilecek durumda olan sağlık raporlarında yüzde 40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen adayların başvuracağını bildiren Demir, yüzde 40 altında özür derecesi olanların bu sınava katılamayacaklarını kaydetti.
Sınava girecek adaylar için başvuruların 20 Şubat-2 Mart 2012 tarihleri arasında alınacağını bildiren Demir, yerleştirme başvurularının ise 14-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.
Özürlü vatandaşların sınav ücretinin sadece 25 TL'sini karşılayacağını, geri kalan kısmının ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ödeneceğini aktaran Demir, kuraya katılım ücreti olarak ise özürlü vatandaşlardan 10 TL talep edileceğini kaydetti.

“Özür gruplarına göre ek süre verilecek”
Sınavda adaylara özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun “genel yetenek” ve “genel kültür” alanında 60'luk testler uygulanacağını ve sürenin 60 dakika olacağını kaydetti.
Adaylara özür gruplarına göre ek süre verileceğini de bildiren Demir, “Her il merkezinde Sağlık Bakanlığımız bir ambulans ve bir Acil Tıp Teknisyeni hazır bulunduracaktır. Özürlü vatandaşlarımızın başvuru ve sınav merkezlerine taşınmaları için yerel yönetimlerin desteği talep edildi ve bu kapsamda girişimler devam ediyor” dedi.
ÖMSS'nin tüm özür gruplarına ve durumlarına uygun nitelikte bir yapıya bürünmesi için Kasım 2011'den itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Demir, bu kapsamda özür grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin bulunduğu bir 'ÖMSS Bilim Kurulu' oluşturduğunu bildirdi.
ÖMSS Bilim Kurulu'nun, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık bakanlıklarında özürlülerle ilgili çalışmalar yapan uzmanlar, öğretmenler, doktorlar,özürlü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yaptığını dile getiren Demir, özürlülerin yoğun olarak tedavi edildiği bazı merkezlerin ziyaret edildiğini ve buradakilerin görüşlerinin de alındığını kaydetti.

“Öncelikli olarak özür grubu belirlenecek”
Çalışmaların sonuçlarının bir rapor halinde ÖSYM'ye sunulduğunu ve böylece ÖMSS için bir rehber oluşturulduğunu ifade eden Demir, bu komisyon raporu ışığında ÖMSS Kılavuzu'nun hazırlandığını belirtti.
Demir, “Sınava başvuracaklar, önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının il veya var ise ilçe müdürlüklerine giderek orada hangi özür grubunda ve durumda sınava gireceklerini belirleyecek ve bu durumu belirten 'ön kabul ve taahhüt belgesini' imzalayarak ÖSYM başvuru merkezlerine getirecekler” diye konuştu.
ÖSYM il temsilciliklerinden ve başvuru merkezi olarak çalışan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, adayların şahsen başvurmaları ve resimlerini çektirmelerinin gerektiğini anlatan Demir, “ÖMSS tasarlanırken, özürlü vatandaşlarımız arasında adil ve hakkaniyet çerçevesinde bir sınav oluşturulabilmesi için azami gayret gösterildi ve onların özür grubu ve durumlarına yönelik sınav düzenlemeleri ve uygulamalar gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı” dedi.

Büyüteç, insülin iğnesi, kulaklık, baston koltuk değneği kullanılabilecek
Bazı adaylara ayrı soru kitapçıkları tasarlanacağını, bazılarına ise sınav uyarlamalarıyla özürlerinden doğan dezavantajların giderileceğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
“Mesela, görme özürlü vatandaşlarımız için şekilli olmayan sorular sorulacak, isteyene 16 veya 18 punto soruları basılmış olan soru kitapçıkları verilecek. İsteyenlere ise okuyucu ve işaretleyici verilecek. Okuyucu talep edenlere zaman kaybını telafi etmek üzere ek süre verilecek.
İşitme engelliler için uzun paragrafları içermeyen, karmaşık olmayan nitelikte sorular sorulacak. Algılama güçlüğü dikkate alınarak, bunlara ek süre verilecek. Benzeri şekilde zihinsel engelliler ve genel özürlü grupta olan, ancak özgül öğrenme güçlüğü, yaygın gelişim bozukluğu gibi durumları bulunanlar için de sınav düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Birçok özürlü vatandaşımızı tek bir sınıfta sınav yapma zorunluluğu doğacak.”
Başvuru sırasında belirlemek koşuluyla özürlülerin sınavda özürlerinden kaynaklanan dezavantajı ortadan kaldıran, yaşam koşullarını sürdürmelerine yol açan ve sınavı daha rahat geçirmelerini sağlayan araç ve gereçleri kullanabileceklerini belirten Demir, “Ortopedik özürlüler baston koltuk değneği, görme özürlüler elektronik olmayan büyüteç, işitme engelliler kulaklık, şeker hastaları insülin iğnesi kullanabilecekler. Bu araç ve gereçlerin neler olduğu kılavuzda belirtilecek” diye konuştu.

“Tuvalet izni var”
ÖSYM sınav kuralları ve yasaklarının aksi belirtilmedikçe aynı şekilde uygulanacağının altını çizen Demir, “Ancak adayların tuvalete gitmelerine müsaade edilecek. Diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da emanet alınmayacak ve kılavuzda müsaade edilen araç ve gereçler dışında sınav yasakları kapsamında olan hiçbir şey sınav binalarına alınmayacak” dedi.
ÖMSS sınavına çok sayıda özürlü vatandaşın müracaat etmesinin beklendiğini ifade eden Demir, “Sınava girecek adayların her birinin özür grubu ve niteliği kuşkusuz diğerlerinden farklıdır. Aynı özür grubunda bile özür derecelerinin farklı olması, özür sahiplerine farklı uygulamaları gerekli kılmaktadır. Böylesine zor bir sınavı gerçekleştirmek için yaklaşık 4 ay gibi bir sürede, hem merkezimizde hem de ilgili bakanlıklarda yoğun bir çalışma sergilendi ve sınava kadar da devam edecek” diye konuştu.
Adayların rahat olacakları fiziksel mekanların bulunmasına, sınavlarda görev alacak personelin tespitine ve eğitilmesine, ÖMSS sınav yönergesinin
sınavda görev alacak koordinatörlerle paylaşılmasına ve sınavla ilgili kurum içinde ve dışında görev alacaklara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam edildiğini anlatan Demir, “Daha önce böyle bir sınavın yapılmamış olması, aday kitlenin sınava yönelik yetenek ve kabiliyetlerinin bilinmemesi nedeniyle ÖMSS'ye yönelik bazı uygulamaların kararlaştırılması kolay olmamıştır” diye konuştu.
Bütün zorluklara rağmen tüm özürlülere mümkün olabilecek en adil sınav ortamının oluşturulduğunu belirten Demir, sınav sonuçlarının analizinin, iyileştirilmesi gereken alanları göstereceğini kaydetti.

Sınav ÖMSS, 3 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” gereği lise, önlisans ve lisans mezunu özürlülerin devlet memuru olabilmeleri için yapılacak. Yerleştirme ise kurayla merkezi olarak gerçekleştirilecek.
Sınav ve kuranın içeriğine, eğitim durumu ve özür grupları itibarıyla ÖMSS'nin yapılacağı yer ve zamana, kuranın duyurulması, ÖMSS'de eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla yer alacak konularla testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, özür grupları itibarıyla öngörülecek sınav süreleri, uygun refakatçi temin edilmesi, başvurular, tercihler, ÖMSS'de alınan puanlar ve yerleştirme, sonuçların adaylara ve kurumlara

alidulger

17.02-2012, 13:15
“Özür gruplarına göre ek süre verilecek”
Sınavda adaylara özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun “genel yetenek” ve “genel kültür” alanında 60'luk testler uygulanacağını ve sürenin 60 dakika olacağını kaydetti.

ozaman buyuk bır ıhtımal kpss ye yakın soru tıplerı gelebılır 60 soru 60 dk ıyı hayırlı olsun

nacar

17.02-2012, 13:24
rapor ile ilgili açıklama yapmamış demi

ekinos

17.02-2012, 13:36
resmi başvuru yapacağımız okuldamı çekincez acaba öyle dio

alidulger

17.02-2012, 13:36
rapor ile ilgili açıklama yapmamış demi
sağlık raporlarında yüzde 40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen adayların başvuracağını bildiren Demir, yüzde 40 altında özür derecesi olanların bu sınava katılamayacaklarını kaydetti.

BALTAZAR_79

17.02-2012, 13:42
Evet genel yetenek ve genel kültürden 60 şar soru sorulacak, toplamda 120 soru sorulacak. KPSS tarzında olacak yani, yüksek ihtimalle 5 şıklı olacak ve yanlışlar doğruyu götürecek, herkezin tahmin ettiği gibi yani, böyle olması daha iyi, yanlışların doğruyu götürmesi lazım.

Nacar kılavuz bugün yayınlanır; raporlar da netlik kazanır, OSYM nin sitesini takip edecez.

ekinos; "resmi başvuru yapacağımız okuldamı çekincez acaba öyle dio"

Cevap: "ÖSYM il temsilciliklerinden ve başvuru merkezi olarak çalışan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, adayların şahsen başvurmaları ve resimlerini çektirmelerinin gerektiği" yani OSYM nin başvuru merkezlerine, hem de, başvuru merkezi görevi yapan okullara yapılacak, hangisine başvurursan başvur fotoğrafı orada çektireceksin.

Nacar arkadaş da; kaç yılındaki raporlar geçerli veya değil diye sormuş ama o belli değil daha, kılavuzda netlik kazanacak, o konu.

nurdane

17.02-2012, 13:43
ortaokul mezunu gırebılıyor mu

DİLEKREM

17.02-2012, 13:47
Kura lar ne olacak klavuz dedıkleri hafta sonu mu açıklanacak

Bio

17.02-2012, 13:47
120 soruya nasıl 60 dk veriyorlar toplamda 60 soru bence

okan05

17.02-2012, 13:49
nasıl şimdi 120 soru 120 dk mı olacak sınav yoksa 60 sorumu soracaklar ? güncel konulardanda soru çıkacak mı peki

nurdane

17.02-2012, 13:53
bio oratokullar gırıo demı kanka:):)

savaş kılıçaslan

17.02-2012, 13:54
% 50 engel raporu olan zihinsel engelliler sınava tabi tutulacakmı acaba bilgisi olan varmı.

Bio

17.02-2012, 13:54
Sınav ÖMSS, 3 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” gereği lise, önlisans ve lisans mezunu özürlülerin devlet memuru olabilmeleri için yapılacak. Yerleştirme ise kurayla merkezi olarak gerçekleştirilecek.... eğer buna göre alınma şartı konucaksa burada raporlarla alakalı yeni yönetmenliğe göre rapor alınma şartı vardı raporlarla alakalı net bir açıklama yok kılavuz bi yayınlansın bakalım....

nurdane

17.02-2012, 13:56
ee ortaokullar kura yontemı yok mu

BALTAZAR_79

17.02-2012, 13:57
Bio; 120 soruya 60 dk. vermiyorlar,

"Sınavda adaylara özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun “genel yetenek” ve “genel kültür” alanında 60'luk testler uygulanacağını ve sürenin 60 dakika olacağını kaydetti."

Görüldüğü üzere; genel yetenek ve genel kültürden 60 şar soruluk "TESTLER" diyor, sadece bir test demiyor, yani ayrı ayrı 60 soru, toplamda 120 soru sorulacak.


nurdane; ortaokul mezunu kuraya girecek, sınava girmeyecek.

nurdane

17.02-2012, 14:00
ok bıo sagolasın allah senı bu sıteden eksık etmesın:):)

fry

17.02-2012, 14:02
genel yetenek genel kültür derken bugüne kadar cıkmamıs olan ilk türk tarihi geoletri filanda varmı acaba bunlar tam olarak 20 subattamı belli olacak??

BALTAZAR_79

17.02-2012, 14:02
% 50 engel raporu olan zihinsel engelliler sınava tabi tutulacakmı acaba bilgisi olan varmı.

Evet siz de sınava gireceksiniz.

sevgidostu

17.02-2012, 14:06
Herkeze Geçmiş OLSUN Artık Her Sorumuzun Cevabını Bulabiliriz.

Yukarıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

ayşe kara

17.02-2012, 14:08
ortaokul mezunlarıda bu sınava girebilecekmi

nurdane

17.02-2012, 14:10
kura ıle aysegul yayınlandı

fry

17.02-2012, 14:18
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel veGüncel Sosyoekonomik Konular 6

Birtan07

17.02-2012, 14:22
Arkadaşlar yine bir düzeltme yapalım
Klavuzdan alıntıdır

"Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır."

savaş kılıçaslan

17.02-2012, 14:23
vermiş olduğun bılgıler için tesekür ederim kardeş.

alidulger

17.02-2012, 14:25
soru sayilari guzel 60 soru sorular acık ve net birazda basit olacak gorusurndeyim 60 dk olcagı ıcın surekli yada surelı rapolar ıcın hala bır ses yok

nurdane

17.02-2012, 14:27
klavuzdan ben anlayamadım liseye gıden ortaokul mezunu bırsı ortaokul olarak gırebılıyor mu

ali fikri

17.02-2012, 14:27
yüzeysel okudum fakat takıldığım nokta rapor tarihinin önemi nedir ? Mesela benim 7. ayın 2010'U ve sürekli ibareli !!! yeniden almamıza gerek varmı !!! şimdiden teşekkürler...

Birtan07

17.02-2012, 14:29
klavuzdan ben anlayamadım liseye gıden ortaokul mezunu bırsı ortaokul olarak gırebılıyor mu
Mezun olabilecek durumdaysanız girebilirsiniz.

çamlıca

17.02-2012, 14:30
Rapor meselesi muallakta kalmış.

destkop

17.02-2012, 14:30
arkadaşlar benim özürlü raporumda engel türü zihinsel ve altında ruhsal ve duygusalda işaretli ben hangi sınıflandırma gurubunda oluyorum

nurdane

17.02-2012, 14:31
ben dııl ya bı tanıdık lıseye gıdıo fakat lıse bırde ortaokul mezunu olarak gırer mı

nurdane

17.02-2012, 14:33
lise e gıden bır akrabam var o bu sınava ortaokul olarak basvuru yapabılır mı arakadaslar

destkop

17.02-2012, 14:35
arkadaşlar benim özürlü raporumda engel türü zihinsel ve altında ruhsal ve duygusalda işaretli ben hangi sınıflandırma gurubunda oluyorum

vahe

17.02-2012, 14:35
aslında açık en son yayınlanan yönetmeliğe göre alınmış rapordan bahsediliyor.

Bio

17.02-2012, 14:35
benim anladığım önce 14 01 2012 yayınlanan yeni rapor yönetmenliğnie göre rapor istenmesi :(

Birtan07

17.02-2012, 14:38
ÖMSS ve kuraya; 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girenÖzürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları HakkındaYönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporları ilebelirlenmiş olan adaylar başvurabileceklerdir. Özürlü sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha azözürlü olduğu belirtilen adaylar ÖMSS ve kuraya başvuramazlar.


Yani 16/12/2010 den önce rapor alanlar tekrar rapor alacaksınız . İşte bu sıkıntı olacaktır.

Mevzuat :http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120114-10.htm

BALTAZAR_79

17.02-2012, 14:58
Evet arkadaşın dediği doğru eski raporlular sıkıntılı olmuş, net bir açıklama yapmamışlar, ama en son çıkan yönetmelikteki madde işleme konarsa baya bir sıkıntı olur, eski raporlu arkadaşlar için. Yönetmelikte:

"16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır."

diyor, bunu uygularlar mı, uygulamazlar mı göreceğiz, hayırlısı artık.

alidulger

17.02-2012, 14:58
ozaman cogu insan yenilemeye calişcakta 10 gun yeterli olurmu ben 1 ayda zor almıstım

mac72

17.02-2012, 15:00
4 yanlış 1 doğruyu götürüyo hadi hayırlı olsun..:) ÖSYM öyle paranoya yapmışki sınava getirilmeyecek eşyaların içinde, bende paranoya hakkımı saklı tutuyorum..:) her adaya farklı cevap anahtarı :rolleyes: ilginç..:)

alidulger

17.02-2012, 15:04
bence dogru uygulama yanlısın dogruyu goturmesı sonucta ıyı olanın hakedenın kazanacagı bır sınav olsun atıyımda tutsun olmasın

Birtan07

17.02-2012, 15:04
O zaman işler değişir. çoğu kişii tekrar rapor alacaksa , rapor için en az 1 ay içinde cevap alınır ve zaten başvuru haftaya başlıyor ve 10 gün sonra bitiyor. Trajikomik bir durum .

nurdane

17.02-2012, 15:05
Rapor yenıleme kesın mı ya raporusuresızse

gerkurt

17.02-2012, 15:05
arkadaşlar,
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankarıyı aradım Ropru sürekli olan engelliler başvuru yaılabileceğini söylediler bilginize
0 (312) 229 55 11

ribeyro89

17.02-2012, 15:07
haydaaa rapor tarihime bak 15/12/2010 bir gün önce almışımm ne yani sınava giremiyecekmiyiz ???:confused::confused:

Birtan07

17.02-2012, 15:08
gerkurt;

Teşekkür ederim arkadaşım sağol ;)

alidulger

17.02-2012, 15:09
arkadaşlar,
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankarıyı aradım Ropru sürekli olan engelliler başvuru yaılabileceğini söylediler bilginize
0 (312) 229 55 11

:) şimdide ben gıremıyom 2010 dan oncekı raporlardamı sureklı yazarsa gırcek benım 2011 tarıhlı 2 yıllık rapor

fullmoongokturk

17.02-2012, 15:13
Sınavda adaylara özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun “genel yetenek” ve “genel kültür” alanında 60'lık testler uygulanacağını ve sürenin 60 dakika olacağını kaydetti" Bu deyime göre demek ki genel yetenek: 30, genel kültür ise 30 soru olacaktır ve 60 dakika süre verilecektir.

E.Dyr

17.02-2012, 15:15
SINAV ÜCRETİ (ADAY) : 25,00 TL (SINAV ÜCRETİ SINAVA GİRECEK HER
BİR ADAY İÇİN 100,00 TL’DİR. 25,00 TL ADAY TARAFINDAN 20 ŞUBAT-2 MART 2012 TARİHLERİ
ARASINDA İLGİLİ BANKALARA YATIRILACAKTIR 75,00 TL İSE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI TARAFINDAN SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN ÖSYM HESABINA
YATIRILACAKTIR.)
SADECE KURAYA KATILACAK
ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ : 10,00 TL (BU ÜCRET ADAY TARAFINDAN
14-25 MAYIS 2012 TARİHLERİ ARASINDA İLGİLİ BANKALARA YATIRILACAKTIR.)

Şimdi 25 lira ilk etapta yatacak sonraki Aday ücreti nedir?
Benim raporum sürekli bakalım bende bir arayayım o numarayı

sedatmir

17.02-2012, 15:17
arkadaşlar yeni rapor alınma zorunluluğu oldugunu nerden çıkardınız ? 14 ocak 2012 de yayınlanan yönetmelik linki aşağıda sürekli raporlar için ben gerekli olmayacağını çıkardım kısmen okudugum yazıda kesin bir bilginiz varsa maddesini yazarmısınız.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
MADDE 17 – (1) 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.
Kazanılmış haklar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.


Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120114-10.htm)

baran sertaç

17.02-2012, 15:17
rapor konusu muamma nerden alacaz yeni raporu yetişirmiki10 güne

baran sertaç

17.02-2012, 15:20
süper rapordan kurtardık

E.Dyr

17.02-2012, 15:20
1.5 Bu sınavın sonuçları;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III)
ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve
kefalet sandıklarına,
b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara
bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden
diğer kamu kuruluşlarına
özürlü personel alımlarında kullanılacaktır. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak özürlü öğretmen
alımlarına ilişkin yerleştirme işlemleri de, ÖMSS sonuçlarına göre ilgili Bakanlık tarafından
yapılacaktır.

Girilebilecek yerler tanımlanıyor.

alidulger

17.02-2012, 15:20
kafam karman curman oldu :) hala 120 soru olcak diyenler var arkadaslar aciklamalari okuyun oyle yazın buraya okumadan herkez bırsey yazıyo 60 soru var 60 dk zaman var

nurdane

17.02-2012, 15:22
Bu rehberlık arastırma merkezıne gıden engellı arkadasların zaten her yıl egıtım alamsı ıcın raporu yenılenmıyor mu pekı

E.Dyr

17.02-2012, 15:24
Kura hakkında bilgi verelim
Kuraya ise ilköğretim/ilkokul/ortaokul girebilirler yazıyor kılavuzda
Yani eski adıyla ortaokul olan 6-7-8.sınıflardan mezunlar kurayla alınacak.
Ortaöğretim adıyla geçen Lisedir burda ikilemde kalmayınız.

Sevgiler.

hüseyin32

17.02-2012, 15:25
Benim raporum 15 Aralık 2010. Bir gün için rapor almam mı gerekiyo yani? Hadi almasına alayım ama 10 gün içinde alabilecek miyim raporu? Nasıl iş yapıyorlar anlamıyorum yaa

gulay_06

17.02-2012, 15:28
hayırlı olsun herkrse şimdi toplam 60 soru mu sorulcak ??

alidulger

17.02-2012, 15:29
valla arkadaslar ben şimdi aradim bana girebilirsin dediler 2011 de aldım temmuzda 2 yıllık raporu surelilerde girebiliyor

sonbahar.44

17.02-2012, 15:29
Arkadaşlar benim okuduğum genel yetenek sorusu türkçe:15 soru matematik 15 soru...genel kültür soruları inkılap tarihi:10 soru temel yurttaşlık sorusu:6 kültür ve medeniyet sorusu 3 cografya 5 güncel sorular 6 arkadaşlar bu klavuzdaki soru dagılımı ben yazmıyorum ordan yazıyorum soru sayısı nasıl 120 yapıyorsunuz anlamadım bu yazdıgım derslerin soru sayısının toplamı 60 yapıyor dimi..

E.Dyr

17.02-2012, 15:30
3) Özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi (Fotokopi ÖSYM Başvuru Merkezine teslim
edilecektir.)

Burda dediğine göre rapor fotokopisi yetiyormuş.

mac72

17.02-2012, 15:32
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve
Güncel Sosyoekonomik Konular 6

Toplam 60 sorun yok..:)

burak_br

17.02-2012, 15:33
şuan kamuda işçiyim inşallah memurlugu kaznıp oraya geçcem bu sınav kpss ayarında olacak kpssden 82aldım ben bundanda hemen hemen yüksek puan alırım allahın izni ilee haydi bismillah

sagopa66

17.02-2012, 15:37
Hadi Hayırlı Olsun :)

uğuracar

17.02-2012, 15:40
bu sınav 2 ılda bir mi yapılacak? ben asmeliyat oldum durumum atalaklıktan hallice, ama 6 aya iyileşicem. şu an sınav için gerekli raporu almam ve sınava gitmem mümkün değil. elimde 2012 de çıkan yönetmeliğe göre rapor yok, önceki önetmeliğe göre rapor var.

E.Dyr

17.02-2012, 15:41
ÖMSS’DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve
Güncel Sosyoekonomik Konular 6

KILAVUZ böyle 60 soru

yelizzz

17.02-2012, 15:55
ben raporumu 2003 de aldım.yüzde 40 sürekli raporum var arkadaslar bir daha rapor almama gerek varmı bilgisi olan yazarsa sevinirim.

Cimcimee

17.02-2012, 16:04
Zaten paniktim daha fazla panik oldum sanırsam :(

Plumeria

17.02-2012, 16:09
Başvuru kılavuzunda http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59222/h/2012omsskilavuzyeni1722012.pdf

(http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59222/h/2012omsskilavuzyeni1722012.pdf) çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, elektronik büyüteç, kablosuz iletişim sağlayan (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59222/h/2012omsskilavuzyeni1722012.pdf)
bluetooth vb. cihazlar ile kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59222/h/2012omsskilavuzyeni1722012.pdf)
gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihazla, çağrı cihazı, telsiz, (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59222/h/2012omsskilavuzyeni1722012.pdf)
fotoğraf makinesi vb. araçlarla,

H (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59222/h/2012omsskilavuzyeni1722012.pdf)adi bir çok malzeme tamam da hadi saat de tamam belki ileri düzeyde bir saattir de kopya çekeriz :p de cüzdan ne alaka ya tamam belki cüzdanıma da kopya yerleştiririm kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla (Bu araç, gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar sınav
binalarına kesinlikle alınmayacaklardır.) kalem niye getiremiyoruz şaka gibi :) bide kalem getirmezmişim ama onlar da vermezlermiş hahaha:) :rolleyes:

Cümleten geçmiş olsun arkadaşlar sonunda yayınlandı belirlendi hadi bakalım hayırlısı.. Herkese bol şanstan önce Acil şifalar dilerim sonrasında da herkese bol şans dilerim umarım herkes eksiksiz yerleşir.Sonuçta bir çok hastamız varsa bir çok da devlet daireleri var inşallah herkesin istediği olur..

Bio

17.02-2012, 16:13
Zaten paniktim daha fazla panik oldum sanırsam :( bende aynı sen gibi hem sinir hem panik:(

intro23

17.02-2012, 16:17
bu sınav başvurusu heyet raporu almak gibi olmuş..neden bu işi daha basit yapmamışlar.ordan oraya koşturuyolar engelli kardeşlerimi.. önce aile sosyal hizmetler sonra okul ordan banka vs vs vs..cok uzatmıslar benim kendi fikrim.

A-KILIC

17.02-2012, 16:17
Sınava girenlere bol şans. Ama şu ortaokul mezunları aydınlatilirsa iyi olcak !

asi 23

17.02-2012, 16:19
arkadaşlar hayırlı olsun hepimize ama bu konu kafama takıldı 2. B A Ş V U R U
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI
ÖMSS ve kuraya; 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporları ile
belirlenmiş olan adaylar başvurabileceklerdir. Özürlü sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az
özürlü olduğu belirtilen adaylar ÖMSS ve kuraya başvuramazlar. bu nasıl olacak benim raporum da 2011 9 ayda çıkarmıştım rapaoru kabul edilmeyecekmi şimdi

ancıl

17.02-2012, 16:23
Arkdadaşlar bu eğitek değil yada üniversite kurumlarının yaptığı bir sınav değil. ÖSYM kurumu sınav yapacak. Sınav ücretli olması her özürlü birey için kötü olmuş bunun için mail atıp bir düzeltme yapılırmı bilmiyorum ama sanmam. Neyse başvuru için gerekli her koşulları yerine getirmeliyiz. Bunun için Boşuna nefes tüketmeyelim. herkese hayırlı olsun burada. Şansınız daim olsun.

intro23; katılıyorum

gsli

17.02-2012, 16:33
17 yaşındaki birisi girebilir mi

nacar

17.02-2012, 16:35
kpss ye girenler tekrar başvuracak mı yoksa internetten kayıt yapılır mı

Sessiz38

17.02-2012, 16:57
Ayrıca İŞitme Engelliler doğuştan işitme engelli olduklarını da belgelemek zorundaymış. Dikkatimi en çok çeken burası. Demek ki doğuştan işitme engelli olanlara ayrı soru ve fazla süre verılecek. Güzel olmuş.

gulay_06

17.02-2012, 17:00
merhaba benim rapor tarihim 12.11.2010 ve sürekli tekrar rapor alacakmıyım?? en altta da çalıştırılamayacağı iş alanları :normal işitme ve konuşma gerektiren işler diyor raporum yüzde 59 almam gerekiyor mu yenisini?kafam karıştı?

loks

17.02-2012, 17:00
> Genel Kültür 30, Genel Yetenek 30, toplam 60 soru olacak, sınav süresi 60 dakika (+bazı özür grupları için ek süre)

> Sınav ücreti 100 TL'dir. Bunun 25 TL'sini aday 75 TL'sini Bakanlık ödeyecek, yani bizim bankaya yatıracağımız ücret 25 TL'dir, ek olarak başvuru esnasında başvuru hizmeti ücreti 3 TL ve şifre edinme ücreti için 2 TL ödenecek yani cebimizden çıkacak toplam ücret 30 TL.

> Sınav sonuçları 2 hafta içinde açıklanacak, yerleştirme için başvurular 14-25 Mayıs arası.

okaneren

17.02-2012, 17:02
gülay hanım sosyal hizm. il müd. aradım görüştüm. raporun sürekli ise sorun yok başvuru yapabilirsiniz. ben de aynı durumdaydım aradım bilgi aldım.

hvt

17.02-2012, 17:07
ben şuan önlisans 2. sınıf öğrenicisiyim bu dönem nasipse bitiyor ben ömms lise mezunu olarakmı katılacağım yardımcı olun:confused:

okaneren

17.02-2012, 17:12
hvt yahu kardeşim aç kılavuzu bir oku!!!
hem sen italyadansın ne gerek var böyle şeylere:)
ÖMSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun
olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar
başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst
düzeyden ÖMSS’ye başvurmak zorundadır.

gulay_06

17.02-2012, 17:14
okaneren;

ohh içim rahatladı yaaa çok teşekkür ederim

okaneren

17.02-2012, 17:19
gülay hn, rica ederim

engelli_eskisehir

17.02-2012, 17:25
iyi olan kazansın :cool:

okaneren

17.02-2012, 17:32
dur ben bi adım daha öteye gideyim hem ihtiyacı olan hem hakkı olan kazansın!!!

albatros99

17.02-2012, 17:39
sınava ilkkez gireceğim ve önlisans mezunuyum..konuşmalardan anladığım kadarıyla sürekli rapora sahip olanların tekrar yeni rapor çıkartmalarına gerek kalmıycak sanırım..Çünkü benimde raporum 10.11.2010 tarihli.
sormak istediğim konu izmir'de ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi için nereye gitmemiz gerekmekte..bu kuruluşlara ulaşamadım ben,daha doğrusu bulamadım.

okaneren

17.02-2012, 17:41
slm baltazar:)
kardeş sınavda 60 soru sorulacak 120 değil hatta hangi alanlardan sorulacağını da belirtmişler 15 türkçe 15 mate. 10 inkılap tari. vs.

alper kardeş sosyal hizmetler il müdürlüğüne gideceksin.

albatros99

17.02-2012, 17:50
teşekkürler...

nova

17.02-2012, 17:59
Bir soruda benden; diyelim ki girdik diyelim ki kazandık.. nerede ve nasıl çalıştırılıcağız..
ben omurilik felçlisiyim çalıştığım işimde maaşım az ama tesisisimizde 2 tane engelli tuvaleti, engelli park yerim girişte yardımsız çıkamasamda rampam var.. diyelim ben memur oldum.. atanabilecek miyim atanırsam nasılo bir iş nasıl bir yer?? endişeleniyor insan..

Gulyuzune

17.02-2012, 17:59
Merhaba arkadaşlar yeni üye oldum..Umarım burada iyi vakit geçiririm =).
Klavuzda hala konular açıklamamış. Daha sonra konular açıklanacak mı? :confused:

Kimse bu sorunun cvbı bilmiyor. :(

tuncayinci44900

17.02-2012, 18:08
arkadaslar sosyal hizmetler il müdürlügne gidecez ön kabul alıcaz ya diploma resim rapor oraya mı götürecez ösym basvuru formunu doldurup cıktısını mı alıcaz sonra liselere gidip kayıtmı yapıcaz nasıl acık net sekilde baştan sona anlatan varmı acaba

ahmedd29

17.02-2012, 18:08
Ömss kursları içinde halk eğitim merkezlerine başvuru yapmanız gerekiyor...

ekinos

17.02-2012, 18:09
önce başvuru formuun doldurcaz sonra sosyal hizmetlere tüm belgelrle

tuncayinci44900

17.02-2012, 18:11
ekinos hanım basvuru formunun cıktısını mı alıcaz doldurp

gamze1988

17.02-2012, 18:14
başvuru formunu nereden temin edeceğiz arkadaşlar?

ekinos

17.02-2012, 18:15
evet çıktısını alp

BALTAZAR_79

17.02-2012, 18:15
okaneren;

Selam kardeşim, ben 120 yi kılavuz çıkmadan ÖSYM Başkanı nın yaptığı açıklamaya göre demiştim, adamın konuşmasından 120 anlaşılıyordu, neyse 60 mış, hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Pazartesi görüşürüz kardeş.

tuncayinci44900

17.02-2012, 18:22
ekinos hanım cıktısını bos cıkarıp kalemle mi dolduracaz

ReaL

17.02-2012, 18:28
Selam Arkadaşlar,

Öncelikle bir kaç sorunuza yanıt vereyim.
ÖSYM nin açıklamış olduğum başvuru ücretini vermiş olduğu hesaba yatırıp, daha sonra bu dekontla birlikte verilen okullara gidip, yine ösym nin sitesinde başvuru örnek formu OKULDA doldurup, diplomanızın fotokopisi, raporunuzun aslı yada fotokopisi olabilir ama bu konuda ( emin değilim ),fotoğraf götürmenize gerek yok okulda çekinilmektedir. Orada kamera ile çekilecektir.

Aynı YGS başvurusu gibi yapacaksınız. Yalnız YGS için başvuru ücreti 35TL dir. bu sınav için 100 TL çok fazla 20.000 kişi X 100 TL sınav ücreti = 2.000.000 Milyon TL eder. Bu ücrete itiraz edilmesi gerekiyor.

tuncayinci44900

17.02-2012, 18:31
real bilgin için tskler ama formu kalemle mi dolduracaz bunu anlamadım

ekinos

17.02-2012, 18:31
100 tl değil yanlış bilgi 25 tl biz ödüyoruz kalan 75 i devlet ödüyo

sekobaba

17.02-2012, 18:38
ağır özürlüler yüzde 80, memur olabilcek mı kura ile gireceğim ben.
şuan için para falan bir başvuru yapmıyoruz demi ?

sekobaba

17.02-2012, 18:39
ağır özürlüler
yüzde 80, memur olabilcek mı kura ile gireceğim ben.<br>şuan için para falan bir başvuru yapmıyoruz demi ?&nbsp;

ReaL

17.02-2012, 18:40
tuncayyinci44900 kardeşim,

ÖSYM sitesinde açıklanan örnek başvuru formun fotokopisi okulda mevcut olacak, evet dediğin gibi kalemle doldurulacaksınız...

BALTAZAR_79

17.02-2012, 18:51
Başvuru formu için okula gitmenize gerek yok; ÖSYM nin sitesinde var zaten çıktısını alıp doldurabilirsiniz.

1- Başvuru formununun çıktısını alıp dolduracaksınız.
2- İl sosyal hizmetler müdürlüğü ne gidip, ön kabul taahhüt beyanını dolduracaksınız.
3- Bankaya sınav ücretini yatıracaksınız.
4- ÖSYM başvuru merkezlerine gidip, belgeleri ibraz ettikten sonra olay bitiyor.

NOT: Buralara giderken istenen belgeler kılavuzda yazıyor, tekrar yazarak kalabalık oluşturmak istemedim.

XXL

17.02-2012, 18:53
Şuan kadrolu hizmetli ya da memur olarak çalışanlar konusunda nedir durum ? Sınava girmelerinde bir sakınca var mı ? Kılavuza baktım,gayrınizami bir durum göremedim zira.

seyhansonay

17.02-2012, 19:02
arkadaşlar tüm özür gurupları bu sınava girebiliyormu? özellikle ruhsal özürlüler ?

Birtan07

17.02-2012, 19:02
XXL;
Hayır sınava %40 raporu olan herkes girebiliyor .

BALTAZAR_79

17.02-2012, 19:04
seyhansonay;

Evet arkadaşım bütün özür grupları bu sınava girebilir, ruhsal özürlülerde girebilir.

seyhansonay

17.02-2012, 19:06
tşk. baltazar

XXL

17.02-2012, 19:08
ßirtan;
Teşekkürler.Peki Ünvan değişikliği olacak mı , yoksa sadece kurum değiştirmeye mi vesile bu ? Bir de nihai olunması halinde istifaya gerek var mı,geçiş direkt muvafakatla mı olacak ?

tuncayinci44900

17.02-2012, 19:33
son soru ünüversitelere mi gidecez merkez olarak

ekinos

17.02-2012, 19:36
hayır başvuru merkezleri yazıyo oralara gitceksin yani liseler

okaneren

17.02-2012, 19:36
BALTAZAR_79;

görüşürüz kardeşim selametle

özlmknc

17.02-2012, 20:42
ilköğretime başlama yaşıöncesi işitme özürü edinmiş olan adaylerın bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir... diye yazılmış bu belge bende yok ne yapmam gerekiyor

MURTÇU

17.02-2012, 20:50
orta 2 terkler kuraya katılabilecekmi lütfen bilgisi olanlardan haber bekliyorum

hulya06

17.02-2012, 22:06
İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî belgelerı ben bunu anlamadım ya normal okulda okudum ben ve belgeyı nasıl ulaşcaz arkadaşlar bilgınız varsa

dostadoğru

17.02-2012, 22:21
murtçu neden katılamayacaksın sen ilkokul mezunusun elbette katılabilirsin şüphen olmasın

ogn

17.02-2012, 22:24
öğretmen ataması olacak mı arkadaşlar bu sınavla acaba?

okan05

17.02-2012, 22:57
başvuru formunu netten mi alacaz ?

xxxman

17.02-2012, 23:09
1) ÖMSS Aday Başvuru Formu
2) 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen özürlü sağlık kurulu raporları 5
3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim
düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî
belge/belgeleri BENİM ANLADIĞIM ÖN TAHAHÜT FORMUNDA RAPOR TARİHİ ÖNEMLİ DEĞİL ÖMSS BAŞVURUSUNDA YENİ RAPOR İSTENCEK....bide 60 soru 60 dk soru başı 1 dakka düşünme süresi yok :D

Sessiz38

17.02-2012, 23:20
ilköğretime başlama yaşıöncesi işitme özürü edinmiş olan adaylerın bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir... diye yazılmış bu belge bende yok ne yapmam gerekiyor

Raporunuz yoksa İşitme Engelliler İlkogretim Okulundan mezun ısenız o okulun diploması ya da okuldan mezun olduğunuza dair belge yeterlidir.

serhat0691

17.02-2012, 23:22
Ankarada ikamet ediyorum başvuru tarihinde ankara dışında olacağım acaba benim yerime başkası kayıt yaptırabiliyor mu bilgisi olan ?

özlmknc

17.02-2012, 23:24
bende çok merak ettim nasıl bir belge diye..normal okulda okudum ve raporumda var bilgi için teşekkürler sessiz

angel81-03

17.02-2012, 23:32
Arkadaşalar hangi tarihli raporlar geçerli acaba ?

xxxman

17.02-2012, 23:37
rapor tarihi gerçekten sıkıntılı ve açık değil eski raporda geçerli olsa 14/01/2012 tarihli yönetmeliğine uygun rapor değilde tarih vermeden %40 üzeri raporu olduğunu belgeleyen girebilir denirdi....

Sessiz38

17.02-2012, 23:41
serhat0691;
Başvurular Şahsen yapılacak diye bellirtilmiş kitapcıkta. Yani anlayacağınız sizin adınıza 2. kişi başvurunuzu yapamaz.

serhat0691

17.02-2012, 23:44
peki başka bir ildeyken yapabilir miyim acaba kaydı ?

frankenstein

18.02-2012, 00:09
Arkadaşlar İşitme özürlü grubu için şöyle bir ibare geçmekte:

- İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî
belge/belgeleri
(Sınava girecek ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumlarını;
ilköğretimi (ilkokul-ortaokul) işitme özürlüler okulunda okuduklarını gösterir diploma veya ilköğretim
çağı öncesi işitme özürlü olduğunu gösterir özürlü sağlık kurulu raporu veya ilköğretim çağı öncesi
işitme özürlü olan işitme özürlülerden kaynaştırma okuluna gidenlerin işitme özürlü olarak okumuş
olduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi veya ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü
olduğunu gösterir diğer vb. resmî belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki
adaylardan ilköğretim çağı öncesinde işitme özürlü olduğunu belgeleyemeyenler, ilköğretim çağı
öncesi işitme özürlü olmuş kabul edilmeyecektir.)

* Bu belge ne için gerekli olacak? Günlük ve yaygın olarak kullanılan cümlelerden oluşan ayrı bir sınava tabi olabilmemiz için mi gerekli bu belge? Eğer öyleyse;
Ben doğuştan işitme özürlü sayılırım ancak bahsettiğim ayrı bir sınava tabî olmak istemezsem normal sınava tabî olmak istersem bu belge gerekmeyecek değil mi? Ayrıca bu günlük ve yaygın olarak kullanılan cümlelerden oluşan sorular nasıl olur acaba? Eksiz kelimeler vs.'den mi oluşur?

BALTAZAR_79

18.02-2012, 00:32
başvuru formunu netten mi alacaz ?

Kardeş link burada, indirip çıktısını alabilirsin.

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59219/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-aday-basvuru-formu.pdf

DepresifLife

18.02-2012, 00:48
E biz akondraplazi hastasıyız bizim raporumuz yok sayılıyor katılamayacakmıyız. Hayır katılamayacaksınız sizler sağlamsınız. Bir anda iyileştiniz sihirli değnek değdi size.

besalti20

18.02-2012, 00:49
Raporumu 2009 aldım (ayakta durmayı gerektirmeyen islerde calısabılır(memur olabilir) we ozur durumu surekli deniliyo,benım rapor ömss sınavı ıcın gecerlimidir.?
Sınav basvurusu ıcın forumu netten doldurup cıktısını bız alıp mı osym'ye gıdıyoruz.?

ycoban

18.02-2012, 01:14
peki müracatlar için bakanlığın il müdürlüğüne gitmemiz gerikiyor. bu durumda şehir merkezine çok uzakta olanlar acaba kendi ilçe merkezlerindede bu başvuruları yapabilecekler mi? çünkü kılavuzda ösym başvuru yeri olarak hemen hemen tüm liselerin adı geçmekte iken ön kabul ve taahhüt için il merkezlerine gitmemiz doğrumudur acabna? bilgisi olan arkadaşlardan cevaplar bekliyorum.

Mcaglar

18.02-2012, 01:35
BALTAZAR_79;
hocam yanlıs bakmıssın toplamda 60 soru var 60 dakıka. 120 soru yok

besalti20;
formu netten al kalemle doldur il sosyal hizmetler müdürlüğüne verceksın.

lordy

18.02-2012, 03:20
hocam basvuru formunda mezun olunan olunacak lise ünversite hepsi doldurulacakmı yoksa lisans mezunuysam sadece üniversite bölümünü mü yazıcam acaba

FaCia

18.02-2012, 09:15
ÖMSS’DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve
Güncel Sosyoekonomik Konular 6

TOPLAM SORU ADETİ: 60'DIR.

komite

18.02-2012, 09:29
arkadaşlar klavuz açıklandı ama rapor hakkında net bilgi yok benim durumumda olanlar sınav veya kuraya girbilecekmi nefrotik sendrom hastasıyım 2 yıllık yüzde 40 raporum var 2022 için aldım raporu bende girebilirmiyim kura çkilişine ilk okul menzunyum

turkuaz06

18.02-2012, 09:41
sınava girebilirsin.yerleştirilirsen,2022 maaşın kesilir.

sınavlar test usulü,5 şıklı,yanlış doğruyu götürmüyor.en yüksek puan alandan itibaren yerleştirme yapılıyor.

20 yıl önce alınmış sürekli olan raporun fotokopisi dahi geçerli oluyor.

kura çekimi ile yerleştirilenler,hizmetli kadroları olur.

FaCia

18.02-2012, 09:54
ÖMSS ve kuraya; 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporları ile
belirlenmiş olan adaylar başvurabileceklerdir. Özürlü sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az
özürlü olduğu belirtilen adaylar ÖMSS ve kuraya başvuramazlar.

turkuaz06

18.02-2012, 09:56
sınav kılavuzunda,yerleştirme yapılacak kurumların listeleri ve ne ünvan ile yerleştirme yapılacağı yazar.ordan tercihi siz yapacaksınız.

mesela elazığ merkez nüfus müdürlüğü vhki kadrosu,bingöl solhan ilçesi MEB memur kadrosu,ardahan çıldır ilçesi tarım müdürlüğü hizmetli kadrosu gibi.

tercihler sınavdan sonra yapılır.

herdem

18.02-2012, 10:43
turkuaz06;
Arkadaşlar 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor

3.8 DEĞERLENDİRME
ÖMSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından
yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan
bulunacaktır

DİLEKREM

18.02-2012, 11:23
konunun suyu çıkmış herkes soru soruyor cevap yok

melek07

18.02-2012, 11:34
sadece 60 soru türkçe 15 matematik 15 Atatürk ilke ve inkılapları 10 temel yurttaşlık 6 Türk kültür ve medeniyetleri 3 coğrafya 5 genel ve güncel sosyoekonomik konular 6 dağılım böyle arkadaşlar.. şimdi benim bir sorum olcak ilçemde başvuru yapılan bir lise varsa illa oraya mı başvuru yapmalıyım yoksa merkezdeki ösym ye gidip başvurumu yapabilirmiyim. ilçemdeki okullar malesef yüksek ve rampasız ösym merkezi kampüste ve bana uygun :confused:

intro23

18.02-2012, 11:48
benim anlamadığım olay işitme engelli olayı..bende işitme engelliyim kulağım çok ağır duyuyor normal ilköretım ve normal düz liselerden mezun oldum.% 49 raporum var.2011 aralıkda aldım..şimdi bizim hangi özürlü grubunda sınava gireceğimiz belli değilmi??

muneza

18.02-2012, 12:00
intro23 Bende Normal okulda okudum sizin gibi Şimdi İlköğretimöncesi ve sonrasını ayırmışlar .. Öncesine gelirsek anlamada güçlük çekiyorlar konuşmada bile benim tahminim eğer iyi bir şekilde konuşuyor ve Cihaz kullanırken fazla güçlük çekmiyorsak İlkokul sonrası grubuna alabilirler Ve Sürekli ibaresi yer alan rapor belirlidir
İlköğretim öncesine sürekli rapor ile girebiliyor dedi 6 da aradım adam fazla bilgiye sahip değildi bunu p.tesi net birşekilde öğrenebilirz Çok net anlatılmamış İlkokulöncesi Bizim gibi çok insan var Çoğu kanıtlayamıyacak

ekinos

18.02-2012, 12:41
benim rapor da sürekli size ilköğretim öncesi sayılacağını kim dedi cevapp

xxxman

18.02-2012, 12:47
herkez kafasına göre yorum yapıyor yok 20 yıl önceki rapor geçerli yok 30 yıl önceki raporlar geçerli yazcağımı iyi okuyun ona göre karar verin başvuru klavuzun ilk maddesi
03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” uyarınca Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Merkezimiz tarafından 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır. BU DURUMDA ALIM ŞARTI NEYDİ 16/12/2010 TARİHLİ RAPOR OLMASI GEREKLİYDİ AYIN 20SİNDE SÜPRİZ OLMAZSA GEÇERLİLİK BUDUR...

x55x

18.02-2012, 12:47
Memurlar.Net (ÖSYM Başkanı ÖMSS'nin ayrıntılarını açıkladı/ Video) (http://www.memurlar.net/haber/218019/)

BALTAZAR_79

18.02-2012, 12:48
Mcaglar;

Arkadaşım ben yanlış bakmadım; önceki mesajlarıma bakarsan anlarsın, ben 120 yi, ÖSYM Başkanının açıklamasına bakarak demiştim ki, adamın açıklamasından 120 soru gelecek anlamı çıkıyordu ama kılavuz 1 saat sonra yayınlandı ve soruların 60 olduğu netlik kazandı, bunu da önceki mesajımda açıkladım zaten,birilerine bir şeyler yazarken forumu tamamen okuyup yazmanızı tavsiye ederim insanları tekrar tekrar açıklama yapmak zorunda bırakmayın kardeşim, bildiğimiz kadarıyla buradaki arkadaşlara yardım etmeye çalışıyoruz, lütfen biraz özen gösterin.

toprak 24

18.02-2012, 12:58
arkadaşlar sınav için ilk önce nerden başlayacağız.yani başvuru için.önce özürlü olduğumuzu belirten bir evrak almamız gerekiyormuş doğrumu...

arkadaşlar benim raporum % 40 ama 2002 de almıştı,şimdi bu oranı vermiyolar sınava girebilecekmiyim.

BALTAZAR_79

18.02-2012, 13:01
lansporal;

Arkadaşım benim sıram bu şekilde, yani ben bu şekilde yapacağım, uyarsa sen de yap:

1- Başvuru formununun çıktısını alıp dolduracaksınız.
2- İl sosyal hizmetler müdürlüğü ne gidip, ön kabul taahhüt beyanını dolduracaksınız.
3- Bankaya sınav ücretini yatıracaksınız.
4- ÖSYM başvuru merkezlerine gidip, belgeleri ibraz ettikten sonra olay bitiyor.

NOT: Buralara giderken istenen belgeler kılavuzda yazıyor, tekrar yazarak kalabalık oluşturmak istemedim.

Gulsen44

18.02-2012, 13:12
12.10.2006 tarihli sürekli olan ve özürlü kimliği alabilir yazılı olan rapor sınav/kura için geçerlimidir ?

Kimileri istihdam kutusu seçeneği işaretli olmalı diyor,2006 tarihli raporda istihdam kutusu yok ayrıca işe girebilir,ehliyet alabilir gibi seçenekler değerlendirilmedi yazılı bu rapor sınav/kura için geçerlimi ?

Rapor oranı % 52

Bilgisi olanlar lütfen cevaplandırsın.

xxxman

18.02-2012, 13:28
beşikt(AŞK);
kardeşim neye dayanarak geçerli olduğunu söylüyorsun?ÖMSS aÇIKLANIRKEN bütün raporlar geçerli olsa 16/12/2010 tarihli rapor vurgulanmazdı yukarda yazdım alımlarda
03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak pazartesi belli olcak herşey bugüne kadar bi umut bekleyen ya pişman olcak gibi ama kimsenin sözü hükümlerden üstün değildir hükümler açık ve netse uymak gerek...

MertAta

18.02-2012, 13:31
arkadaşlarf ben aöf 3. sınıfı bitirip kaydımı dondurdum. 4. sınıfı okuyamadım. şimdi ben lise mezunu olarakmı girecem sınava?

xxxman

18.02-2012, 13:33
mertata sen önlisans olarak girceksin önlisanslar ortaöğretim olarak benim bildiğim ama pazartesi günü neyse başvurunda ortaya çıkar zaten bu kadar beklenmiş 1-2 gün daha bekleyelim:D

mac72

18.02-2012, 13:33
melek asya;

başvuru kılavuzunda ona değinmemişler ama siz başvuru merkezindeki evraka kadar olan işlemlerinizi tamamlarsanız yani ;
1- Başvuru formununun çıktısını alıp dolduracaksınız.
2- İl sosyal hizmetler müdürlüğü ne gidip, ön kabul taahhüt beyanını dolduracaksınız. (bulunduğunuz ilçedeki)
3- Bankaya sınav ücretini yatıracaksınız.

yaparsanız başvuru merkezi olarak merkezdeki bir okula da gidebilirsiniz..

turkuaz06

18.02-2012, 13:36
eski sürekli olan raporlar geçerli.aile ve sosyal işlere sorabilirsiniz.

MertAta

18.02-2012, 13:38
sınav ücreti biraz pahallı değilmi sizce ya 100 tl + diğer giderler? benmi yanlış gördüm

ekinos

18.02-2012, 13:39
25 tl 75 i devlet ödücek

xxxman

18.02-2012, 13:42
turkuaz pazartesi belli olcak nasılsa ne dersek yanlış olur ama alım şartı ömss sınavında vurğulanmış kendi maddelerini kendileri yok sayıyorsa bize laf düşmez.MERT ATA BİZ 25 LİRA VERCEZ sözde 100 lira doktora bile 20-30 lira iken engelli sınavı 100 lira deniyor 25 lira alıncak sözde indirimliyiz kardeşim:D

turkuaz06

18.02-2012, 13:44
raporu olanların %90 ı,16.10.2010 ve öncesine aittir.şimdi bu %90 lık kesim sınava giremeyecek mi?sizce bu mantıklı mı.yada bu %90 'ın 1 ay içinde rapor alabilme ihtimali mi var.Aslı şurda dursun,fotokopisini bile kabul ediyorlar raporun.
burda sadece rapora bakılarak,özür durumu ve özrünün ne olduğu tespit edilip,forma işlenecek.ona göre de hangi özür grubunda sınava gireceğiniz tespit edilecek.
sınavı kazanıp,yerleştirildikten sonra sizden yeni bir rapor isteyebilirler.o ayrı bir konu.

xxxman

18.02-2012, 13:47
kardeşim adamlar sana yaklaşık 5 ay önce haber vermişler bugüne kadar neyi bekledin ??? hükümde yer alan madde yerine kafana göre nasılsa geçer diye oyalandın kimsenin suçlamaya hakkı yok eğerki eski rapor geçerli olmazsa 5 AY ÖNCESİNDEN BİLDİRİLMİŞ ama geçerli olur rapor yada olmaz o kadarını bilemem pazartesi belli olcak...

MertAta

18.02-2012, 13:48
hadi allah yardımcımız olsun hayatımız belkide değişecek bu sınavdan sonra herkese bol şans

asusosmanlı

18.02-2012, 13:55
Ben kıbrısta ikamet ediyorum. ömss başvurusunu burda sadece ösym bürosundan mı yapacağım ? Türkiyede bulunan arkadaşlarım bağlı bulunduğu ilde 2 veya 3 yere giderek başvuruyu tamamlıyor. Detaylı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Klavuzda detaylı bilgi verilmemiş.

adempeh

18.02-2012, 14:36
epilepsi hangi tür özür grubuna giriyoracaba

xxxman

18.02-2012, 14:51
İzmir ili için Müracat ve Ön kabul işlemleri(Türkiye geneli olarak tabi)İZFAŞ Fuar alanı 5 nolu Atlas pavyonunda;20 şubat-2 mart 2012 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasındadır.Başvuru süresince,bakanlıkça görevlendirilen 10 tane görevli arkadaştan biri de benim.Bakanlık tarafından tahmin edilen başvuru sayısı İzmir için 20.000 aday(Toplamda 35.000 özürlü raporu olan izmirli varmış,yaşlısı çok ağır özürlüsü başvuru talebinde bulunmaz belki denildiğinde kalan sayı bu) belki de hepsi başvurabilir bu sadece bir tahmin...

Son güne kalmadan bir an önce ön kayıtlarınızı yaptırmanız sizlerin yararınadır.bu arada ben de özürlüyüm sizler gibi(diyabet %40-Sürekli)Aklıma gelmişken raporunda SÜREKLİ yazanların raporunu yeniletmesi gerekmemektedir rapor tarihi 2005 olsa bile....Burdan bunu okuyup da başvuru anında "sizin yazınızı okumuştum" diyecek İzmirli hemşehrilerime şimdiden başarılar... Yok yok herkese başarılar.Allah herkesin gönlüne göre verir inşaalah..

Arkadaşlar bu yazıyı malum siteden kopyaladım uğur bozkurt isimli bir vatandaş sosyal ve aile bakanlığında çalışıyormuş ne derece doğru bilmiyorum ama onun deyimi eski raporlar geçerli ve sadece izmirden 20.000kişinin başvurcağı düşüncesinde varın gerisini siz düşünün 81 kişi ortlama 1 milyon altıyüz 20 bin kişi falan gircek sınava hadi biz buna 1 milyon ikiyüzbin kişi diyelim kpss gibi olcak orası burası agrıyan özürlü sayılırsa olacağı buydu zaten herkeze hayırlı uğurlu olsun milleti boşuna umutlandırdılar...

SpeedyGonzales

18.02-2012, 14:53
asusosmanlı;
Benim klavuzdan anladığım siz herhangibir ilden tahüt belgesini alabileceksiniz...

Herkesin ALLAH yardımcısı olsun arkadaşlar, Bu arada sınavda anlaşıldığı üzere toplamda 60 soru var, 120 değil.

safeldino

18.02-2012, 15:11
.....

xxxman

18.02-2012, 15:14
Kamuda çalışan özürlünün sınava girme hakkı varmı var girin 1.5milyon kişi az olur 2milyona tamamlansın dikkat edinde yerinize biri geçmesin dimyata prince giderken evdeki bulgurdan olmayın girin bi siz eksiksiniz zaten....

safeldino

18.02-2012, 15:25
.......

xxxman

18.02-2012, 15:31
evrim teorisi dediğin ne kardeşim raporların düşürülmüş olması? 5-10 kişinin raporu düştüyse 5-10bin kişi arttı kpssye girmek daha mantıklı elini kolunu sallayan bu sınavı kek sanıp giriyor adam psikolojiye giriyor iki mimik hareketi artık o bir özürlü bu şartlarda evrim olduğu kesinde hangi konuda olduğu muamma? yukarda alıntı yaptığım yeri bi oku istersen ankara belediye başkanıda 30.000 kişi sınava gircek demişti o da ankara için gircek sayısıymış demek ki 81 ille ortalamasını al evrim ortaya çıkar 8,5milyon özürlü olan bir ülkede 2milyon kişinin iş için sınava girmesinden daha doğal ne olabilir?HA SEN BU 2MİLYON KİŞİDEN BAŞARILI OLUP EVRİM YAPACAĞINI İMA EDİYORSAN GÜLDÜRME DERİM SEN YERİNİ KORU SANA YETER YOKSA BİR EVRİMLE SENDEN BAŞARILI BİRİNİ SENİN YERİNE GEÇİRİVERİRLER...

safeldino

18.02-2012, 15:40
.....

xxxman

18.02-2012, 15:45
hayat acımasız kardeşim sende kendini düşün 2milyon insanın hepsi gerçekten özürlümü değil istisnalar gerçek özürlü olsun 500bindir geri kalanı yamyam amcası dayısı olanlar sende dikkat et kendini düşünde sınava girdin başarısız oldun diye senin yerinede başka birini geçirmesinler...SAVUNMASIZ İNSANIN YAMYAMLAR KARŞISINDA BAŞARI ORANI NEDİR SALLADIM BEN İŞ YAMYAMLARA KALSIN BOŞUNA ÇALIŞIP BEYNİMİ BARİ YORMIYIM...

turbay

18.02-2012, 15:52
bu sınava 2 milyon kişi girmez
bakmayın 8,5 milyon özürlü olduğuna bunların çoğu %40 ın altında
benim tahminim 200-250 bin arası olur bunların
80-100 bini ilkokul
80-100 bini lise
20-30 bin önlisans
10-15 bin lisans

xxxman

18.02-2012, 15:56
kardeşim o yüzde 40 altında kalan gariban engellidir gerisi hepsi aç kurt gibi sınava girme derdinde 2milyon girmese bile 1.5milyon garanti orası burası ağrıyanı özürlü sayarlarsa olacağı bu sadece izmirden 20 bin ankarada 30bin kişi girceği söyleniyorsa 81 ili hesapla oran az çok ortaya çıkar hele emekli olmuş bile bu sınava göz dikiyorsa iki katı bile olabilir...

nacar

18.02-2012, 16:11
turkuaz06;

4 yanlış 1 dogruyu getiriyor

bankadan kaç dekort alınacak

SpeedyGonzales

18.02-2012, 16:52
Ya arkadaşlar kusura bakmayın da sanki her kuşu öptünüz bir leylek kaldı öpmediğiniz, yok şu kadar kişi gircekmiş, bu kadar kişi gircekmiş, torpil tamam yanlış Eyvallah da, bu ilk defa olan bişey değil ki, sen çalış, soruları doğru-düzgün cevapla da, atanamazsan ondan sonra hakkını ara.

ama ne zamandır bu sınavı bekliyoruz, klavuz açıklansın diyoruz, alın işte sınav, alın klavuz.

Ha ben demiyorum ki, bu sınavı olalım sonra da sınavı olduk diye kendimizi kandıralım, eğer sınavdan sonra beklediğimiz olmaz, kadroları bir an önce açıklamaz, tercih klavuzunu yayınlamazlarsa, o zaman zaten hep beraber isyan ederiz.

Aylardır bu sınav bekleniyor, siz, sizden başka insanların da bu sınava gireceğini bilmiyomuydunuz?

Oturun çalışın sınava, boş boş konuşmayın, atanın, bakın işinize...

muhabetci

18.02-2012, 17:04
ömss için başvuru süresi : 20 şubat-2 mart 2012sadece kuraya katılacaklariçin başvuru süresi : 14-25 mayıs 2012sınav tarihi : 29 nisan 2012sınav saati : 10.00sınav ücreti (aday) : 25,00 tl
(sınav ücreti sınava girecek herbir aday için 100,00 tl’dir. 25,00 tl aday tarafından 20 şubat-2 mart 2012 tarihleriarasında ilgili bankalara yatırılacaktır 75,00 tl ise aile ve sosyal politikalarbakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabınayatırılacaktır.)
 sadece kuraya katılacakadaylar için başvuru ücreti : 10,00 tl
(bu ücret aday tarafından14-25 mayıs 2012 tarihleri arasında ilgili bankalara yatırılacaktır.)
başvuru hizmeti ücreti : 3,00 tl
şifre edinme ücreti : 2,00 tl


arkadaşlar ortaöğretim yani lise düzeyindekiler 25 tl 75,00 tl ise aile ve sosyal politikalar
bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ösym hesabınayatırılacak

yanii 100 tl vereceyiz bir sinav icin ????

taha_

18.02-2012, 17:14
25 TL arkadaşım

nacar

18.02-2012, 19:23
Özür Grubu Ek Süre Toplam Süre
1) Genel Özürlü Grubu
a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal,
Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Özürlüler - 60 dakika
b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger,
RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.),
Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,
disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar 20 dakika 80 dakika
c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak
soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları 40 dakika 100 dakika

arkadaşlar ben ortapedik engelliyim soru kitapçıgını işaretleyemiyorum ek bire süre mi verecekler yukarda kırmızı yazdıyı açıklarsanız iyi olur

gece_mazlumu

18.02-2012, 20:02
selamlar ben geldim :D) arkedeşler osym de acıklanmış ve bende başvuruyu aldım oradan şimdi benim sorum sizden rica etsem 14 mayısta başvuruile kura ilemi yapılacak ve 25 mayısta sona erecek yani demek istedigim biz nezaman sınava gırecez ? bizden önceki adaylar 20 şubatta tan 2 marta kadar anlamış degilim yeniden kılavuz dahamı yayınlanacak? :d)

xxxman

18.02-2012, 20:09
SPEDYY GONZALEZ BU SINAVDA EMİN OL AÇIKTA KALANLARIN ÇOĞU ÇALIŞIP KAZANIN DİYE ATIP TUTANLAR OLCAK isyan edersin atanamayınca atanırsan sorun yok bu kadroların büyük bölmü sağlıklı insanların özürlüler hiç heveslenmesin 60dk 60soru özürlü biri bunu okuyup anlayana kadar oho hele bide iki üç soruya 3-4 dakka ayırırsa işi bitti girecek yamyamlar zehir gibi adamın özrü yok tak tak 50 dakkada bitirir sınavı iş işten geçtikden sonra kime nereye isyan edersen et valla ben sallamıyorum sınavı falan kader kısmet ben boş boş atıp tutmamda çalışan kazansın diye hakkeden engelli insanlar girer umarım....

gece_mazlumu

18.02-2012, 20:16
xxxman;1

Anlamadım kardeş ? senkımsınkı nedıdıyın buradakılerı fılan anlamıs degıl kendı kendıne konusuyorsun heralde :D)

xxxman

18.02-2012, 20:21
gece mazlumu ben kendi kendime konuşuyorum en azından senin gibi boş konuşmuyorum anlayan anlıyor sen anlamasanda olur boşver sen derse çalış geçmen gereken çok insan var:D

gece_mazlumu

18.02-2012, 20:29
kusra bakma anladım şimdi hakkını helal et senın dedıgını anladım kardes : torbili olan gecer ama bırde ötekı tarafta sorarlar biz gınede kuraya katılacak onun ıcın ne olusa kader bakalım ilk gircem ondan calısacaz kardes bız sımdı sınava 29 nısanda gıremeyecezmı? bekleyecezmı onu demıstım ?

esra baltacı

18.02-2012, 21:02
sınava girecekler arasında benimle aynı bölümden mezun arkadaşlar geneli oluşturacaktır diye düşünerek soruyorum.İktisadi İdari Bilimler Fakültesi -İşletme Bölümü (lisans) mezunuyum.mezun olunan okulkodu sizce de 6229 mudur.?

isfo

18.02-2012, 21:36
Okul kodları sınav rehberinde var

best

18.02-2012, 21:43
ben raporu yeniletim dedim 1 yıl kontrol verdiler ama 1 yıl mayısta doluyor ve alıcam raporu , peki ben bu sınava girebilecekmiyim kalvuzu okudum bununla ilgili bişi bulamadım , daha önceki raporum süreliydi buda süreli olacak , varmı bilgisi olan

taha_

18.02-2012, 21:52
esra baltacı 3226 kodlu İşletme/İşletmecilik seçmiyo muyuz

golden_heart

18.02-2012, 22:48
ARKADAŞLAR SÜREKLİ RAPORLARIN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI KONUSUNDA YORUM YAPANLAR ;

RAPORLARINIZ 14 OCAK 2012 YÖNETMELİĞİNE GÖRE;


(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alınmak istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce özürlü sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce özürlü sağlık kurulu raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş ve bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlara sahip kişilerden kurumlarca yeniden rapor istenilmez.

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.

buna göre raporlarınız geçerlidir..dahada üstüne laf açıp milletin kafasını bulandırmayalım..hem mantık olarak 10-15 günlük bir başvuru süresinde kim raporunu yenileyebilir..il müdürlüklerinde yaptıracağımız taahhüt evrakı esnasında zaten sahte bi şekilde rapor alanlar açığa çıkacak..yeniden rapor aldırmaları gibi gereksiz bir şey olmayacak..

xxxman

18.02-2012, 22:57
Aylin Çiftçi'den ÖMSS konusunda önemli açıklamalar
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, Özürlü Memur Seçme Sınavı'na (ÖMSS) gireceklere gerekli tüm kolaylıkların sağlanacağını, soruların özürlü gruplarına göre belirleneceğini bildirdi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvurularda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi. 29 Nisan'da 81 ilde yapılacak ÖMSS için başvuruların 20 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacağını hatırlattan Çiftçi, engelli vatandaşlardan sınavla ilgili çok fazla soru geldiğini belirterek, ''Telefonlarımız kilitleniyor'' dedi.
Sınav kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığı anlatan Çiftçi, adaylardan kılavuzu dikkatli incelemelerini istedi. ''Sınavda, görme, işitme, zihinsel ve genel engelli grubu olmak 4 grup olacağını'' ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

''Görmenin içinde az görenler veya daha az görenlere göre sorular farklı puntolarda sunulacak. Hiç görmüyorsa şekilli soru olmayacak. Tabii tüm sorular içerik olarak aynı olacak. Yine engelli hiç görmüyorsa refakatçi veya okuyucu isteyebilecek. Bunlar kişinin beyanı doğrultusunda ÖSYM tarafından temin edilecek.''

-Başvurularda dikkat edilecek hususlar-

Çiftçi, ''Sınav için iki başvuru olacak. İlki ön kabul dediğimiz il müdürlüklerimize yapılacak başvuru. İkincisi de ÖSYM'ye yapılacak ve sınav giriş belgesinin de alınacağı başvuru'' diye konuştu.

İl müdürlüklerine yapılacak başvurularda engellinin lise diploması ile özürlülük raporuna bakacaklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:''Rapor mutlaka özürlülük raporu olmalı ve iş göremezlik durumu yüzde 40 ve üzeri olmalı. Bir de özürlülüğün sürekliliği durumu var. Rapor sürekli değilse ve rapor süresi sınav tarihini kapsıyorsa yine sınava girebilirler. Raporda mutlaka 'aslı gibidir' kaşesi bulunmalı. Buna çok dikkat edilmeli. Uzmanlarımızca burada bir de özürlü grupları için hazırlanan soru formlarının kişiye uygunluğuna bakılacak. Burada rapor da dikkate alınarak, adayla birlikte uygunluğa karar verilecek. Aday, bu soru formunun kendisine uygunluğuna dair imza atarak, kendisine uygulanabileceğini kabul edecek.''

-Kime, nasıl soru?-

İşitme engelli okulundan mezun olanlar için daha sade sorular hazırlanacağını vurgulayan Çiftçi, elini kullanamayan bedensel engelliler için ''yazıcı'' görevlendirileceğini söyledi. Çiftçi, ''Psikiyatrik tanılı engellilere genel soru formu verilecek. Eğer isterse yalnız başlarına sınava girebilecekler. Genel engelli ise yazıcı, okuyucu desteği isteyebilecek'' diye konuştu.

Çiftçi, önceliklerinin kamudaki boş 29 bin kadronun doğru şekilde doldurulması olduğunu kaydederek, ''Biz bu sınavda maksimum kolaylığı uygulayacağız. Sınava çok yoğun başvuru bekliyoruz'' dedi.

Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) için başvurular, 20 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Kura ile atanacak ilkokul mezunları ise 14-25 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapacak.

ÖMSS, 29 Nisan'da 81 il merkezinde saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacak.

AA

Kaynak (http://www.stargazete.com/egitim/omss-ye-dogru-haber-426235.htm) RAPORU KİMSE SORUN ETMESİN GÖRÜNÜŞE GÖRE RAPORUN HİÇ BİR ÖNEMİ YOK KADROLAR ENGELSİZ Bİ ŞEKİLDE DOLCAK SÜRELİ RAPORLAR SINAV TARİHİNE KADAR GEÇERLİ...[/INDENT]

canyoldsi

18.02-2012, 23:03
merhaba ben 13 yıllık öğretmenim ortopetık engelliyim artık bunyem kaldırmıyor.acaba bende sınava gırebılır mıyım?ayrıca burda türkçe ögretmenleri nasıl bi öğretmenlık yapacak acaba biraz bili verirsenız sevnırım

SpeedyGonzales

19.02-2012, 00:05
Arkadaşlar, Matematiğin ağırlığı sizce de brz fazla değilmi?

sonbahar.44

19.02-2012, 01:20
fazla adamlar yap çık salla usulu yap demeye getiriyorlar:D

10LINE

19.02-2012, 01:22
Meslek Lisesi (Bilgisayar Teknisyeni) Mezunu - Ön Lisans Devam Ediyor. Kafama takılan bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Düz Liseler ile Meslek Lisesi Mezunları arasında herhangi bir fark olacak mı ? veya Düz Lise yada Meslek Lisesi Kategorileri adı altında bir sınıflandırma yapılacak mı ? ve son olarak ta şunu sormak istiyorum. Geçmişte Engelli sınavlarına giren arkadaşlar Meslek Lisesi ile ilgili herhangi bir konu veya memurluk alımı ile ilgili bir uygulama ile karşılaştılar mı ? Paylaşımlarınız için teşekkür ederim.

holosko

19.02-2012, 01:40
raporlarla ilgili bişey dememişler umarımda demezler..bıktım bugüne kadar 6 kere aldım bu raporu 15 yıldır..resmen bıktıum yanii..umarım raporla ilgili yeni bişey istmezler yoksa kafayı yicem...ve 60 soru 60 dk bile çok az 1soruyu 1 dkmı çözcez..heel 120 soru 60 dk olması asla mümkün değil..bence tabi...

arkadaşlar bilgisi olan varsa lütfen yazssın yaa matematik soruları olucakmı olmucakmı benim tek derdim o.....

ve bişey daha kura ve mereksi atamada olsa...başak illerdemi emmurluk yapılcakççyoksa kendi ilinde olma şansımız varmı.....bilen varmı lütfen yorumları bekliyorum

taha_

19.02-2012, 01:43
kurayla atamayı herhalde kendi ilinde herkesi yerleştirirler,kimseye öyle bi eziyet yapmazlar diye öngörüyorum.matematik tabi 29 nisandaki sınavda 15 soru olucak lise,önlisans,lisans mezunları için.ortaöğretim kurayla katılcak.

aslanharun

19.02-2012, 12:50
Kurumların kendi yaptıkları sınavlara para vermiyorduk buna vericeğiz bunların imanı dini para bunlar paradan başka birşey bilmezler.Ocak ayında kurslar açılacak dediler Şubat ayı bitiyor kurs murs açıldığı yok madem açmıyacaksınız milleti neden açılacak diye umutlandırıyorsunuz utanmıyorsunuz bunca engelliye yalan söylemeyi. :mad::mad:

reiis

19.02-2012, 15:49
rapor isi muammada benim bu sene acik lise bitiyor sinava girebilirmiyim acaba

slimer

19.02-2012, 16:07
arkadaslar artık eski rapor yeni rapor olayını kapatın gerekli açıklamalar yapıldı raporu sürekli olan % 40 üstü herkes bu sınava girebilir süreli olanlar ise süresini uzatıp girebilir bos yere yorum yapıp insanların moralini bozmayın !!!

golden_heart

19.02-2012, 22:02
slimer ; ağzın bal olsun kardeş.. daha hala hiç bi yeri okumadan araştırmadan,armut piş ağzıma düş misali gelip "rapor işi muamma" demeleri yokmuuuu..insanı çileden çıkarıyor..kimse bana kızmasın..yukarda bende dahil bir çok kişi değişen yönetmelikten gerekli maddeleri yayınladık..ama hala muamma deyip insanların kafasını karıştırıyoalr..pes yani !!

YassaX

20.02-2012, 00:39
Arkadaşlar 17 Şubat 2012 Tarihinde Yayınlanan SINAV KILAVUZU Sonucunda; Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) Hakkında En Çok Merak Edilen Soru ve Cevaplar, SINAV KILAVUZUNA GÖRE GÜNCELLENMİŞTİR...Soru: 1-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) Ne zaman Yapılacak ?

Cevap: ÖMSS 29 Nisan 2012 Pazar günü Saat: 10:00 yapılacaktır.


Soru : 2-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) Başvuru Tarihleri Nedir ?

Cevap: ÖMSS’de Sınava Girecekler 20 Şubat 2012 - 2 Mart 2012 Tarihleri arasında başvurlarını yapacaklardır. ÖMSS’de Kura’ya tabi olanlar ise 15 Mayıs 2012 – 24 Mayıs 2012 tarihlerinde başvurularını yapacaklardır.Soru: 3-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) için " SINAV KLAVUZU " yayınlandı mı ? Sınav Kılavuzuna Nasıl Ulaşabiliriz ?

Cevap: ÖMSS için Sınav Kılavuzu 17 Şubat 2012 tarihinde yayınlandı. Sınav Kılavuzuna diğer yardımcı bilgilere bu Link’ten ulaşabilirsiniz : ÖSYM:::T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (http://www.osym.gov.tr/belge/1-13286/2012-omss-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html)Soru: 4-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) 'nı Hangi Kurum Yapacak ? ÖMSS'de Kaç Soru Olacak? Hangi Testlerden Kaç Soru Sorulacak? Cevap Seçenekleri kaçlı olacak? Yanlış Cevaplar, Doğruları Götürecek mi ?

Cevap: Özürlü Memur Seçme Sınavı'nı ( ÖMSS ) , ÖSYM tarafından yapılacaktır. Testlerde Cevap Seçenekleri 5’li olacaktır. Adayın Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacaktır, yani 4 yanliş 1 doğruyu götürecektir.

ÖMSS’ DE UYGULANACAK TESTLER VE SORU SAYILARI

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

TOPLAMDA 60 ADET SORU SORULACAKTIR..Soru: 5-) İlköğretim , Ortaöğretim , Yüksek Öğretim Mezunlarının Özürlü Memur Seçme Sınavı'na ( ÖMSS ) Girişleri Nasıl Olacaktır ?

ÖMSS’YE; Ortaöğretim Kurumlarından, Yükseköğretim Programlarından Mezun Olan veya ÖMSS’NİN Yapıldığı Yıl İtibariyle Mezun Olabilecek Durumda Olan Özürlü Adaylar Başvuracaklardır. Bu Adaylar Sınava GİRECEKLERDİR.

KURAYA; İlköğretim/İlkokul/Ortaokul Mezunu Olan veya ÖMSS’NİN Yapıldığı Yıl İtibariyle Mezun Olabilecek Durumda Olan Özürlü Adaylar Başvuracaklardır. Bu Adaylar Sınava GİRMEYECEKLER, Sadece KURAYA Katılmak İçin Başvuru Yapacaklardır.


Soru: 6-) 3 EKİM 2011 tarihinde yayımlanan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS ) Yönetmeliği'ne nasıl ulaşabiliriz ?


Cevap: 3 EKİM 2011 Tarihinde yayımlanan ÖMSS Yönetmeliği Link'tedir:

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111003-7.htm)


Soru: 7-) En Son Yayımlanan 14 OCAK 2012 Tarihli ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ ile 14 OCAK 2012 SAKATLIK ORANI CETVELİ'ne Nasıl Ulaşabilirim ?


Cevap: 14 OCAK 2012 Tarihli ÖZÜRLÜ Raporları ile İlgili Yönetmelik LİNK’i : http://www.engelliler.biz/forum/saglik-raporlari/82868-ozurlulere-verilecek-saglik-kurulu-raporlari-hakkinda-yonetmelik-14-ocak-2012-a.html

14 OCAK 2012 Sakatlık Oranı Cetveli verilen LİNK'in Eklerinde Mevcuttur..


Soru: 8-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) 'na girebilmek için Özürlü Sağlık Kurulu Raporum Hangi Tarihli ve Nasıl Olmalıdır ?

2. B A Ş V U R U
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI

ÖMSS ve kuraya; 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporları ile belirlenmiş olan adaylar başvurabileceklerdir. Özürlü sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az özürlü olduğu belirtilen adaylar ÖMSS ve kuraya başvuramazlar.

Herkesin aklına bu madde takılıyor.. Ancak Yönetemelik Hükümlerine Uygun deniyor... ONun haricinde;

14 Ocak 2012 Yönetmeliğinde :
Kazanılmış haklar

" MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez. "

Yani burada % 40 ve üzeri Özürlü Raporu olan herkes bu sınava başvurabilir mantığı cıkıyor..

SÜRELİ RAPORLAR : Rapor sürekli değilse ve Özürlü Raporu Süresi, Sınav Tarihini kapsıyorsa yine sınava girebilirler.Soru: 9-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) Kursuna Katılmazsam, ÖMSS'ye Başvuramaz miyim ? ÖMSS'de Alt Yaş ve Üst Yaş Sınırı Var mıdır ?

Cevap: ÖMSS Kursuna katılmayanlarda, katılanlarda rahatlıkla ÖMSS'ye Başvuru yapabileceklerdir... ÖMSS Kursuna katılmak zorunlu değildir.... ÖMSS'de Alt Yaş Sınırı 18 olurken, herhangi bir Üst Yaş Sınırı yoktur..Soru 10-) 29 Nisan 2012 Tarihinde yapılacak olan Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) Sonucunda Atandıktan Sonra Mülakat Var mıdır ? ve İçeriği Nedir ?

Cevap: 3 EKİM 2011 Tarihinde Yayımlanan ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ'NDE Adayların başvurmaları ve atanmaları;

MADDE 17 ‒ (1) Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, atanmak üzere Tercih Kılavuzunda yazılı olan belgeler ile birlikte süresi içinde başvurur.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

ÖMSS Sonunda atandıktan sonra, Atandığınız Kurumun 5 kişilik komisyonuna gireceksiniz.. Burada Atandığınız Kurumda yapacağınız iş ile Özürlü Sağlık Kurulu Raporunuzda yer alan özrünüz ve " Çalıştırılamayacağı İş Alanları " bölümünde yazanla ,karşılaştırma yapılıp, Engelli Adayın işe uygun olup olmadığı kararı verilecektir.. Örnek : Adayın " Çalıştırılamayacağı İş Alanları " bölümünde " Duymayı Gerektiren İşlerde Çalışamaz " ibaresi var diyelim.. Adayda tercih formunda yer alan cok ay bir işi tercih etti.. Tercih ettiği işte Telefonla konuşması gerekli zamanlar olursa bu durum uygunluk açısından olumsuz bir durumdur...Soru 11-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) ‘na Başvuru Adımları Nelerdir?

Cevap:a) Aday Başvuru Formunun Çıktısını http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59219/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-aday-basvuru-formu.pdf internet adresinden temin ederek, tükrnmez ya da dolmakalemle dolduracaksınız.

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gidir, Ön Kabul ve Taahhüt Beyanını dolduracaksınız

c) Sınav Kılavuzunda yazan Bankalardan birine 25 TL Sınav Ücretini yatırıyorsunuz.

d) http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59220/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-basvuru-merkezleri.pdf Bu adreste belirtilen ÖSYM Başvuru Merkezlerine giderek, gerekli belgeleri ibraz ettikten sonra başvurunuz tamamlanıyor…Soru: 12-) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi’nin ÖMSS için Yaptığı açıklamada; “. Raporda mutlaka 'aslı gibidir' kaşesi bulunmalı. Buna çok dikkat edilmeli. “ Sözleriyle Özürlü Raporu Hususunda Ne Anlatmak İstemiştir ?

Cevap: Aylin Çiftçi'nin demek istediği şudur : Rapor Fotokopisi ile işlem yapılamaz, Raporun Aslı elinizde yoksa; Hastanden ASLI GİBİDİR Kaşeli bir nüshası olmali, oda yoksa Noterden Onaylı Bir Örneği olmalıdır.. Eğer Raporunuzun ASLI elinizdeyse , hic bir sorun yok, başvuruya gidebilirsiniz…Soru: 13-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) ‘na ikametgah Adresim dışında bir ilde girebilir miyim ? Bunun istisnaları var mıdır ?

Cevap : ÖMSS’ye ve kuraya başvuracak adaylar öncelikle, kendileri için belirtilen tarihlerde, ÖSYM'nin ÖSYM:::T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (http://www.osym.gov.tr) İnternet adresinde yer alan Aday Başvuru Formunun bir çıktısını edinerek dolduracaklar ve gerekli belgelerle birlikte kendi adres ilinde bulunan (varsa ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak ilgili görevliler ile görüşeceklerdir. Adres ili KKTC veya yurt dışı olanlar istedikleri bir ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuracaklardır.
Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) 'na İkametgah Adresiniz dışında bir ilde giremessiniz.Soru: 14-) Adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne giderken Hangi Evrakları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir ?

Cevap:
a) ÖMSS Aday Başvuru Formu
b) Yürürlülükte Olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen özürlü sağlık kurulu raporları
c) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim
düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
d) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
e) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî
belge/belgeleri
f) Varsa; 2006 yılından sonra mezun olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan zihinsel özürlü adayların, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları, mezun olacakları/oldukları zihinsel özürlülere ait okul diplomaları/öğrenim durumlarını gösterir resmî belge (Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların, varsa bile, bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmemektedir.)Soru: 15 -) Adayların ÖSYM Başvuru Merkezine giderken Hangi Belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur ?

Cevap:
a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli
tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi
b) Doldurulmuş ÖMSS Aday Başvuru Formu
c) Özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi (Fotokopi ÖSYM Başvuru Merkezine teslim
edilecektir.)
d) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası
olduğunu belirtir raporları
e) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu
öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
f) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
g) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

Bu bilgiler, Ozkancey (Özkan Ceylan) tarafından hazırlanmıştır. Saygılarımla ...

besalti20

20.02-2012, 00:50
Tesekur eddreım hocam cok guzel,sorusuz bilgilendirmissiniz.

ferdi5519

20.02-2012, 01:31
lise mezunuyum kafa kalmadı 10 sene diyaliz böbrek nakli göz ameliyatları ve gecım sıkıntısı artı işsızlık kullandığım ilaçlardan bızım gunahımız neyyy hayırlısı artık:(

A-KILIC

20.02-2012, 03:03
Çok teşekkürler bilgiler için ama bir şey dağa sormak istiyorum ben ortaokulu bitirdim ve şuan açıktan liseyi okuyorum kuraya tabi oluyorum dimi ?

dormicum

20.02-2012, 06:32
ben dııl ya bı tanıdık lıseye gıdıo fakat lıse bırde ortaokul mezunu olarak gırer mı

2012 ömss/kuraya katılacak adayların dikkatine!
ömss için başvurular: ömss’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim programlarından mezun olan veya ömss’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar başvuracaklardır. Bu adaylar sınava gireceklerdir.
ömss (sadece sınava girecekler için) başvuru süresi:
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı il müdürlüğüne ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi almak için başvuru süresi: Bu süre, 20 şubat 2012 tarihinde başlayacak, 2 mart 2012 tarihinde sona erecektir.
ösym başvuru merkezine başvuru süresi : 20 şubat 2012 tarihinde başlayacak, 2 mart 2012 tarihinde sona erecektir.bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
Kuraya katılmak için başvurular: Kuraya; ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunu olan veya ömss’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar başvuracaklardır.
Bu adaylar sınava girmeyecekler, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.
Kuraya katılmak için başvuru süresi: Aile ve sosyal politikalar bakanlığı il müdürlüğüne ön
kabul ve taahhüt beyanı belgesi almak için başvuru süresi: Bu süre, 14 mayıs 2012 tarihinde başlayacak, 25 mayıs 2012 tarihinde sona erecektir.
ösym başvuru merkezine başvuru süresi: 14 mayıs 2012 tarihinde başlayacak, 25 mayıs 2012 tarihinde sona erecektir.
Bu tarihler dışında, bakanlık il/ilçe müdürlüklerine ve ösym başvuru merkezlerine başvuru yapmak için kesinlikle gitmeyiniz.

ENGELLİ DÜNYA

20.02-2012, 07:47
Evet toplam 60 soru 60 dk

Hayır arkadaşım klavuzu iyi oku 30 genel kültür,30 genel yetenek toplam 60 soru 60 dk

destkop

20.02-2012, 09:37
ankara aile ve sos. pol. bak. il müdürlüğünü bilen var mı acaba?

YiRiZMa

20.02-2012, 09:42
ÖMSS'ye başvururken raporun fotokopisini götürsek kabul görür mü yoksa raporun aslı olması şart mı?

burak_br

20.02-2012, 09:43
ömss sınav ücreti hangi bankaalra

slimer

20.02-2012, 09:49
hadi bakalım bugün başvurular başlıyor

myilmaz1974

20.02-2012, 09:52
yaş sınırı varmı acaba

asi 23

20.02-2012, 09:56
elline sağlık arkadaşım özkan

slimer

20.02-2012, 10:06
yaş sınırı yok yalnız 60 soruya 60 dakika çok az gibi geldi bana tabi bu benim kategori icin geçerli

ecallar76

20.02-2012, 10:12
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T. Vakıflar Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

xcoll

20.02-2012, 10:16
ne kadar sınav ucretı

BALTAZAR_79

20.02-2012, 10:20
Arkadaşlar boşuna bankalara gidip, vaktinizi harcamayın, adamların böyle bir sınavın olup, para yatırılacağından haberi bile yok:)

Tabi suç adamlarda değil ÖSYM' de her zamanki gibi, şaşırmadınız demi:)

Olay şöyle sabah sosyal hizmetlere gittim, 5 dk. da işim bitti, sıra para ytaırmaya geldi, 5 bankanın 5 inede tam 2 şer defa gittim ama yatıramadım, sağolsun ÖSYM hiç bir bankaya hesaplarını aktif ederek ÖMSS sınavı için bir işlem yapmamış, haliyle onlar da alamadı tabi.

Ösym yi aradım tel. çıkan bayan da bir garip, bankaların haberi yok diyorum nasıl olmaz diyor, ondan sonra gün içinde aktif olacaktır, ara ara gidin diyor:) Tabi benim hiç işim yok banka önü bekleyeceğim, ben siz nasıl iş yapıyorsunuz deyince de, aklı sıra azarlamaya çalıştı ama, garibim ağzının payını alınca sustu kaldı:)

Velhasılı kelam, parayı yatıramadım, bir TÜRKİYE ve ÖSYM klasiğini daha izlemiş olduk:)

Başka yerde parayı yatırabilen arkadaşlar olursa bilgilendirsin sevabına da, gidip biz de yatıralım.

emr-osm

20.02-2012, 10:21
Arkadaşlar herkes birşeyler söylüyo ama kimse işlem basamaklarını yazmıyo bülent bey özellikle bir şey söylemiyo sınava girerken girmeden önce yapmamız gereken şeyler nedir.

xcoll

20.02-2012, 10:21
ben bankaya para yaztırcagım sonra ne yapacagım..

serkanbaba

20.02-2012, 10:23
Arkdaşlar bugün erzurum sosyal hizmetler ile görüştüm. 1997 tarihinden sonraki raporlar sürekli ve aslı gibidir kaşesi olmak kaydı ile geçerli imiş. Hayırlı olsun hepimize...

gsli

20.02-2012, 10:29
alt yaş sınırı kaç 18 ine girmek mi 18 den gün almakmı

Askin_Keskin

20.02-2012, 10:31
hadi bakalım bugün başvurular başlıyor. Az evvel sosyal hizmetlerden geldim.Basvurularin 22 Şubat'tan itibaren başlayacağını söylediler ve 22 Şubat'ta önce onay taahhüt belgesini vermeyeceklerini söylediler.Benimle birlikte birkaç arkadas daha vardı onlarda geri dönmek zorunda kaldılar.Gittigim yer Bahçelievler il sosyal hizmetler müdürlüğü..

meister78

20.02-2012, 10:36
hangi sosyal hizmetler gittiniz acaba?bahçelievlerdekinemi?

afedersiniz zaten yazmışsınız

YassaX

20.02-2012, 10:36
Çok teşekkürler bilgiler için ama bir şey dağa sormak istiyorum ben ortaokulu bitirdim ve şuan açıktan liseyi okuyorum kuraya tabi oluyorum dimi ?

A-KILIC ; Rica Ederim... Lise Son Sınıf iseniz ve bu dönem mezun durumdaysanız ÖMSS'de Sınava, eğer öyle değilseniz KURA'ya tabisiniz...


ÖMSS'ye başvururken raporun fotokopisini götürsek kabul görür mü yoksa raporun aslı olması şart mı?

YiRiZMa ; Raporun ASLI, ya da Hastaneden yapılan ASLI GİBİDİR Kaşe ve İmzalı ya da Noter Onaylı Örneği yoksa malesef 2012 ÖMSS'ye Sadece Fotokopi ile başvuramazsiniz.. Yukarıdaki 15 Soru ve Cevabın için 12 No'lu soru sizin sorduğunuz sorudur, kopyalıyorum :

Soru: 12-) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi’nin ÖMSS için Yaptığı açıklamada; “. Raporda mutlaka 'aslı gibidir' kaşesi bulunmalı. Buna çok dikkat edilmeli. “ Sözleriyle Özürlü Raporu Hususunda Ne Anlatmak İstemiştir ?

Cevap: Aylin Çiftçi'nin demek istediği şudur : Rapor Fotokopisi ile işlem yapılamaz, Raporun Aslı elinizde yoksa; Hastanden ASLI GİBİDİR Kaşeli bir nüshası olmali, oda yoksa Noterden Onaylı Bir Örneği olmalıdır.. Eğer Raporunuzun ASLI elinizdeyse , hic bir sorun yok, başvuruya gidebilirsiniz…

YiRiZMa

20.02-2012, 10:37
bilader parayı bankaya yatırdıktan sonraa ösym'deki herhangi bir okula gidip başvurunu tamamlayacaksın bunda anlamayacak ne var. kılavuz boş yere mi yayınlanıyor.

emilyo

20.02-2012, 10:37
hocam benim 2010 tarihli %54 ağır özürlü sürekli raporum vardı ağır özürden dolayı problem çıkar diye bende yeniden başvurdum,rapor bugün elime geçeçek ağır özürlü almadım bu sefer ama site içinde RAPOR tarihi 14.1 .2012 den önce olması gerkiyor diye yorum okudum böyle bir olasılık varmı .Bilgilendirmeleriniz için teşekür ederim.

YiRiZMa

20.02-2012, 10:39
teşekkürler özkan bey, yalnızz bu rapora aslı gibidir kaşesi vururken herhangi bir zorluk çıkartırlar mı dersin hastaneden? yani hemen hallolur mu?

Askin_Keskin

20.02-2012, 10:39
hangi sosyal hizmetler gittiniz acaba?bahçelievlerdekinemi?afedersiniz zaten yazmışsınızEvet Bahçelievler.Buradan bugün gidip tecrübe edinen varsa yazarsa sevinirim.Cunku net bir sekilde 22 Şubat'ta başlayacağını soylediler

taxin01

20.02-2012, 10:42
bu ön onay formu mudur ne nerden alacagız onu valiliktenmi ??

YassaX

20.02-2012, 10:43
ben bankaya para yaztırcagım sonra ne yapacagım..

xcoll; Yukarıdaki 15 Soru ve Cevabı okursan o konuda daha da aydınlanmış olursun.. Önce Bankaya para yatırılmayacak.. Önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gidilip," Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı doldurulacak " ... Oradan cıkınca, Ön Kabul ve Taahhüt işlemi sorunsuz gerçekleşmişse, Kılavuzda belirtilen bankalardan biri Sınav Ücreti 25 TL yatırılacak...Yukarıda Sorulardan 11. soru ve cevabı senin sorunu da içeriyor : Soru 11-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) ‘na Başvuru Adımları Nelerdir?

Cevap:a) Aday Başvuru Formunun Çıktısını http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59219...vuru-formu.pdf (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59219/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-aday-basvuru-formu.pdf) internet adresinden temin ederek, tükrnmez ya da dolmakalemle dolduracaksınız.

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gidir, Ön Kabul ve Taahhüt Beyanını dolduracaksınız

c) Sınav Kılavuzunda yazan Bankalardan birine 25 TL Sınav Ücretini yatırıyorsunuz.

d) http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59220...merkezleri.pdf (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59220/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-basvuru-merkezleri.pdf) Bu adreste belirtilen ÖSYM Başvuru Merkezlerine giderek, gerekli belgeleri ibraz ettikten sonra başvurunuz tamamlanıyor…


Tesekur eddreım hocam cok guzel,sorusuz bilgilendirmissiniz.

besalti20 Rica Ederim ...


elline sağlık arkadaşım özkan

asi prens Rica Ederim ...

YiRiZMa

20.02-2012, 10:45
özkan bey son bir soru daha sınava katılacaklar ne kadar ücret yatırıyor bankaya. ben tam anlayamadım 25 tl diyorlar ama toplam 100 tl diye geçiyor anlamadım gitti ne kadar yatırmamız gerekiyor?

BALTAZAR_79

20.02-2012, 10:45
Özkan Hocam çok açıklayıcı bilgiler olmuş, emeğine sağlık. Beni bilirsin öbür siteden senin forum yöneticisi olduğun siteden:) Bilgiler güzel olmuş da, bu açıkladıklarınla ilgili tekrar tekrar soru alacağın kesin gibi :) Allah kolaylık versin.

YassaX

20.02-2012, 10:48
YiRiZMa ; Raporun ASLI ( Orjinali ) elinde ise; hic birsey yapmadan direk başvurunu yapabilirsin... Eğer ASLI yoksa, daha önceden Noter Onaylı Çoğaltmadı isen ve hastanede ASLI GİBİDİR yaptırmadı isen, kısaca sadece fotokopi elindeyse; vakit kaybetmeden, fotokopi ile birlikte , Özürlü Raporunu aldığın hastanenin Sağlık Kurulu Sekreteryasına giderek, rica et ve Arşivden Raporun ASLINI cıkartmalarını sağla.. 4-5 Nüsha fotokopi cektirip, ASLI GİBİDİR ( Önlü - Arkalı ) yaptırıp almaya bak...


BALTAZAR_79 ; tabiki de seni taniyorum kardeş.. Ben yöneticisi olduğum sitede bu konuları paylaştım ve soruları cevapliyorum.. Yöneticisi olmadiğim sitede paylaşip, sorulara da elimden geldiğince cevap veriyorum.. Burada benim amacim bir fazla engelli kardesime faydam dokunsun.. Bunlari yaparken karşilik ya da menfaat beklemiyorum.. Zaten engelli kardeslerimin Hayır Duaları bana yetiyor...

taxin01

20.02-2012, 10:49
kura ile sınaw için basvuru 14 mayıstamı baslıyorr arkadslarr ???

nokta

20.02-2012, 10:51
olurmu öyle ben biraz önce gidip aldım sosyal hizmetlerden 22 si filan değil bu gün başladı

YassaX

20.02-2012, 10:52
emilyo ; her okunan yoruma inanma.. Rapor Tarihi konusunda herhangi bir sorun yok.. Yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine uygun derken, aşırı derecede cok eski raporlar haric, sürekli ve süreli de olsa ( Süreli --> Sımav Tarihini Kapsaması yeterli ) ÖMSS - 2012 ye başvuru yapabilirsin.. EN son aldiğin Raporunu ibraz etmen daha sağlikli olur ...Saygılarımla ...


taxin01; Evet KURA için ÖMSS-2012 Başvuruları 14 Mayıs -25 Mayıs 2012 tarihleri arasındadır.. Yukarıdaki 2. soru sizin sorunuzla aynıdır :Soru : 2-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) Başvuru Tarihleri Nedir ?

Cevap: ÖMSS’de Sınava Girecekler 20 Şubat 2012 - 2 Mart 2012 Tarihleri arasında başvurlarını yapacaklardır. ÖMSS’de Kura’ya tabi olanlar ise 15 Mayıs 2012 – 24 Mayıs 2012 tarihlerinde başvurularını yapacaklardır.

taxin01

20.02-2012, 10:54
ozaman ön basvuru formu almak icin erken daha bize lise terkim ben cünkü 15 mayısı beklicem demi hacam ??

adempeh

20.02-2012, 10:55
benimde epilepsi 40 ve gözde 10 raporum sürekli ne yapmalıyım bu sosyal pol bakanlığı il müdürlükleri nereler oluyor
birde rapordasürekli işci olarak çzlışır diyor sorun olurmu?

destkop

20.02-2012, 11:17
ankara aile ve sosyal pol bakanlığı il müdürlüğü nerde dir bilen varmı

Askin_Keskin

20.02-2012, 11:24
olurmu öyle ben biraz önce gidip aldım sosyal hizmetlerden 22 si filan değil bu gün başladıHangi sosyal hizmetlerden aldınız.sabah gittim Bahçelievler il sosyal hizmetlere ve benle beraber birkac tane engelli arkadas daha vardı bize vermediler onay belgesi

hakanım

20.02-2012, 11:36
10LINE;

bende elektronik mezunuyum sadece kadro derecende 2 kademe önceliğin var o kadar 3-5 lira bişey onun haricinde herşey aynı
ancak tekniker-teknisyen diye atanırsan o zaman fark olur

DİLEKREM

20.02-2012, 11:54
sınava katılan tum raporlu kardeşlerimi destekliyorum bende sınava girmek isterdim ama açıkogretım lısesı 2. sınıf devam etmekte bu sene bıtmeyecek kura ile katılacağım 10 yıldır işsizim inşallah yerleşirim

geronimo_geronimo

20.02-2012, 11:57
arkadaşlar özürlü sınavlarında özürlülerde sınav başvurusu için para alınmazdı önceden neden şimdi para isteniyor hatırlarmısınız meb sınavında da istenmişti para başta ama sonra tepkiler gelince para alınmamıştı sınava gireceklerden hiç bu yönünü düşündünüz mü sınavın ?

meister78

20.02-2012, 12:09
nokta;

evet arkadaşlar sosyol hizmetlere gidip işlemlerini aktarırlarsa diğer arkadaşlarada faydalanmış olur..

LORD_55100

20.02-2012, 12:12
Anladığım kadarıyla var olan raporlu olanlardan rapor istenmiyor. İkincisi Çalışan Memurlar alanlarında isteyenler yada kurum değiştirmek isteyenler bu sınava başvuramaz diye bir şey yazmıyor. Tıpkı KPSS'de milyonlarca çalışanların girdiği gibi bu sınava da Çalışan memur yada özel sektörden de girebilecek!Benim anladığım bu yönde ve son olarak da sınav parasını yazmış bazı arkadaşlar; ALLAH aşkına söylermisniz? devlet size sınav açıyor, kadro açıyor sonra da beleş isteriz diyorsunuz azcık hep maddi anlamda beleşlik yapmayın!
ÇALIŞANLARIN HAKKETTİĞİ YERE YERLEŞMELERİ ÜMİDİYLE SINAVDA ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM...

designer__07

20.02-2012, 12:38
Arkadaşlar antalyada ilk başvuryu ben yaptım.. Raporla ilgili sorun çıkmadı raporun aslı veya aslı gıbidir gördükten sonra.fotokobiye aslı gibidir ibaresi not düştüler aslı sizde kalıyo ..onun dışında benim raporum 1999 yılında aldım sürekliyse problem cıkmaz....

farukt

20.02-2012, 13:02
mersin ziraat bankasına 25 tl yatırdım bilgilerinize...

ReaL

20.02-2012, 13:03
İstanbul Anadolu yakasında yaşayan arkadaşlar, başvuru için avrupa yakasına gitmenize gerek yok. Maltepe/Zümrüt evler huzur evi oradaki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Maltepe/İrtibat Telefon; 216- 589 35 56 dır.

gul2011

20.02-2012, 13:22
xcoll; Yukarıdaki 15 Soru ve Cevabı okursan o konuda daha da aydınlanmış olursun.. Önce Bankaya para yatırılmayacak.. Önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gidilip," Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı doldurulacak " ... Oradan cıkınca, Ön Kabul ve Taahhüt işlemi sorunsuz gerçekleşmişse, Kılavuzda belirtilen bankalardan biri Sınav Ücreti 25 TL yatırılacak...Yukarıda Sorulardan 11. soru ve cevabı senin sorunu da içeriyor : Soru 11-) Özürlü Memur Seçme Sınavı ( ÖMSS ) ‘na Başvuru Adımları Nelerdir?

Cevap:a) Aday Başvuru Formunun Çıktısını http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59219...vuru-formu.pdf (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59219/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-aday-basvuru-formu.pdf) internet adresinden temin ederek, tükrnmez ya da dolmakalemle dolduracaksınız.

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gidir, Ön Kabul ve Taahhüt Beyanını dolduracaksınız

c) Sınav Kılavuzunda yazan Bankalardan birine 25 TL Sınav Ücretini yatırıyorsunuz.

d) http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59220...merkezleri.pdf (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59220/h/2012-ozurlu-memur-secme-sinavi-omss-basvuru-merkezleri.pdf) Bu adreste belirtilen ÖSYM Başvuru Merkezlerine giderek, gerekli belgeleri ibraz ettikten sonra başvurunuz tamamlanıyor…

bu yazdıklarınız da maşalla normal kpss işlemlerinden daha uzun....
ben şu an küçük bir ilçede yaşıyorum ve ne nerdedir hiç bilmiyorum
şimdi tamam başvuru merkezi evime çok yakın anladık da... parayı da yatırırım sorun değil... bu aile ve sosyal pol. birimine gidip ön kabul vs işi ne anlamadım gitti
sınav ücreti 100tl de biz bunun özürlü statüsünde oldugumuzdan 25ini ödeyecekmişiz
ya normal kpss bile 40-50tl 100 tl nerden çıkıo anlamış değilim doğrusu:confused:
bi de 3-5 tl ekstralar da var...

MertAta

20.02-2012, 13:27
hangi bankalar alıyor parayı